En ‘lek’ att ironisera över ‘heilande’, nazism och förintelsen är INTE en ‘lek’, utan ‘hets mot folkgrupp’!

Den senaste tiden har flera politiker, journalister, debattörer och andra aktivistiska ‘halvfigurer’ erkänt och öppet visat stöd för att en viss form av ‘hets mot folkgrupp’ borde vara ‘rumsrent’ (dvs godtagbart), men bara så längre det är PK-ister som står för denna ‘hets’.

Dessa PK-ister försvarar sitt eget och andra PK-isters klandervärda beteende när det gäller t ex ‘heilande’ och menar att det bara handlar om att ‘ironisera’ över nazism och förintelsen.

PK-isters ironiserande påstås vara en ‘lek’.

En ‘lek’ för att provocera.

Fortsätt läsa En ‘lek’ att ironisera över ‘heilande’, nazism och förintelsen är INTE en ‘lek’, utan ‘hets mot folkgrupp’!