Kunde NATO, EU och USA bidragit till att undvika Rysslands invasion och krigföring i Ukraina eller var det oundvikligt?

Motståndet och avskyn mot händelseutvecklingen i Ukraina är utbredd och omfattande hos gemene man och kvinna. Det är i princip bara enstaka länder som stödjer Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina, men samtidigt är det många länder i världen som inte stöttar sanktionerna införda av EU och USA. Oavsett, så är det ett krig som orsakar stort mänskligt lidande och död, förstörelse, massflykt av människor internt i Ukraina och till andra länder i Europa.

Den kritiska frågan med facit i hand den 24 februari är om Rysslands krigföring i Ukraina hade kunnat undvikas om NATO, EU och USA förhållit sig annorlunda till Rysslands krav.

Fortsätt läsa Kunde NATO, EU och USA bidragit till att undvika Rysslands invasion och krigföring i Ukraina eller var det oundvikligt?

VEM säger VAD och VARFÖR?

I tider av kris och oro (t ex krig) är det nödvändigt att ALLTID fundera på VEM som säger VAD och VARFÖR.

 

Pandemin har visat att regeringar och myndigheter förskönat verkligheten och vilselett allmänheten.

Ett annat exempel är att media förmedlar budskap från NATO, EU och USA att Ryssland i princip ALLTID förmedlar propaganda och sprider desinformation om kriget i Ukraina. Samma media verkar förhålla sig okritiska till den information som NATO, EU och USA förmedlar dagligdags om Ryssland och kriget i Ukraina.

Båda sidor i denna konflikt förmedlar information som kan vara propaganda och desinformation, men media förhåller sig INTE kritiskt på samma vis när det gäller den ena sidan jämfört med den andra.

Det är därför nödvändigt att ALLTID ha i åtanke VEM som säger VAD och VARFÖR.

Oavsett VEM som förmedlar ett budskap.

Medias ‘slätstrukna’ kritik mot Biden – tänk om Trump varit president, då hade det varit annat ljud i skällan’!

Ensidig eller enögd mediabevakning av Biden är ‘tidstypisk’.

 

Media förhåller sig passiva och okritiska till Bidens agerande kring Rysslands invasion av Ukraina.

Spaltmeter efter spaltmeter förklarar och rättfärdigar media på olika vis varför Biden agerar som han gör.

‘Rätt eller fel må vara osagt’.

 

I princip, media ‘letar INTE efter ‘fel’, utan eftersträvar att rättfärdiga Bidens hittillsvarande agerande.

Under Trumps tid som president var medias favoritsysselsättning att hitta ‘fel’ och med STORA och ÅTERKOMMANDE rubriker och förstora upp dessa. 

Den kritiska frågan är varför media ALLTID tillämpar olika måttstockar.

Tänk om Trump hade varit president istället, då hade det blivit annat ‘ljud i skällan’.

Människor dör i onödan pga överbelastning och otillräcklig bemanning – sjukvårdskollaps? INGEN vill ‘ta ordet i sin mun’!

Siffror visar att människor dör i onödan i svensk sjukvård på grund av överbelastning och otillräcklig bemanning (HÄR).

 

I förlängningen är det människor som blir sjukare och får ett sämre hälsotillstånd.

Den kritiska frågan är när ‘elefanten i rummet’  synliggöras och dessutom åtgärdas.

Istället används ‘förskönande’ omskrivningar, såsom vårdkö, vårdberg och vårdskuld (HÄR).

 

Fortsätt läsa Människor dör i onödan pga överbelastning och otillräcklig bemanning – sjukvårdskollaps? INGEN vill ‘ta ordet i sin mun’!

Försvarsmaktens ‘vapenskrammel’ på Gotland är inrikespolitisk propaganda om god beredskap, men avskräcker knappast en fiende!

Försvarsmaktens synliga ‘vapenskrammel’ på Gotland har varit märkligt.

Dvs stridsfordon och soldater på ‘gator och torg’ (HÄR).

 

Syftet kan knappast ha varit att avskräcka en fiende från att attackera Gotland, utan det har handlat om inrikespolitisk propaganda.

Fortsätt läsa Försvarsmaktens ‘vapenskrammel’ på Gotland är inrikespolitisk propaganda om god beredskap, men avskräcker knappast en fiende!

100 000 ‘spökflyg’ i onödan – ‘va fan e’ MP:s miljö- och klimattalibaner? MP satsade på ‘platspåseskatt’ och höga energipriser istället!

