Sveriges ‘laissez-faire’ strategi har präglats av ‘lättja och ‘skygglappar’ som INTE uppfyllt fastställda pandemiska mål!

Sverige liksom många andra länder har numera låg smittspridning av ‘corona’ som i förlängningen leder till låg allvarlig sjuklighet och färre avlidna.

Sedan pandemins början har dock ett antal faktorer präglat den svenska s k ‘coronastrategin’.

 

Fortsätt läsa “Sveriges ‘laissez-faire’ strategi har präglats av ‘lättja och ‘skygglappar’ som INTE uppfyllt fastställda pandemiska mål!”

‘Tredje dos’ (kanske fler) innebär att ‘flockimmunitet’ fortsättningsvis är avlägset efter 18 månader – kanske en ‘utopi’!

‘Fullvaccinerad’ är vilseledande och felaktigt språkbruk.

Påminner om ‘desinformation’ (HÄR).

 

Det framträder en allt tydligare bild av att två vaccindoser mot ‘coronaviruset’ INTE kommer vara tillräckligt för många människor i samhället, dvs skyddet försvinner successivt för att undvika allvarlig sjuklighet och död (HÄR och HÄR).

Fortsätt läsa “‘Tredje dos’ (kanske fler) innebär att ‘flockimmunitet’ fortsättningsvis är avlägset efter 18 månader – kanske en ‘utopi’!”

Brutal norsk ‘sågning’ av FHM:s ‘cherry picking’ – dvs hänvisade bara till forskning som stödde myndighetens ‘ihåliga’ coronastrategi!

Pandemin har lugnat ner sig i Europa och nu börjar (inofficiell) kritik komma fram mot Sveriges hantering.

 

Kritik som funnits ‘under ytan’ sedan början av pandemin hos andra med ansvar för coronastrategierna i andra länder börjar ‘poppa upp’.

Exempelvis, den biträdande hälsodirektör i Norge har till dags undvikit att offentligt kritisera Sveriges hantering av pandemin (läs Folkhälsomyndigheten – FHM) för att detINTE skulle bli en ‘landskamp’ mellan länder (HÄR).

Men nu tar han ‘bladet från munnen’.

Och ‘sjunger ut’ med ‘ord och inga visor’.

 

Fortsätt läsa “Brutal norsk ‘sågning’ av FHM:s ‘cherry picking’ – dvs hänvisade bara till forskning som stödde myndighetens ‘ihåliga’ coronastrategi!”