KINA testar efter 12 nya fall över 9 miljoner på 5 dagar – SVERIGE hade kanske testat 9 av 12 nya fall efter 5 dagar och struntat i resten!

Kina är Kina och Sverige är Sverige.

‘Jätten’ jämfört med ‘putte liten’.

 

Det stora (21,5 gånger större till ytan) och folkrika landet i öster klarade sig utan nya bekräftade fall av Covid-19 under 50 dagar (HÄR). Sverige har i jämförelse INTE haft EN ENDA DAG utan att många nya fall rapporterats dagligen under sju månader.

Kina har 1.400.000.000 invånare, dvs 1,4 miljarder. Det innebär cirka 140 gånger större befolkningsmängd jämfört med Sverige (10,3 miljoner).

Trots denna enorma skillnad hade Kina således INGA nya fall rapporterade under 50 dagar (HÄR) trots omfattande testning. Sverige har som lägst haft 150-200 nya fall per dag (motsvarar 21-28.000 fall per dag i Kina) sedan i början av pandemin trots en mycket begränsad testning.

Synnerligen skilda världar!

 

Kina registrerade således nyligen ett dussin nya fall av Covid-19 i Qingdao efter lång tid utan nya fall. Sverige hade igår (15/10) över 1.000 bekräftade fall, men INGA åtgärder vidtas. Kina däremot reagerar och agerar omedelbart på enstaka fall (HÄR).

Enbart 12 bekräftade fall.

ALLA testas i staden.

Över 9 miljoner invånare. 

Dessutom på bara 5 dagar.

 

Snacka om att ta och ha kontroll över smittspridningen!

Sverige testar ALDRIG ALLA, utan bara personer med symptom (i bästa fall). Det innebär att personer utan eller vaga symptom kan ‘i godan ro’ och omedvetet fortsätta smitta andra i samhället (inkl 70+ och riskgrupper). Exempelvis, Uppsala har höga smittotal (1 av 13), men Tegnell tycker INTE det är läge än med några restriktioner.

Sverige i ett nötskal under regeringens och Folkhälsomyndighetens ledning.

ALLTID senfärdigt, trögt och otillräckligt!

Tegnell ‘ute på hal is’? Smittspridningen bland skolbarn ökar just nu trots att FÅ testas – kanske den perfekta smittbäraren!

Just nu ökar smittspridningen bland skolbarn (HÄR). Är det andra skolbarn eller föräldrarna som smittar dem, eller både och? Eller är det lärare och annan skolpersonal? Bevisligen smittas skolbarn av någon som rimligtvis kan smitta någon annan i sin tur!

Statsepidemiolog Tegnell tes att skolbarn INTE sprider Covid-19 ‘hänger INTE ihop’.

Samtidigt skall mor- och farföräldrar undvika närkontakt med sina barnbarn om de är 70+.

 

Tegnell ‘slirar’ som vanligt på sanningen (läs punktlista från ECDC HÄR). Hans tes bygger på att barn INTE smittar varandra på samma vis som vuxna smittar andra vuxna.

ECDC (HÄR) ‘pekar på’ att barn kan smitta, men oklarhet råder i vilken utsträckning detta sker, då barn kan vara smittade utan symptom och därmed svårt att kartlägga deras smittspridning.

Fortsätt läsa “Tegnell ‘ute på hal is’? Smittspridningen bland skolbarn ökar just nu trots att FÅ testas – kanske den perfekta smittbäraren!”

OBS! ‘Över- och underdödlighet’ visar INTE magnituden på farsoten – faktiskt antal döda ‘av’ och ‘med’ COVID-19 osynliggörs!

Politiker, myndigheter och media i Sverige är numera noga med att påpeka att överdödlighet på grund av coronapandemin ‘ebbat ut’.

Bara ett sätt att osynliggöra att många människor fortfarande dör ‘av’ eller ‘med’ Covid-19. 

 

Notera följande som INTE s k över- eller underdödlighet synliggör (detaljer HÄR):

1) ALLA som avlider ‘med’ (dvs INTE ‘av’) Covid-19 ingår INTE i statistiken.

2) ALLA som avlider ‘av’ eller ‘med’ Covid-19 utan laboratoriebekräftad Covid-19 diagnos ingår INTE heller i statistiken.

3) ALLA som dessutom avlider senare än 30 dagar efter en covid-19 diagnos ingår INTE i statstiken.

Fortsätt läsa “OBS! ‘Över- och underdödlighet’ visar INTE magnituden på farsoten – faktiskt antal döda ‘av’ och ‘med’ COVID-19 osynliggörs!”

VECKOUPPDATERING: DUBBELT så många ‘coronadöda’ i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS – dvs HÖGRE dödstal 31 veckor i rad!

Föregående vecka 41 – 5-11/10 var Sveriges antal döda i Covid-19 fortsättingsvis HÖGRE jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans (se även utvecklingskurvan från vecka 11 till vecka 41 i diagram 1 nedan):

DUBBELT så många döda per capita i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS.

31 veckor i sträck med HÖGRE dödstal per capita än grannländerna tillsammans.

Notera dessutom att Sveriges dödstal per capita är 9 gånger högre än i Finland och Norge.

 

Fortsätt läsa “VECKOUPPDATERING: DUBBELT så många ‘coronadöda’ i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS – dvs HÖGRE dödstal 31 veckor i rad!”

Sveriges strategi RÄTT ‘i teorin’, men FEL ‘i praktiken’ – en ‘skrivbordsprodukt’ präglad av ‘besserwisser’ mentalitet hos politiker och tjänstemän samt kvinnor i allmänhetens tjänst!

Tre ‘sanningar’ om planering och genomförande av en strategi:

1) En strategi kan vara RÄTT, men planering och genomförande FEL.

2) En strategis MÅL kan vara RÄTT, men uppfylls FEL eller INTE ALLS.

3) RÄTT åtgärder kan dessutom planeras och genomgöras  FEL och vid FEL tidpunkt.

En strategi kan således vara RÄTT, men planering och genomförande FEL.

 

Fortsätt läsa “Sveriges strategi RÄTT ‘i teorin’, men FEL ‘i praktiken’ – en ‘skrivbordsprodukt’ präglad av ‘besserwisser’ mentalitet hos politiker och tjänstemän samt kvinnor i allmänhetens tjänst!”