NYA ‘hackerintrång’ på FHM trots säkerhetsbrister ‘åtgärdade’ (?) – ‘tafflighet’ och ‘slapphet’ verkar ‘genomsyra’ myndigheten!

NOTERA att Folkhälsomyndigheten (FHM) regelbundet använder ett ‘vilseledande’ och ‘överslätande’ språkbruk (t ex HÄR). Det gäller även dessa s k ‘intrångsförsök’ och ‘säkerhetsbrister’ som egentligen är GENOMFÖRDA HACKERATTACKER (dvs INTE ‘försök’).

FHM är alltså utsatt för NYA ‘hackerintrång’ (HÄR).

Men myndigheten verkar INTE ‘ha en susning om’ anledningen eller hur det gått till och om ‘hackarna’ uppnått sitt syfte med ‘intrånget’. 

 

Fortsätt läsa “NYA ‘hackerintrång’ på FHM trots säkerhetsbrister ‘åtgärdade’ (?) – ‘tafflighet’ och ‘slapphet’ verkar ‘genomsyra’ myndigheten!”

FHM om ‘debaclet’ med ‘intrångsförsök’: “Allt tyder på att det är någon som ville påvisa en brist, som nu är åtgärdad”, men INGA ‘fakta’ redovisas, utan enbart ‘gummiformuleringar’!

Folkhälsomyndigheten säger sig varit utsatt för ‘intrångsförsök’ (s k ‘hackerattack’) i en av sina databaser (SmiNet).

En MYCKET ALLVARLIG händelse som väcker frågor om myndighetens IT-säkerhet.

 

Fortsätt läsa “FHM om ‘debaclet’ med ‘intrångsförsök’: “Allt tyder på att det är någon som ville påvisa en brist, som nu är åtgärdad”, men INGA ‘fakta’ redovisas, utan enbart ‘gummiformuleringar’!”

‘Sjukvårdskollaps’ kan ha dolts med ‘vårdskuld’ – börjar numera ‘komma till upp’ till ytan och kan vara ‘toppen på ett isberg’!

Det har sedan pandemins början hävdats från regering och myndigheter att Sveriges hantering av pandemin strävat efter och undvikit en s k ‘sjukvårdskollaps’ (HÄR), men stämmer det i verkligheten? 

Det har gjorts omfattande omprioriteringar i sjukvården med fokus på vård av ‘coronapatienter’, vilka påverkat utförandet av annan sjukhusvård (t ex HÄR).

Det är därför den s k ‘vårdskulden’ har ökat under pandemin. 

 

Fortsätt läsa “‘Sjukvårdskollaps’ kan ha dolts med ‘vårdskuld’ – börjar numera ‘komma till upp’ till ytan och kan vara ‘toppen på ett isberg’!”

Jämställdhetsmyndigheten om dess extrema ojämställdhet – en ‘orgie’ i svepskäl och bortförklaringar

Jämställdhetmyndigheten är extremt ojämställd – 4 av 5 är kvinnor (HÄR) och därav ställdes följande fråga via mejl till myndigheten:

Vad gör myndigheten konkret för att komma till rätta med denna snedfördelning mellan män och kvinnor? 

Fortsätt läsa “Jämställdhetsmyndigheten om dess extrema ojämställdhet – en ‘orgie’ i svepskäl och bortförklaringar”

Politiker säger att utbildning ska ‘löna sig’, men politiker behöver INGEN utbildning för att det ska ‘löna sig’!

Politiker säger ofta att det är viktigt att utbilda sig.

Politiker säger också att utbildning ska ‘löna sig’.

Men politiker behöver INGEN utbildning för att det ska ‘löna sig’ (HÄR).

 

Fortsätt läsa “Politiker säger att utbildning ska ‘löna sig’, men politiker behöver INGEN utbildning för att det ska ‘löna sig’!”