När DU är ‘ute på stan’: lägg märke till ‘äldre’ som väljer att INTE hålla avstånd, undvika trängsel och/eller använda munskydd trots ‘dödliga’ fakta ‘talar sitt tydliga språk’!

Det har snart gått två sedan pandemin ‘bröt ut’. 

Myndigheter och media har ‘matat’ med fakta om lidande och död.

 

Trots allt lidande och död som pandemin orsakat, så verkar vissa INTE bry sig, trots att de borde.

För hela Sveriges befolkning (10,4 miljoner) gäller 15.300 ‘coronadöda’, vilket  innebär 1 avliden per 667 invånare (HÄR).

Denna ‘siffra’ bör ställas i relation till 14.700 ‘coronadöda’ över 60 år, vilket innebär 1 avliden per 180 stycken ’60-plussare’ (HÄR), dvs enbart 600 ‘coronadöda’ hos 75% av befolkningen (0-59 år), dvs EN avliden per 13.000 invånare (HÄR).

Fler än 4 av 5 ‘coronadöda’ har haft andra ‘sjukliga åkommor’ (HÄR) och detsamma gäller för smittade i behov intensivvård (HÄR).

I detta sammanhang kan fakta kring sannolikheten för ‘coronadöd’ för olika åldersgrupper i samhället vara relevant att belysa enligt följande:

(i) 0,2% av ALLA 60-69-åringar har hittills avlidit av ‘coronaviruset’, dvs 1 per 500 eller 0,2 avlidna per 100 i åldersgruppen.

(ii) 0,7% av ALLA 70-79-åringar har hittills avlidit av ‘coronaviruset’, dvs 1 per 143 eller 0,7 avlidna per 100 i åldersgruppen.

(iii) 2,4% av ALLA 80-89-åringar har hittills avlidit av ‘coronaviruset’, dvs 1 per 41 eller 2,4 avlidna per 100 i åldersgruppen.

(iv) 5,9% av ALLA 90+-åringar har hittills avlidit av ‘coronaviruset’, dvs 1 per 17 eller ca 6 avlidna per 100 i åldersgruppen.

Ovanstående ‘siffror’ visar på en väldigt hög och utbredd dödlighet bland äldre. 

Dessa fakta jämfört med ALLA ANDRA i befolkningen:

(v) 0,008% av ALLA 0-59-åringar har hittills avlidit av ‘coronaviruset’, dvs 1 per 13.000.

Den yngre åldersgruppen (0-59) år motsvarar 75% av befolkningen (dvs 3/4), medan den äldre åldersgruppen (60+) motsvarar 25% (dvs 1/4).

Det finns två nivåer av skillnader som kan vara värt att ha i åtanke: 

(i) Stora skillnader mellan åldersgrupperna ‘0-59 år’ och ’60 eller äldre’.

(ii) Dessutom stora skillnader mellan de olika åldersintervallen i gruppen ’60 eller äldre’.

 

När DU är ‘ute på stan’ nästa gång:

Lägg märke till ‘äldre’ som väljer att INTE hålla avstånd, undvika trängsel och/eller använda munskydd.

Trots ‘dödliga’ fakta ‘talar sitt tydliga språk’!

 

 

%d bloggare gillar detta: