‘Okvädingsord’ och förbud används mot de som är emot restriktioner och vaccin – ‘bannas’ och förvägras därmed yttrandefrihet!

Det finns numera ett utbrett missnöje och motstånd mot s k ‘coronarestriktioner’ och ‘påtvingad’ vaccinering i flera Europeiska länder.

‘Okvädingsord’ och förbud används mot de som är emot restriktioner och vaccin.

Missnöje och motstånd förvägras därmed yttrandefrihet. 

 

De som är tveksamma eller motståndare till vaccinering mot ‘coronaviruset’ har under en längre tid fått nedsättande eller negativa epitet ‘påklistrade’ på sig, t ex ‘antivaxare’ och ‘konspirationsteoretiker’. I tillägg så förbjuds de kommunicera sitt missnöje och motstånd på vissa social plattformar (t ex Facebook och Twitter).

En situation som är oroväckande, då censur av åsikter är ‘ett sluttande plan’.

 

Vad är nästa ‘åsikt’ som kommer att förbjudas? Vilka skall förvägras yttrandefrihet?

Det är redan många åsikter som är förbjudna att yttra och ‘bannas’ på nätet.

 

Det är s k ‘användarvillkor’ på olika plattformar som tillämpas för att hindra oönskade åsikter från att spridas.

Istället för att ‘tysta’ och förbjuda åsikter borde missnöje och motstånd mot ‘coronarestriktioner’ och vaccin nyanseras.

Det finns en helt och hållet naturlig förklaring till varför människors i samhället kan ha en upplevelse kring ‘coronarestriktioner’, medan regering och myndigheter har en annan, nämligen:

Restriktioner som kan upplevas som FEL eller onödiga på individnivå kan vara RÄTT eller befogade på samhällsnivå.

 

Som det är nu så respekteras INTE upplevelsen som människor kan ha på individnivå, utan det som anses RÄTT på samhällsnivå ‘påtvingas’ människor på individnivå.

Missnöje och motstånd kommer därför knappast att försvinna eller upphöra.

Osynliggöra missnöje och motstånd är numera vanligt förekommande i demokratiska styrelseskick.

Dvs INTE bara i diktaturer eller ‘skurkstater’.

%d bloggare gillar detta: