‘Coronadöden’ minskar INTE med ‘över- eller underdödlighet’ – bara en ‘döds’-förklaring som ‘drar alla över en kam’!

När Sveriges ‘över- eller underdödlighet’ under pandemin är ‘på tapeten’ i media (t ex HÄR) verkar syftet vara att ‘förminska’ stort mänskligt lidande och massdöd.

KOM IHÅG att Sveriges ‘coronadöd’ per capita fortfarande är i särklass i Norden.

KOM IHÅG att antalet ‘coronadöda’ INTE blir färre eller fler med ‘över- eller underdödlighet’.

 

Det är på samma vis när regeringen och myndigheter kallar ‘sjukvårdskollaps’ för ‘vårdskuld’ (HÄR och HÄR).

Fortsätt läsa “‘Coronadöden’ minskar INTE med ‘över- eller underdödlighet’ – bara en ‘döds’-förklaring som ‘drar alla över en kam’!”

Flockimmuniteten i Stockholm var 15% i slutet av 2020, dvs fortsättningsvis en ‘hägring’ – INTE utlovade 40-50% i fjol somras!

Den skulle uppnås till sommaren i fjol, men blev 7% och har nu ökat till 15% i december (HÄR och HÄR – 21/2 kl 06:22). De s k ‘experterna’ hade ‘kopiöst’ FEL – INTE ens i närheten.

Pinsamt, pinsamt, pinsamt… 

Fortsätt läsa “Flockimmuniteten i Stockholm var 15% i slutet av 2020, dvs fortsättningsvis en ‘hägring’ – INTE utlovade 40-50% i fjol somras!”

‘Kallare’ eller ‘varmare’ är klimatförändringar, INTE vädervariationer – när medial enögdhet och ‘löfvensk’ analysförmåga ‘snuttifierar’ vädervariationer och klimatförändringar!

Den är vintern har det varit kallt på många håll i Europa. Den senaste tiden i Sverige har det också varit ‘ruggigt kallt’ med många minusgrader i stora delar av landet. I media framträder vanligtvis en bild som i stort är ganska ensidig.

När det är ‘kallare’ beror det på väderrelaterade fenomen.

När det istället är ‘varmare’ för årstiden, så beror det istället på klimatförändringar.

 

Efter en ovanligt kall vinter så lyfter media nu även fram ‘kallare’ väder som orsakat av klimatförändringar (HÄR och HÄR), men få nyanserar och problematiserar (HÄR).

‘Varmare’ eller ‘kallare’ verkar numera vara klimatförändringar, men INTE vädervariationer.

 

Fortsätt läsa “‘Kallare’ eller ‘varmare’ är klimatförändringar, INTE vädervariationer – när medial enögdhet och ‘löfvensk’ analysförmåga ‘snuttifierar’ vädervariationer och klimatförändringar!”

När forskare i media säger ‘kan’ betyder detta att forskarna INTE vet, utan tror och gissar!

Ordet ‘kan’ används flitigt i media när substans saknas och istället baseras på spekulation.

 

Ordet ‘kan’ används medvetet och tolkas av många som att ‘fakta’ föreligger eller att det är ‘sant’. Det är vanligt att forskare som uttalar sig om väder och klimat använder ordet ‘kan’.

Två ‘färska’ exempel:

RUBRIK 1: “Fenomenet KAN ligga bakom kalla vintern” (HÄR)

I texten står det sedan: “…Den ovanligt kalla vintern KAN bero på den globala uppvärmningen, menar forskare… …Men mekanismerna är inte klarlagda…”

RUBRIK 2: Polarvirvlarna kollapsar – klimatförändringarna KAN ligga bakom kylan (HÄR)

I texten står det sedan: “…Det korrekta svaret är att vi vet inte… …Det här har inte hänt tillräckligt ofta för att vi ska kunna se en korrelation, säger klimatexperten…” – ett ärlig

KOM IHÅG när forskare i media säger ‘kan bero på’ eller ‘kan ligga bakom’ och media skriver ‘kan’ betyder detta att forskarna INTE vet, utan tror eller gissar.

Det betyder i förlängningen att tillräckligt stöd saknas i forskning.

Användning av munskydd kan minska smittspridning med 20-30% – obefintlig användning i fjol kan bidragit till 2.500 avlidna i onödan!

Effekten av munskydd på smittspridningen (R-talet) uppskattas vara 20-30% i tre olika studier (HÄR).

 

Under hela 2020 vägrade regeringen och Folkhälsomyndigheten införa obligatorisk användning av munskydd i offentliga inomhusmiljöer och kollektivtrafik trots att internationellt expertis förordade detta och många länder införde obligatorisk användning.

Regeringens och FHMs vägran att tillämpa ‘försiktighetsprincipen‘ är moraliskt förkastlig som har lett till stort mänskligt lidande och massdöd.

Det innebär att väldigt många blivit allvarigt sjuka och avlidit I ONÖDAN.

Fortsätt läsa “Användning av munskydd kan minska smittspridning med 20-30% – obefintlig användning i fjol kan bidragit till 2.500 avlidna i onödan!”