‘Coronadöden’ har ökat kraftigt sedan årsskiftet, men i tysthet – många avlider just nu och många fler kommer avlida – ‘fartblindhet’ präglar rapporteringen!

Pandemin fortsätter att ‘skörda’ många liv i Sverige, men det sker i tysthet.

INGA ‘svarta’ rubriker.

 

Det pågår just nu en oroväckande ökning av antalet ‘coronadöda’ i det dolda, vilka kommer att fortsätta öka de närmaste veckorna, vilket det är tyst om i media.

I takt med kraftigt ökad smittspridningen ökar antalet döda i slutändan.

 

Antalet allvarligt sjuka (dvs sluten- och intensivvård) ökar också i motsvarande grad, vilka är just nu ca 1.600 (HÄR). Högsta noteringen var i början av pandemin med drygt 3.000 allvarligt sjuka (HÄR).

Skillnaden jämfört med för ett år sedan är att färre avlider totalt sett på grund av vaccinationseffekten och att omikron verkar ge mildare symptom, men fortfarande avlider väldigt många.

Exempelvis, under året första vecka fördubblades smittspridningen och antalet avlidna, dvs från vecka 52 till vecka 1, nämligen 60.000 bekräftade fall till 125.000 respektive från 68 ‘coronadöda’ till 122 (HÄR). Vecka två och tre har smittspridningen fortsatt att öka drastiskt och kommer fortsätta öka de närmaste veckorna.

Smittspridning, allvarlig sjuklighet och död ‘går hand i hand’.

 

Notera att det fortfarande finns ett mörkertal av antalet döda som INTE rapporterats ännu, då ‘coronadöda’ rapporteras med upp till tre veckors tidsfördröjning. Det kan uppskattningsvis handla om ett par hundra personer som redan avlidit men som INTE rapporterats ännu

Några jämförelser för att få perspektiv på ‘coronadöden’:

(i) Årets första vecka avled en person av COVID var 80e minut (dvs exklusive mörkertalet).

(ii) Antalet ‘coronadöda’ under årets första vecka motsvarar dödligt våld under ett helt år.

(iii) Antalet ‘coronadöda’ under årets första vecka motsvarar den årliga trafikdöden under 8 månader.

De närmaste veckorna kommer jämförelserna blir än mer ‘dödliga’, då smittspridningen ökat kraftigt sedan årsskiftet ioch i dess fotspår följer allvarlig sjuklighet och död som ‘ett brev på posten’. Fortfarande mestadels ‘äldre’ som avlider (HÄR). 

Det verkar som att få avlider av ‘corona’, men det bör man alltså ta med ‘en nypa salt’.

Dvs en ‘sanning’ med modifikation, då ‘coronadöden’ just nu ökar kraftigt i det tysta.

‘Fartblindhet’ präglar rapporteringen, dvs vant oss vid många döda.

 

 

%d bloggare gillar detta: