‘Saker’ nämns INTE vid sitt ‘rätta’ namn av regeringen och FHM – ‘tidstypiskt’ att ‘tysta ner’!

‘Pandemitider’ är INTE ‘business as usual‘, utan ‘kristider’.

 

Sverige har (kanske som bekant) förskräckligt många flera döda än Danmark, Finland och Norge tillsammans (HÄR och HÄR). Det är länder som vidtagit åtgärder som INTE regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige vidtagit. Det är också grannländer där ‘saker’ nämns vid sitt ‘rätta’ namn, men det finns en ovilja eller vägran hos regeringen och FHM att nämna.

Exempelvis, Sveriges har ‘dragit på sig’ stora hälsorelaterade och sociala kostnader i samhället.

Anledningen är att smittspridningen har tillåtits på en extremt hög nivå (HÄR), vilket ‘tystats ner’.

 

Regeringens och FHMs hantering av pandemin har fått stora konsekvenser på människor i samhället som kunde mildrats med en hantering som efterliknat de Nordiska grannländerna.. I detta sammanhang nämns INTE ‘saker’ vid sitt ‘rätta’ namn, utan ‘tystas ner’.

Tre exempel på ‘saker’ som ‘tystats ner’ av regeringen och FHM:

1) Vårdskulden har ‘skjutit i höjden’ (HÄR), som är ett mått på ‘sjukvårdskollaps’ (HÄR och HÄR). Sjukvården består av människor (dvs inte’ maskiner’) som KAN eller VILL jobba ‘jämt och ständigt’ för att många åtgärder INTE vidtagits av regeringen och FHM.

2) Pensionärer och andra riskgrupper har ‘påtvingats’ isolering och ‘betalat ett högt pris’ på grund av att de INTE kunnat röra sig ute i samhället på grund av otillräckliga åtgärder av regeringen och FHM (HÄR).

3) Sjukvårdspersonal är ‘körd i botten’ (t ex HÄR) med ‘posttraumatiska stressyndrom’ som ‘lurar bakom hörnet’, vilka fått ta hand om ‘baksidan’ av att av regeringen och FHM inte vidtagit tillräckliga åtgärder.

Det kan vara en ‘surdeg’ som ‘puttrar’ med oöverskådliga konsekvenser på hälsorelaterade och sociala kostnader i samhället. Det är ‘stötande’ att Regeringen och FHM ‘tystar ner’ konsekvenserna av sin hantering av pandemin.

INTE ens i ‘pandemitider’ (läs ‘kristider’) nämns ‘saker’ vid sitt ‘rätta’ namn.

Tidstypiskt‘, men ‘saker’ försvinner INTE bara för att de ‘tystas ner’.

Varför kritikerstorm mot ‘Jag hatar Annie’, men INTE ‘Jag hatar Jimmie’? SVAR: ‘Politisk korrekthet’ som avspeglar och präglas av ett ‘flockbeteende’ som följer i fotspåren av ‘hyckleri’ och ‘dumhet’!

Nyligen skapade första meningen i ett debattinlägg en kritikerstorm på sociala medier, nämligen: “Jag hatar Annie Lööf…”.

Varför?

 

Om SAMMA skribent skrivit ‘Jag hatar Jimmie Åkesson’ och använt SAMMA  argument i efterföljande text, så hade troligtvis INGEN ‘storm’ uppstått hos SAMMA ‘mobb‘ av kritiker på sociala medier, utan snarare hade SAMMA ‘mobb’ kanske ‘trumpetat ut’ sitt gillande.

Varför?

 

Fortsätt läsa “Varför kritikerstorm mot ‘Jag hatar Annie’, men INTE ‘Jag hatar Jimmie’? SVAR: ‘Politisk korrekthet’ som avspeglar och präglas av ett ‘flockbeteende’ som följer i fotspåren av ‘hyckleri’ och ‘dumhet’!”

Kanske INTE en fråga ‘om’, utan ‘när’ ett ‘supervirus’ kan uppstå, dvs en ‘tidsfråga’ – ‘en lek med tanken’ om vilka betingelser som krävs!

Vilka ‘betingelser‘ krävs för ett ‘supervirus’?

 

Vetenskapen verkar hittills ‘famlat i mörker’ när det gäller den muterande förmågan hos pandemiska virus (HÄR). WHO har varit ‘ute och seglat‘, liksom experter varit ‘ute på hal is‘ och s k ‘expertmyndigheter’ blivit ‘tagna på sängen‘ (HÄR). Det mesta av det som påstods i början av pandemin har visat sig vara missvisande eller ‘rent av’ felaktigt (HÄR).

Pandemin fortsätter ‘härja’ runt om i världen och en fråga som INTE berörs är VILKA förutsättningar och HUR många ‘generationer’ av mutationer (eller varianter) krävs för uppkomsten av ett ‘supervirus’.

Det borde rimligtvis och förhoppningsvis finnas sannolikhetsberäkningar på detta, men som INTE är allmänt känt.

 

Fortsätt läsa “Kanske INTE en fråga ‘om’, utan ‘när’ ett ‘supervirus’ kan uppstå, dvs en ‘tidsfråga’ – ‘en lek med tanken’ om vilka betingelser som krävs!”

En ÄKTA ‘häxkittel’: ‘cocktail’ av olika vaccin, ‘full’- och ‘halv’-vaccinerade, ovaccinerade och mutationer = SUPERVIRUS?

Är förutsättningarna för ett SUPERVIRUS ’på plats’?

 

Människor i den ‘rikare’ delen av världen vaccineras mot ‘corona’ i snabb takt i syfte att uppnå s k ‘flockimmunitet‘ och på så vis ‘stävja’ omfattande smittspridning, sjuklighet och död i dessa länders befolkningar.

Samtidigt är stora delar av världens befolkningar i stor utsträckning ovaccinerade. Det kommer ta lång tid innan ALLA fått en möjlighet att vaccineras och på så vis ett ‘skydd’ mot ‘coronaviruset’.

Det som sker just nu är att olika vaccin, fullvaccinerade, ofullständigt vaccinerade och ovaccinerade kommer att ‘stötas och blötas‘ mot varandra.

 

Fortsätt läsa “En ÄKTA ‘häxkittel’: ‘cocktail’ av olika vaccin, ‘full’- och ‘halv’-vaccinerade, ovaccinerade och mutationer = SUPERVIRUS?”

Experter trodde mutationer av ‘corona’ skulle bli ‘snällare’ istället för ‘farligare’ och INTE heller vaccin på rekordtid, dvs dubbelfel i ‘killgissning’!

‘Virusexperter’ har påstått sedan pandemins början att virusmutationer ofta blir ‘snällare’ för att överleva och på så vis kunna fortsätta spridas (t ex HÄR, HÄR och HÄR). ‘Coronaviruset’ har istället visat sig bli ‘farligare’ och samtidigt överlevt, dvs  tvärtom ‘virusexperternas’  påståenden.

Förklaringen är att ‘coronaviruset’ är ett pandemiskt virus som har andra egenskaper än många andra virus som ‘virusexperterna’ haft kunskap om, vilket borde varit en ‘varningssignal’.

Det innebär att ‘virusexperterna’ haft felaktiga utgångspunkter.

Fortsätt läsa “Experter trodde mutationer av ‘corona’ skulle bli ‘snällare’ istället för ‘farligare’ och INTE heller vaccin på rekordtid, dvs dubbelfel i ‘killgissning’!”