Folkhälsomyndigheten präglas av kulturell okänslighet – försöker skuldbelägga människor med utländsk bakgrund för myndighetens EGET haveri!

Strategin var FEL från början som borde beaktat människor med utländsk bakgrund.

 

Folkhälsomyndigheten (FHM) har vid flera tillfällen och under en längre tid pekat ut människor med utländsk bakgrund (HÄR och HÄR) som en orsak till varför strategin med pandeminarbetet ‘gått åt skogen’. Detta är en stigmatiserande förenkling som orättfärdigt och orättvist pekar ut väldigt många människor i Sverige som ALLA har det gemensamt att ha utländsk bakgrund (HÄR).

Fortsätt läsa “Folkhälsomyndigheten präglas av kulturell okänslighet – försöker skuldbelägga människor med utländsk bakgrund för myndighetens EGET haveri!”

Folkhälsomyndigheten försöker ‘skylla’ dödstal på trångboddhet – en NY dimridå och villospår som journalister sväljer med ‘hull och hår’!

Folkhälsomyndigheten (FHM) söker med ‘ljus och lykta’ efter dimridåer och villospår. 

 

Svensk media bidrar lättvindigt till att sprida FHMs bortförklaringar och skenmanövrar, utan någon som helst kritisk granskning. Journalister med öppen mun ‘matas som fågelungar’ och sväljer allt med ‘hull och hår’. INGA kritiska följdfrågor, utan fungerar som megafon för ensidiga budskap.

FHM försöker PÅ NYTT bortförklara myndighetens misslyckade hantering (dvs planering och genomförande) av strategin för pandeminarbetet.

 

Fortsätt läsa “Folkhälsomyndigheten försöker ‘skylla’ dödstal på trångboddhet – en NY dimridå och villospår som journalister sväljer med ‘hull och hår’!”

ALDRIG någon som har eller gör FEL numera – svepskäl, bortförklaringar, undanflykter och fokusförflyttningar ‘duggar tätt’!

Politikers vägran att erkänna FEL är omvittnad med nästan ‘bevingade ord’ eller svepskäl, såsom ‘…såg det inte komma…’ och ‘…var naiva…”.

Chefer och ansvariga vägrar också ofta att erkänna FEL med undanflykter, vilket ofta uttrycks såsom ‘…se över rutiner’, ‘inte vårt ansvar’ och ‘kan inte kommentera det specifika fallet’.

Generaldirektör Carlson och statsepidemiolog Tegnell vägrar på samma vis erkänna FEL med haranger av bortförklaringar, men formulerar sig annorlunda med ‘vad vi visste då’ och ‘kunskapsläget vi tidpunkten’, trots att de INGET visste, gissade hejvilt utan stöd i vetenskapen.

Fortsätt läsa “ALDRIG någon som har eller gör FEL numera – svepskäl, bortförklaringar, undanflykter och fokusförflyttningar ‘duggar tätt’!”

Fortsättning på VARFÖR och DÄRFÖR ‘gettofieras’ Sverige – enligt devisen ‘lika barn leka bäst’

I ett tidigare inlägg (HÄR) beskrevs VARFÖR och DÄRFÖR Sverige gettofieras med utgångspunkt från kulturella och religiösa olikheter mellan människor från olika delar av världen. Här beskrivs samma VARFÖR och DÄRFÖR med utgångspunkt från ett annat perspektiv.

VARFÖR ‘gettofieras’ Sverige?

Sverige är i mångt och mycket det udda landet i världen.

 

Sverige har uppfattats som positivt annorlunda under andra hälften av 1900-talet, men under 2000-talet fått erfara en betydande förskjutning mot en negativ omvärldsbild av Sverige.

En utgångspunkt för att förstå och förklara VARFÖR och DÄRFÖR Sverige ‘gettofieras’ är rådande kulturella värderingar jämfört med världen.

Fortsätt läsa “Fortsättning på VARFÖR och DÄRFÖR ‘gettofieras’ Sverige – enligt devisen ‘lika barn leka bäst’”

VARFÖR och DÄRFÖR ‘gettofieras’ Sverige – ‘en bild säger mer än tusen ord’

Varför ‘gettofieras’ Sverige?

 

Sverige har numera många utanförskapsområden som delvis och mer eller mindre kan ses som ‘parallella’ till majoritetssamhället.

Dessa ‘parallellsamhällen’ kan vara präglade av alienering baserat på andra värderingar (attityder och normer) och traditioner (seder och bruk).

 

Fortsätt läsa “VARFÖR och DÄRFÖR ‘gettofieras’ Sverige – ‘en bild säger mer än tusen ord’”