Över 17.000 ‘coronadöda’ och över 300 per vecka, dvs EN var 30e minut – INGEN verkar bry sig!

 

Pandemin fortsätter skörda många liv i det tysta.

 

De senaste veckorna har över 300 personer avlidit som en följd av ‘corona’, dvs 2 per timma eller 1 var 30e minut (HÄR).

Innevarande vecka fortsätter i samma dödliga takt.

En ny milstolpe nåddes idag med 17.000 ‘coronadöda’.

Trots det stora antalet ‘coronadöda’ fortsätter så har de flesta har ingen aning om mängden avlidna på grund av ‘corona’.

Det är stora rubriker kring gängskjutningar som totalt sett leder till få avlidna.

Varför denna tystnad kring ‘coronadöden’?

 

 

Nedstängningar räddade nästan inga liv? När s k ‘forskare’ är i otakt med verkligheten, dvs ‘pseudovetenskap’!

Medias kritiska granskning och kritiska förhållningssätt är bedrövlig.

 

Media går på ‘nit efter nit’. Det är uppenbart att journalister är vetenskapligt okunniga och inkompetenta, dvs saknar all form av vetenskaplig metodkunskap.

Det är pinsamt att publicera en ‘fejk’-nyhet enligt följande:

‘Forskare’ påstår att nedstängningar under pandemin räddad få liv (HÄR).

 

Den kritiska frågan är om detta är en verklighetsbaserad tolkning och slutsats.

Betänk om världen INTE vidtagit åtgärder för att minska spridningen av COVID. Hade pandemin INTE orsakat många fler dödsfall och dessutom större mänskligt lidande samt allvarlig sjuklighet?

Svaret är nog givet på förhand, dvs givetvis!

 

Jämför exempelvis fakta mellan Sveriges och Norges dödstal (HÄR) och ländernas grad av nedstängningar (HÄR) eller läs om argument mot denna tolkning och slutsats att nedstängningar räddat få liv HÄR.

Nedstängningar ‘talar sitt tydliga språk’.

 

Sambandet mellan smittspridning, allvarlig sjuklig och död är fruktansvärt obehagligt (HÄR).

Ett exempel på när s k ‘forskare’ är i otakt med verkligheten.

Dvs INTE vetenskap, utan ‘psuedovetenskap’.

INTE ‘forskare’ utan ‘charlataner’.

‘Vaccinpass’ har passerat ‘bäst före-datum’ – en tidsfråga innan ‘vaccinpass’ kastas i papperskorgen!

‘Vaccinpass’ har på sistone blivit alltmer ifrågasatt.

 

Det gäller både nationellt och internationellt.

OMIKRON har visat sig smitta vaccinerade och ovaccinerade samt att båda grupperna smittar andra i deras omgivning.

 

Numera planerar t ex Danmark att slopa alla restriktioner, inklusive ‘vaccinpass’ (HÄR).

Motståndet mot ‘vaccinpass’ har samtidigt tilltagit i Sverige och det verkar som om allt fler människor (och s k ‘experter’) i samhället ifrågasätter dess relevans och effekt på smittspridningen (HÄR).

Det innebär troligtvis att ‘vaccinpass’ har passerat sitt ‘bäst före-datum’.

Dvs en tidsfråga innan ‘vaccinpass’ kastas i papperskorgen.

Hallengren ‘sprider’ konspirationsteorier istället för fakta: folk är INTE rädda, utan kritiska mot restriktioner som är verkningslösa, dvs onödiga och orättfärdiga!

Hallengren ‘sprider’ konspirationsteorier, istället för fakta. 

 

Stora demonstrationer mot ‘vaccinpass’ har hållits runt om i Europa och nyligen hölls två stora demonstrationer i Sverige (HÄR).

De svenska demonstrationerna mot ‘coronapass’ var fredliga sammankomster utan våldsamheter trots att SÄPO på förhand försökte ‘svartmåla’ dessa regeringskritiska demonstrationer med ogrundade påståenden om att våldsbejakande högerextremister skulle medverka. Allt verkar varit i syfte att skrämma bort folk från att delta.

Fortsätt läsa Hallengren ‘sprider’ konspirationsteorier istället för fakta: folk är INTE rädda, utan kritiska mot restriktioner som är verkningslösa, dvs onödiga och orättfärdiga!

‘Handen på hjärtat’ om OMIKRON: vaccinerade och ovaccinerade smittar samt smittas – ‘vaccinpass’ verkar ha ‘kommit till vägs ände’!

Vaccinationsbevis (s k ‘vaccinpass’) har använts som ett verktyg för att öppna upp samhället och ta bort restriktioner för vaccinerade.

Inledningsvis verkade stödet vara stort, men motståndet mot s k ‘vaccinpass’ har ökat på sistone.

Den politiska agendan med ‘vaccinpass’ verkar ha varit tudelad.

 

(i) dels ta bort restriktioner för vaccinerade, och

(ii) dels uppmuntra eller påtvinga ovaccinerade att vaccinera sig.

Vaccinering har på samhällsnivå hittills minskat förekomsten av allvarlig sjuklighet och död som en följd av ‘corona’.

Men tillämpningen av ‘vaccinpass’ har visar sig haft obefintlig påverkan på smittspridningen.

 

Fortsätt läsa ‘Handen på hjärtat’ om OMIKRON: vaccinerade och ovaccinerade smittar samt smittas – ‘vaccinpass’ verkar ha ‘kommit till vägs ände’!

‘Coronadöden’ har ökat kraftigt sedan årsskiftet, men i tysthet – många avlider just nu och många fler kommer avlida – ‘fartblindhet’ präglar rapporteringen!

Pandemin fortsätter att ‘skörda’ många liv i Sverige, men det sker i tysthet.

INGA ‘svarta’ rubriker.

 

Det pågår just nu en oroväckande ökning av antalet ‘coronadöda’ i det dolda, vilka kommer att fortsätta öka de närmaste veckorna, vilket det är tyst om i media.

I takt med kraftigt ökad smittspridningen ökar antalet döda i slutändan.

 

Fortsätt läsa ‘Coronadöden’ har ökat kraftigt sedan årsskiftet, men i tysthet – många avlider just nu och många fler kommer avlida – ‘fartblindhet’ präglar rapporteringen!

RÄTT åtgärder och restriktioner mot COVID kan upplevas vara FEL på samma vis som FEL åtgärder och restriktioner kan upplevas vara RÄTT – gäller också avsaknaden av åtgärder och restriktioner!

Vad är RÄTT eller FEL åtgärder och restriktioner mot COVID?

 

Svaret på denna fråga kan tyckas vara enkel, men i realiteten är frågan kanske rent av omöjlig besvara. Frågan är svår att avgöra då ett tänkbart svar svar påverkas av att:

FEL kan vara RÄTT och RÄTT kan vara FEL.

Dvs det finns INTE en ‘sanning’.

 

Fortsätt läsa RÄTT åtgärder och restriktioner mot COVID kan upplevas vara FEL på samma vis som FEL åtgärder och restriktioner kan upplevas vara RÄTT – gäller också avsaknaden av åtgärder och restriktioner!

‘Okvädingsord’ och förbud används mot de som är emot restriktioner och vaccin – ‘bannas’ och förvägras därmed yttrandefrihet!

Det finns numera ett utbrett missnöje och motstånd mot s k ‘coronarestriktioner’ och ‘påtvingad’ vaccinering i flera Europeiska länder.

‘Okvädingsord’ och förbud används mot de som är emot restriktioner och vaccin.

Missnöje och motstånd förvägras därmed yttrandefrihet. 

 

Fortsätt läsa ‘Okvädingsord’ och förbud används mot de som är emot restriktioner och vaccin – ‘bannas’ och förvägras därmed yttrandefrihet!

En outtalad ‘rännstensstrategi’ med en ‘dold’ agenda under pandemin har varit hur många liv som bör ‘räddas’ eller ‘offras’ – dvs ‘råbarkad’ cynism kontra ‘kalkylerad risk’!

Pandemin har visat att det funnits en ‘outtalad’ strategi bakom åtgärder som vidtagits.

Och varför åtgärder inte vidtagits.

 

En fjärdedel av befolkningen i Sverige är utsatta för en mycket högre risk att avlida som en följd av ‘coronaviruset’ än de övriga i samhället (HÄR, HÄR, HÄR, HÄR och HÄR).

Pandemiska hälsodata visar att den politiska och moraliska toleransnivån när det gällde mänskligt lidande och död var mycket högre under 2020 i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge (HÄR, HÄR och HÄR). Under 2021 har samma toleransnivån successivt jämnats ut mellan de nordiska grannländerna (HÄR).

Inom ramen för den s k ‘coronastrategin’ har det funnits en ‘outtalad’ strategi med en ‘dold’ agenda som regeringen Löfven och Folkhälsomyndigheten (FHM) INTE redovisade för allmänheten under 2020.

Fortsätt läsa En outtalad ‘rännstensstrategi’ med en ‘dold’ agenda under pandemin har varit hur många liv som bör ‘räddas’ eller ‘offras’ – dvs ‘råbarkad’ cynism kontra ‘kalkylerad risk’!

När DU är ‘ute på stan’: lägg märke till ‘äldre’ som väljer att INTE hålla avstånd, undvika trängsel och/eller använda munskydd trots ‘dödliga’ fakta ‘talar sitt tydliga språk’!

Det har snart gått två sedan pandemin ‘bröt ut’. 

Myndigheter och media har ‘matat’ med fakta om lidande och död.

 

Trots allt lidande och död som pandemin orsakat, så verkar vissa INTE bry sig, trots att de borde.

Fortsätt läsa När DU är ‘ute på stan’: lägg märke till ‘äldre’ som väljer att INTE hålla avstånd, undvika trängsel och/eller använda munskydd trots ‘dödliga’ fakta ‘talar sitt tydliga språk’!