Tillåts SD ‘axla’ ansvaret efter S? Svaret är INTE givet i dagsläget, då SD kanske INTE får gehör för sina ‘lösningar’!

Val efter val har S lovat ‘guld och gröna skogar’, men löfte efter löfte har svikits. S har under en längre tid svikit många av sina kärnväljare varav en betydande andel ‘gått över’ till SD.

S verkar tro att bidrag till ‘kreti och pleti’ samt ‘bidragsjobb’ är tillräckligt. S verkar tro på slapphänt och senfärdig hantering är lösningen på alla problem som partiet skapat på senare år, men det har istället spritt sig en allmänt missnöje och  otrygghet runt om i landet.

Den kritiska frågan är om SD kan leva upp till de förväntningar som finns hos alla dessa svikna väljare?

Svaret är INTE givet i dagsläget.

Avgörs INTE enbart av SD.

 

Fortsätt läsa “Tillåts SD ‘axla’ ansvaret efter S? Svaret är INTE givet i dagsläget, då SD kanske INTE får gehör för sina ‘lösningar’!”

En ‘avfälling’ drar ner S i politisk ‘trögflytande gyttja’, dvs ‘bottenträsk’ utan ‘botemedel’ – ett ‘tragikomiskt’ skådespel, utan ‘moteld’ i partiet!

Det är ett tragikomiskt ‘skådespel’ att beskåda hur socialdemokraterna (S) ‘för egen maskin’ kört ner och fastnat i en politisk ‘trögflytande gyttja’ som saknar ideologi och visioner.

S är numera ett parti som ägnar sig ‘floskler‘ och ‘nonsensprat‘.

 

Fortsätt läsa “En ‘avfälling’ drar ner S i politisk ‘trögflytande gyttja’, dvs ‘bottenträsk’ utan ‘botemedel’ – ett ‘tragikomiskt’ skådespel, utan ‘moteld’ i partiet!”

Varför skall riksdagsledamöter skydda sig själva och andra i riksdagen, men INTE ‘vanligt’ folk sina ‘nära och kära’?

‘Pandemilättnader’ för ‘vanligt’ folk, men INTE för riksdagsledamöter – VARFÖR?

 

Notera att de bara är 55 ledamöter som är närvarande under pandemin i Sveriges riksdag (HÄR).

Sveriges riksdag har fortsättningsvis munskyddskrav.

Men INGA krav i kollektivtrafik eller andra inomhusmiljöer för ‘vanligt’ folk.

Det innebär olika ‘säkerhetstänk’ kring smittspridning och tillhörande risker.

 

Fortsätt läsa “Varför skall riksdagsledamöter skydda sig själva och andra i riksdagen, men INTE ‘vanligt’ folk sina ‘nära och kära’?”

PRELIMINÄR PANDEMISK SLUTNOTA: Ett ‘haveri’ utan motstycke i modern tid har präglat den svenska hanteringen av pandemin – en förkastlig ‘dödsstrategi’!

En uppsummering TILL DAGS DATO av pandemin i Sverige.

 

Efter ‘sju sorger och åtta bedrövelser’ av ‘coronavirus’ framträder en föga smickrande bild av Sveriges hantering av pandemin, men mer är sannolikt att vänta (HÄR), tyvärr.

Sveriges hantering av pandemin kan sammanfattas som ett ‘haveri’.

Saknar motstycke i modern tid.

 

Fortsätt läsa “PRELIMINÄR PANDEMISK SLUTNOTA: Ett ‘haveri’ utan motstycke i modern tid har präglat den svenska hanteringen av pandemin – en förkastlig ‘dödsstrategi’!”

‘Dra ALLA över en kam’ tillämpas på ‘svenskar, men INTE ‘invandrare’ – ‘okej’ generalisera om ‘svenskar’, men INTE ‘invandrare’!

Nu går skam på torra land‘. Den PK-istiska ‘tidsandan’ gör skillnad på ‘folk’. Olika måttstockar tillämpas på ‘folk’. Om DU är det ena eller det andra avgör vad som är ‘okej’, eller INTE.

‘Svenskar’ är INTE en homogen grupp.

‘Invandrare’ är INTE heller en homogen grupp.

 

Några exempel som gäller för båda:

Du har den extremt välutbildade ingenjören, doktorn eller forskaren från ett toppuniversitet. Samtidigt har du personen som kan sakna utbildning och dessutom kan ha mer eller mindre stora läs- och skrivsvårigheter.

Du har människor som försörjer sig själva, medan andra lever på bidrag. Du har människor som är kriminella , medan andra INTE begår brott. Du har människor som vill vara delaktiga i samhället, medan andra vill leva ‘vid sidan om’. Du har människor som står upp för ‘jämlikhet’ mellan män och kvinnor, medan andra tillämpar ‘ojämlikhet’. Du har människor som ‘står upp’ för ‘allas lika värdighet’, medan andra bekänner sig till ‘allas lika värde’.

Ovanstående kan avspegla både ‘svenskar’ eller ‘invandrare’.

 

När kritik framförs om ‘invandrare’, oavsett vad kritiken handlar om och vem som för fram den, dras det s k  ‘kortet’ fram.  Det kan exempelvis innebära beskyllningar om rasism och främlingsfientlighet eller så dyker ‘offerskoftan’ upp. Kritik kopplat till invandrare ‘viftas bort’ med att kritiken INTE gäller ALLA ‘invandare’.

Det innebär att DU inte kan generalisera om ‘invandrare’.

 

Men samma ‘kort’ dras INTE fram om kritiken handlar om ‘svenskar’, utan kritik gäller ‘slentrianmässigt ALLA ‘svenskar’.

‘Dra ALLA över en kam’ tillämpas på ‘svenskar’.

Men samma ‘sandlådeargument’ gäller INTE för ‘invandrare’.

Det är alltså ‘okej’ generalisera om ‘svenskar’, men INTE ‘invandrare’.