MP och dess ‘svans’ av mlijö- och klimattalibaner verkar fått de mesta om ‘bakfoten’.

De’ verkar INTE ‘se skogen för alla träden’.

 

En gammal och väletablerad ‘sanning’ har dykt upp i nyhetsflödet, nämligen att det kommer i vinter flygas 100 000 ‘spökflyg’ i onödan, dvs tomma plan (HÄR).

Fortsätt läsa 100 000 ‘spökflyg’ i onödan – ‘va fan e’ MP:s miljö- och klimattalibaner? MP satsade på ‘platspåseskatt’ och höga energipriser istället!

‘Vårdkö’, ‘vårdberg’ och ‘vårdskuld’ är omskrivningar för ‘sjukvårdkollaps’ – dvs ‘bägaren har runnit över’ och INGET slut finns i närtid.

Svensk sjukvård har under lång tid haft stora problem med att möta behovet i samhället.

 

Det är en sjukvård som i mångt och mycket fungerar väl, men den verkar alltmer otillräcklig.

Redan innan pandemin hade mycket sjukvård ställts in och således INTE genomförts och under pandemin har inställd sjukvård ökat markant (HÄR och HÄR).

Men myndigheter och politiker använder förskönande ordval.

Exempelvis, inställd sjukvård benämns ‘vårdkö, ‘vårdberg’ eller ‘vårdskuld’.

 

Fortsätt läsa ‘Vårdkö’, ‘vårdberg’ och ‘vårdskuld’ är omskrivningar för ‘sjukvårdkollaps’ – dvs ‘bägaren har runnit över’ och INGET slut finns i närtid.

‘Ukraina-krisen’ präglas av ensidig och enögd rapportering – media ägnar sig åt stötta Försvarsmaktens verklighetsbeskrivning och NATO-propaganda, istället för nyanserad och allsidig granskning!

Ryssland ägnar sig åt propaganda enligt media.

Försvarsmakten och NATO kommunicerar fakta enligt samma media.

 

När har en krigshotande situation präglats av fakta och INTE propaganda från de som står emot varandra?

ALDRIG.

 

Fortsätt läsa ‘Ukraina-krisen’ präglas av ensidig och enögd rapportering – media ägnar sig åt stötta Försvarsmaktens verklighetsbeskrivning och NATO-propaganda, istället för nyanserad och allsidig granskning!

Hallengren ‘sprider’ konspirationsteorier istället för fakta: folk är INTE rädda, utan kritiska mot restriktioner som är verkningslösa, dvs onödiga och orättfärdiga!

Hallengren ‘sprider’ konspirationsteorier, istället för fakta. 

 

Stora demonstrationer mot ‘vaccinpass’ har hållits runt om i Europa och nyligen hölls två stora demonstrationer i Sverige (HÄR).

De svenska demonstrationerna mot ‘coronapass’ var fredliga sammankomster utan våldsamheter trots att SÄPO på förhand försökte ‘svartmåla’ dessa regeringskritiska demonstrationer med ogrundade påståenden om att våldsbejakande högerextremister skulle medverka. Allt verkar varit i syfte att skrämma bort folk från att delta.

Fortsätt läsa Hallengren ‘sprider’ konspirationsteorier istället för fakta: folk är INTE rädda, utan kritiska mot restriktioner som är verkningslösa, dvs onödiga och orättfärdiga!

Elprisstödet är ‘röstfiske’ och försök till ‘röstköp’ av S, dvs populistiskt ‘valfläsk’ till villaägare – ‘härsknade’ rekordsnabbt, då folk ‘sparkade bakut’!

Regeringen vägrade under lång tid kompensera hushållen för extraordinära energipriser, vilka S och MP medverkat till att skapa.

När regeringen till slut ‘böjde sig’ för missnöjet i samhället lanserades ett s k ‘elprisstöd’ (HÄR).

Det är  ‘ren och skär’ populism inför det kommande riksdagsvalet senare i år, dvs enkelt svar på ett komplext problem som S misskött under två mandatperioder.

Några berörs, medan de allra flesta berörs INTE alls.

Löser INTE heller problemet med höga energipriser.

 

Fortsätt läsa Elprisstödet är ‘röstfiske’ och försök till ‘röstköp’ av S, dvs populistiskt ‘valfläsk’ till villaägare – ‘härsknade’ rekordsnabbt, då folk ‘sparkade bakut’!