Politiker som ‘lovar runt och håller tunt’ skall INTE ‘lyftas till skyarna’, utan ‘ställas inför skranket’ men ‘ur led är tiden’ – INGEN ‘skampåle’!

Det verkar numera ‘rumsrent’ att politiker ‘lovar runt och håller tunt‘. 

 

Statsminister Löfven har sedan 2014 lovat det ena efter det andra, men ‘svikit’ dessa löften ‘gång på gång’ (HÄR). Partiledare Lööf är en annan politiker som ‘svikit’ sina löften (HÄR).

Men ‘dom’ ställs INTE till svars.

Politiker som ‘sviker’ borde ALLTID ‘ställas inför skranket’.

 

Fortsätt läsa “Politiker som ‘lovar runt och håller tunt’ skall INTE ‘lyftas till skyarna’, utan ‘ställas inför skranket’ men ‘ur led är tiden’ – INGEN ‘skampåle’!”

Sveriges Radio ‘GÖR OM, GÖR RÄTT’ – SLUTA stödja ‘våldsbejakande’ konstnärlig frihet som ‘glorifierar’ våld – skattefinansierat ‘hyckleri’ och ‘slöseri’ med skattemedel!

Sveriges Radio (SR) ställs INTE ‘mot väggen’ när det gäller vad ‘ribban ligger’ för att SLUTA stödja ‘våldsbejakande’ konstnärlig frihet som ‘glorifierar’ våld.

Allvarlig brottslighet är uppenbart INTE tillräckligt.

 

Man kan undra var ‘smärtgränsen’ går för SR när det gäller främjandet av brottsdömda artisters musik som både ‘bejakar’ och ‘förhärligar’ kriminalitet med tillhörande hot, våld, våldtäkter, mord m m.

Fortsätt läsa “Sveriges Radio ‘GÖR OM, GÖR RÄTT’ – SLUTA stödja ‘våldsbejakande’ konstnärlig frihet som ‘glorifierar’ våld – skattefinansierat ‘hyckleri’ och ‘slöseri’ med skattemedel!”

‘Saker’ nämns INTE vid sitt ‘rätta’ namn av regeringen och FHM – ‘tidstypiskt’ att ‘tysta ner’!

‘Pandemitider’ är INTE ‘business as usual‘, utan ‘kristider’.

 

Sverige har (kanske som bekant) förskräckligt många flera döda än Danmark, Finland och Norge tillsammans (HÄR och HÄR). Det är länder som vidtagit åtgärder som INTE regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige vidtagit. Det är också grannländer där ‘saker’ nämns vid sitt ‘rätta’ namn, men det finns en ovilja eller vägran hos regeringen och FHM att nämna.

Exempelvis, Sveriges har ‘dragit på sig’ stora hälsorelaterade och sociala kostnader i samhället.

Anledningen är att smittspridningen har tillåtits på en extremt hög nivå (HÄR), vilket ‘tystats ner’.

 

Regeringens och FHMs hantering av pandemin har fått stora konsekvenser på människor i samhället som kunde mildrats med en hantering som efterliknat de Nordiska grannländerna.. I detta sammanhang nämns INTE ‘saker’ vid sitt ‘rätta’ namn, utan ‘tystas ner’.

Tre exempel på ‘saker’ som ‘tystats ner’ av regeringen och FHM:

1) Vårdskulden har ‘skjutit i höjden’ (HÄR), som är ett mått på ‘sjukvårdskollaps’ (HÄR och HÄR). Sjukvården består av människor (dvs inte’ maskiner’) som KAN eller VILL jobba ‘jämt och ständigt’ för att många åtgärder INTE vidtagits av regeringen och FHM.

2) Pensionärer och andra riskgrupper har ‘påtvingats’ isolering och ‘betalat ett högt pris’ på grund av att de INTE kunnat röra sig ute i samhället på grund av otillräckliga åtgärder av regeringen och FHM (HÄR).

3) Sjukvårdspersonal är ‘körd i botten’ (t ex HÄR) med ‘posttraumatiska stressyndrom’ som ‘lurar bakom hörnet’, vilka fått ta hand om ‘baksidan’ av att av regeringen och FHM inte vidtagit tillräckliga åtgärder.

Det kan vara en ‘surdeg’ som ‘puttrar’ med oöverskådliga konsekvenser på hälsorelaterade och sociala kostnader i samhället. Det är ‘stötande’ att Regeringen och FHM ‘tystar ner’ konsekvenserna av sin hantering av pandemin.

INTE ens i ‘pandemitider’ (läs ‘kristider’) nämns ‘saker’ vid sitt ‘rätta’ namn.

Tidstypiskt‘, men ‘saker’ försvinner INTE bara för att de ‘tystas ner’.

NYA ‘hackerintrång’ på FHM trots säkerhetsbrister ‘åtgärdade’ (?) – ‘tafflighet’ och ‘slapphet’ verkar ‘genomsyra’ myndigheten!

NOTERA att Folkhälsomyndigheten (FHM) regelbundet använder ett ‘vilseledande’ och ‘överslätande’ språkbruk (t ex HÄR). Det gäller även dessa s k ‘intrångsförsök’ och ‘säkerhetsbrister’ som egentligen är GENOMFÖRDA HACKERATTACKER (dvs INTE ‘försök’).

FHM är alltså utsatt för NYA ‘hackerintrång’ (HÄR).

Men myndigheten verkar INTE ‘ha en susning om’ anledningen eller hur det gått till och om ‘hackarna’ uppnått sitt syfte med ‘intrånget’. 

 

Fortsätt läsa “NYA ‘hackerintrång’ på FHM trots säkerhetsbrister ‘åtgärdade’ (?) – ‘tafflighet’ och ‘slapphet’ verkar ‘genomsyra’ myndigheten!”

Trump eller WHO (inkl Biden m fl) – VEM är ‘foliehatt’ i slutändan – DOM ‘anklagade’ eller DOM ‘anklagande’?

‘Turerna’ kring ursprunget till ‘coronaviruset’ har pågått sedan pandemins början. Anklagelser om ‘konspirationsteorier’ har ‘stått som spön i backen’.

Den kritiska frågan vägrar försvinna på dagordningen: Vem är ‘foliehatt’ i slutändan?

DOM ‘anklagade’ eller DOM ‘anklagande’?

 

Fortsätt läsa “Trump eller WHO (inkl Biden m fl) – VEM är ‘foliehatt’ i slutändan – DOM ‘anklagade’ eller DOM ‘anklagande’?”