LO:s ‘låtsas’ vilja höja pensionerna för sina medlemmar, men ‘går bakom ryggen’ på dem – ett försök att ‘fulvärva’ och ‘lura’ medlemmar från SD till S!

LO:s försök att ‘fulvärva’ från SD till S ‘gick upp i rök’.

LO kan ‘fetglömma’ sitt försök att ‘blåsa’ sin medlemmar.

 

Fortsätt läsa LO:s ‘låtsas’ vilja höja pensionerna för sina medlemmar, men ‘går bakom ryggen’ på dem – ett försök att ‘fulvärva’ och ‘lura’ medlemmar från SD till S!

Åkesson ‘synade’ LO:s ‘fulspel’ och ‘bluffretorik’ om pensionerna – LO borde värna medlemmars bästa, inte S som övergett arbetarna!

LO:s hyckleri mot sina medlemmar går hand i hand med socialdemokratins hyckleri om pensionerna.

 

Istället för att ta tillvara medlemmarnas intresse, så ställer sig LO bakom S med C som stödparti om försämrad arbetsrätt, men INTE bakom SD som vill höja pensionerna för de fattigaste pensionärerna.

Politisk ‘bluffretorik’ av LO.

 

Fortsätt läsa Åkesson ‘synade’ LO:s ‘fulspel’ och ‘bluffretorik’ om pensionerna – LO borde värna medlemmars bästa, inte S som övergett arbetarna!