Tänk om Trump vinner i slutändan – ett skrämmande scenario bortom Trump!

Konspirationsteori eller valfusk?

 

Det ser ut som president Trumps möjligheter att vinna valet i slutändan är obefintliga, men anklagelser om valfusk borde ALLTID tas på allvar och utredas av oberoende granskare.

Hittills verkar det bara skett s k granskningar av involverade personer och politiserade domstolsutslag, vilket inte minskar den utbredda misstänksamhet som finns hos Trumps anhängare.

Det görs s k manuella omräkningar, men dessa upptäcker INTE om det saknas valsedlar eller valsedlar som tillkommit i efterhand. Det är hela systemet som borde granskas, då anklagelserna handlar om hur röstning gått till, förvaring av röstsedlar, röstmaskiner och programvaror för rösträkning m m.

Fortsätt läsa “Tänk om Trump vinner i slutändan – ett skrämmande scenario bortom Trump!”

DÅ: INGEN ‘apade efter’ Sverige – NU: Sverige ‘apar efter’ ANDRA – Sveriges coronastrategi var ALDRIG en ‘förebild’ UTAN ett ‘avskräckande exempel’!

Det är ‘dödstyst’ i media om att regeringen och Folkhälsomyndigheten numera ‘apar efter’ andra länders åtgärder mot Covid-19.

 

Det sker dock ‘halvdant’, utan att regeringen bekymrat sig för att skapa lagliga möjligheter att agera kraftfullt trots att pandemin pågått i nio månader.

Det är i linje med regeringens ständiga flathet, senfärdighet och feghet att agera, utan istället ‘gömma’ sig bakom myndigheter.

 

Fortsätt läsa “DÅ: INGEN ‘apade efter’ Sverige – NU: Sverige ‘apar efter’ ANDRA – Sveriges coronastrategi var ALDRIG en ‘förebild’ UTAN ett ‘avskräckande exempel’!”

Trump erkänner sig ALDRIG besegrad av Biden – Regeringen och Folkhälsomyndigheten erkänner ALDRIG att coronastrategin var FEL – samma skit, men INTE skit samma!

Tyvärr samma skit, men INTE skit samma.

 

Trump kommer att fortsätta hävda att han vann valet om bara lagliga röster räknats och kan på så vis samtidigt acceptera att Biden i slutändan är USAs nästa president, men med tillägget att Biden vann över honom på grund av att olagliga röster räknats (dvs valfusk).

Fortsätt läsa “Trump erkänner sig ALDRIG besegrad av Biden – Regeringen och Folkhälsomyndigheten erkänner ALDRIG att coronastrategin var FEL – samma skit, men INTE skit samma!”

SVT gör det igen – vilseleder och vinklar, dvs brister i saklighet och objektivitet!

SVT läser INTE mellan raderna!

 

USA:s utrikesminister Pompeo säger först en sak om övergången från en administration till en annan med ‘glimten i ögat’ (dvs från Trump till Trump) för att sedan förklara hur USA:s konstitution fastställer hur allting skall ske från en administration till en annan och att detta alltid skett och kommer att ske även denna gång (dvs INTE från Trump till Trump).

Fortsätt läsa “SVT gör det igen – vilseleder och vinklar, dvs brister i saklighet och objektivitet!”

Trump kontra Biden: ett val mellan pest och kolera? Kanske INTE, utan mellan Trump och Harris!

Bevakningen av det amerikanska presidentvalet har i Sverige haft huvudsakligt fokus på Donald Trump och Joe Biden, men väldigt lite fokus på Kamala Harris.

 

Det kan vara ett ödestigert förbiseende, då Harris situation som vicepresidentkandidat kan innebära presidentskap i slutändan. Den första kvinnan som USAs president i så fall.

Många kan rösta på Biden för att de är emot Trump, men inte för Biden.

Många röstar däremot på Trump för att de är för Trump.

Men de är sannolikt få som röstar den ene eller andre på grund av Kamala och Pence.

 

Fortsätt läsa “Trump kontra Biden: ett val mellan pest och kolera? Kanske INTE, utan mellan Trump och Harris!”