Den politiska ‘adeln’ nominerar ‘gunstlingar’ och utnämner ‘föredettingar’ till prestigefyllda positioner på ambassader och i världsorganisationer, medan andra åsidosätts!

Sverige präglas av flera systemfel.

 

Ett av dessa systemfel är utnämningskulturen till maktpositioner i organisationer och myndigheter inom stat, regioner (tidigare landsting) kommun. vilka bestäms av det politiska systemet, med s k ‘reträttplatser’ för ‘avdankade’ politiker (HÄR).

Ett annat av dessa systemfel är nomineringar och utnämningar av politiska ‘gunstlingar’ och ‘föredettingar’ som görs av den politiska ‘adeln’ till prestigefyllda positioner på ambassader och annan utrikesverksamhet samt i världsorganisationer (t ex WHO och FN).

Fortsätt läsa “Den politiska ‘adeln’ nominerar ‘gunstlingar’ och utnämner ‘föredettingar’ till prestigefyllda positioner på ambassader och i världsorganisationer, medan andra åsidosätts!”

Sverige borde vara meritokratins ‘högborg’, INTE nepotismens och medelmåttornas ‘sandlåda’ med ‘avdankade’ politiker och ‘partilojala’!

Sverige präglas av flera systemfel.

 

Ett av dessa systemfel är utnämningskulturen till maktpositioner i organisationer och myndigheter inom stat, kommun och landsting. vilka ofta bestäms av det politiska systemet, med s k ‘reträttplatser’ för ‘partilojala’ och ‘avdankade’ politiker. 

Många av dessa har ‘avdankade’ politiker och ‘partilojala’ saknar ofta relevant utbildning, kunskaper och erfarenheter, men utnämns till samhällsviktiga positioner.

Fortsätt läsa “Sverige borde vara meritokratins ‘högborg’, INTE nepotismens och medelmåttornas ‘sandlåda’ med ‘avdankade’ politiker och ‘partilojala’!”

‘Elefanterna i rummet’ nämns INTE vid begravningsträngsel – dvs kulturell ‘okänslighet’ och ‘okunskap’!

När det ‘förväntade’ verkar vara en ‘överraskning’.

 

När det gäller den senaste tidens nyheter om stora folksamlingar (flera hundra personer samlade) vid begravningar (t ex HÄR) är detta ofta ett kulturellt eller religiöst beteende (t ex HÄR) som skiljer sig från att ‘bara’ de närmaste närvarar och andra undanbedes komma samt familjens önskemål respekteras.

Det är vanligt förekommande i många länder med stora folksamlingar i syfte att visa samhörighet, respekt, sorg och stöd till den drabbade familjen. I Sverige är det ofta annorlunda med mindre antal som närvarar vid begravningar.

Gränsen vid begravningar under pandemin har satts till 20 personer på grund av smittspridningsrisken, men den är anpassad till svensk kultur, vilket givetvis medför en ‘kulturkrock’ för vissa familjer som drabbas av död.

Fortsätt läsa “‘Elefanterna i rummet’ nämns INTE vid begravningsträngsel – dvs kulturell ‘okänslighet’ och ‘okunskap’!”

Varför gick det så fel i Sverige? Kan sammanfattas i två ord: ‘systemfel’ och ‘Svarte Petter’!

En artikel på forskning.no (HÄR) om Sveriges strategi och hantering under pandemin tar upp olika tänkbara förklaringar till varför Norge klarat sig avsevärt bättre.

Några översatta citat kan illustrera innehållet enligt följande:

Fortsätt läsa “Varför gick det så fel i Sverige? Kan sammanfattas i två ord: ‘systemfel’ och ‘Svarte Petter’!”