Nedstängningar räddade nästan inga liv? När s k ‘forskare’ är i otakt med verkligheten, dvs ‘pseudovetenskap’!

Medias kritiska granskning och kritiska förhållningssätt är bedrövlig.

 

Media går på ‘nit efter nit’. Det är uppenbart att journalister är vetenskapligt okunniga och inkompetenta, dvs saknar all form av vetenskaplig metodkunskap.

Det är pinsamt att publicera en ‘fejk’-nyhet enligt följande:

‘Forskare’ påstår att nedstängningar under pandemin räddad få liv (HÄR).

 

Den kritiska frågan är om detta är en verklighetsbaserad tolkning och slutsats.

Betänk om världen INTE vidtagit åtgärder för att minska spridningen av COVID. Hade pandemin INTE orsakat många fler dödsfall och dessutom större mänskligt lidande samt allvarlig sjuklighet?

Svaret är nog givet på förhand, dvs givetvis!

 

Jämför exempelvis fakta mellan Sveriges och Norges dödstal (HÄR) och ländernas grad av nedstängningar (HÄR) eller läs om argument mot denna tolkning och slutsats att nedstängningar räddat få liv HÄR.

Nedstängningar ‘talar sitt tydliga språk’.

 

Sambandet mellan smittspridning, allvarlig sjuklig och död är fruktansvärt obehagligt (HÄR).

Ett exempel på när s k ‘forskare’ är i otakt med verkligheten.

Dvs INTE vetenskap, utan ‘psuedovetenskap’.

INTE ‘forskare’ utan ‘charlataner’.

%d bloggare gillar detta: