VEM säger VAD och VARFÖR?

I tider av kris och oro (t ex krig) är det nödvändigt att ALLTID fundera på VEM som säger VAD och VARFÖR.

 

Pandemin har visat att regeringar och myndigheter förskönat verkligheten och vilselett allmänheten.

Ett annat exempel är att media förmedlar budskap från NATO, EU och USA att Ryssland i princip ALLTID förmedlar propaganda och sprider desinformation om kriget i Ukraina. Samma media verkar förhålla sig okritiska till den information som NATO, EU och USA förmedlar dagligdags om Ryssland och kriget i Ukraina.

Båda sidor i denna konflikt förmedlar information som kan vara propaganda och desinformation, men media förhåller sig INTE kritiskt på samma vis när det gäller den ena sidan jämfört med den andra.

Det är därför nödvändigt att ALLTID ha i åtanke VEM som säger VAD och VARFÖR.

Oavsett VEM som förmedlar ett budskap.

Medias ‘slätstrukna’ kritik mot Biden – tänk om Trump varit president, då hade det varit annat ljud i skällan’!

Ensidig eller enögd mediabevakning av Biden är ‘tidstypisk’.

 

Media förhåller sig passiva och okritiska till Bidens agerande kring Rysslands invasion av Ukraina.

Spaltmeter efter spaltmeter förklarar och rättfärdigar media på olika vis varför Biden agerar som han gör.

‘Rätt eller fel må vara osagt’.

 

I princip, media ‘letar INTE efter ‘fel’, utan eftersträvar att rättfärdiga Bidens hittillsvarande agerande.

Under Trumps tid som president var medias favoritsysselsättning att hitta ‘fel’ och med STORA och ÅTERKOMMANDE rubriker och förstora upp dessa. 

Den kritiska frågan är varför media ALLTID tillämpar olika måttstockar.

Tänk om Trump hade varit president istället, då hade det blivit annat ‘ljud i skällan’.

Försvarsmaktens ‘vapenskrammel’ på Gotland är inrikespolitisk propaganda om god beredskap, men avskräcker knappast en fiende!

Försvarsmaktens synliga ‘vapenskrammel’ på Gotland har varit märkligt.

Dvs stridsfordon och soldater på ‘gator och torg’ (HÄR).

 

Syftet kan knappast ha varit att avskräcka en fiende från att attackera Gotland, utan det har handlat om inrikespolitisk propaganda.

Fortsätt läsa Försvarsmaktens ‘vapenskrammel’ på Gotland är inrikespolitisk propaganda om god beredskap, men avskräcker knappast en fiende!

‘Vaccinpass’ har passerat ‘bäst före-datum’ – en tidsfråga innan ‘vaccinpass’ kastas i papperskorgen!

‘Vaccinpass’ har på sistone blivit alltmer ifrågasatt.

 

Det gäller både nationellt och internationellt.

OMIKRON har visat sig smitta vaccinerade och ovaccinerade samt att båda grupperna smittar andra i deras omgivning.

 

Numera planerar t ex Danmark att slopa alla restriktioner, inklusive ‘vaccinpass’ (HÄR).

Motståndet mot ‘vaccinpass’ har samtidigt tilltagit i Sverige och det verkar som om allt fler människor (och s k ‘experter’) i samhället ifrågasätter dess relevans och effekt på smittspridningen (HÄR).

Det innebär troligtvis att ‘vaccinpass’ har passerat sitt ‘bäst före-datum’.

Dvs en tidsfråga innan ‘vaccinpass’ kastas i papperskorgen.

‘Handen på hjärtat’ om OMIKRON: vaccinerade och ovaccinerade smittar samt smittas – ‘vaccinpass’ verkar ha ‘kommit till vägs ände’!

Vaccinationsbevis (s k ‘vaccinpass’) har använts som ett verktyg för att öppna upp samhället och ta bort restriktioner för vaccinerade.

Inledningsvis verkade stödet vara stort, men motståndet mot s k ‘vaccinpass’ har ökat på sistone.

Den politiska agendan med ‘vaccinpass’ verkar ha varit tudelad.

 

(i) dels ta bort restriktioner för vaccinerade, och

(ii) dels uppmuntra eller påtvinga ovaccinerade att vaccinera sig.

Vaccinering har på samhällsnivå hittills minskat förekomsten av allvarlig sjuklighet och död som en följd av ‘corona’.

Men tillämpningen av ‘vaccinpass’ har visar sig haft obefintlig påverkan på smittspridningen.

 

Fortsätt läsa ‘Handen på hjärtat’ om OMIKRON: vaccinerade och ovaccinerade smittar samt smittas – ‘vaccinpass’ verkar ha ‘kommit till vägs ände’!

‘Coronadöden’ har ökat kraftigt sedan årsskiftet, men i tysthet – många avlider just nu och många fler kommer avlida – ‘fartblindhet’ präglar rapporteringen!

Pandemin fortsätter att ‘skörda’ många liv i Sverige, men det sker i tysthet.

INGA ‘svarta’ rubriker.

 

Det pågår just nu en oroväckande ökning av antalet ‘coronadöda’ i det dolda, vilka kommer att fortsätta öka de närmaste veckorna, vilket det är tyst om i media.

I takt med kraftigt ökad smittspridningen ökar antalet döda i slutändan.

 

Fortsätt läsa ‘Coronadöden’ har ökat kraftigt sedan årsskiftet, men i tysthet – många avlider just nu och många fler kommer avlida – ‘fartblindhet’ präglar rapporteringen!

COVID-19, ALFA, DELTA, OMIKRON och nu DELTAKRON – ‘coronaviruset’ en ‘naturbegåvning’ eller ‘labbskapelse’?

‘Coronaviruset’ har visat sig vara en ‘jäkel’ när det gäller att byta ‘skepnad’, dvs förmågan att förändras och frodas i världen.

Det ursprungliga COVID-19 ter sig numera som ganska beskedlig i jämförelse med ALFA och DELTA. Båda dessa har i sin tur ‘utmanövrerats’ av OMIKRON.

Nu verkar en ny variant dykt upp – DELTAKRON (HÄR).  

Dvs en kombination av DELTA och OMIKRON. 

 

Fortsätt läsa COVID-19, ALFA, DELTA, OMIKRON och nu DELTAKRON – ‘coronaviruset’ en ‘naturbegåvning’ eller ‘labbskapelse’?

Rik och känd ‘diva’ vill bli särbehandlad, men ‘får tji’ och behandlas som ‘vanliga döda’ – ‘allas lika värde’ på allvar, INTE ‘gulligull’ med vissa!

Det är med viss ‘skadeglädje’ man kan konstatera att även rika och kända ‘divor’ som vill bli särbehandlade utsätts för likabehandling i myndighetsutövning (HÄR), dvs verkar ‘få tji’ som ‘vanliga döda’.

Den här historien (HÄR), om en ovaccinerad idrottsman som vill ha undantag från kravet på att vara fullvaccinerad för att få resa in i landet (ALLA andra skall uppfylla detta krav). Exemplet  handlar INTE om för eller emot händelsen i sig eller personen i fråga, utan principen om likabehandling oavsett vem man är. Det återstår dock att se hur den här historien slutar (HÄR).

Oavsett vem DU är, så borde samma regler gälla ALLA.

Men INTE i Sverige.

Fortsätt läsa Rik och känd ‘diva’ vill bli särbehandlad, men ‘får tji’ och behandlas som ‘vanliga döda’ – ‘allas lika värde’ på allvar, INTE ‘gulligull’ med vissa!

‘Pandemisiffror’ – DEL 2: 14.700 ‘coronadöda’ över 60 år innebär 1 avliden per 180 ’60-plussare’ – motsvarar 96% av totalt antal ‘coronadöda’!

För hela Sveriges befolkning (10,4 miljoner) gäller drygt 15.300 ‘coronadöda’, vilket  innebär 1 avliden per 667 invånare (HÄR), men det är en missvisande ‘siffra’.

‘Bryts’ antalet ‘coronadöda’ i befolkningen ‘ner på’ yngre och äldre, så framträder en annan bild jämfört med hela befolkningen.

 

Fortsätt läsa ‘Pandemisiffror’ – DEL 2: 14.700 ‘coronadöda’ över 60 år innebär 1 avliden per 180 ’60-plussare’ – motsvarar 96% av totalt antal ‘coronadöda’!