En ‘politisk adel’ som ‘styr och ställer’ utan principer om ‘allas lika värde’ – omsätts INTE i praktisk handling, dvs gör skillnad på ‘folk och fä’!

När ‘allas lika värde’ innebär att ‘alla är INTE lika värda’.

 

Det är uppseendeväckande att kommunala ‘toppolitiker’ och ‘chefer’ fortsätter uppvisa avsaknad av principer, dvs INGET föredöme för andra (HÄR).

Fortsätt läsa En ‘politisk adel’ som ‘styr och ställer’ utan principer om ‘allas lika värde’ – omsätts INTE i praktisk handling, dvs gör skillnad på ‘folk och fä’!

‘Antivaxare’ demonstrerar för frihet, dvs deras egen frihet – INTE andras ofrihet!

Det framstår alltmer tydligt att ‘antivaxare’ demonstrerar för ‘frihet’, dvs deras egen frihet, men INTE andras ‘ofrihet’. En bekymmersam närsynthet verkar prägla ‘antivaxare’ som drivs av:.

Först jag, sedan jag och därefter jag. 

‘Antivaxare’ bortser från alla dem som under pandemin tvingats och fortsättningsvis tvingas till ofrihet.

 

Fortsätt läsa ‘Antivaxare’ demonstrerar för frihet, dvs deras egen frihet – INTE andras ofrihet!

Pandemin kan vara närmare början än slutet – ‘sticka huvudet i sanden’ hjälper INTE, dvs INGEN lösning!

Det kan låta ‘alarmistiskt’ eller överdrivet att påstå att pandemin kan vara närmare början än slutet (HÄR), men ‘coronaviruset’ har gång på gång visat sig besitta egenskaper som förändrar ‘spelplanen’ på löpande band och dessutom helt plötsligt.

Det som var ‘sant’ igår är INTE ‘sant’ idag.

Det som är ‘sant’ idag är kanske INTE ‘sant’ imorgon.

 

Fortsätt läsa Pandemin kan vara närmare början än slutet – ‘sticka huvudet i sanden’ hjälper INTE, dvs INGEN lösning!

INTE ‘mängdrabatt’ för vanligt folk, men för ‘skitagrova’ brottslingar erbjuds ‘massrabatter’ vid upprepad allvarlig brottslighet!

DU kan ibland få mängdrabatt om DU handlar mycket på ett inköpsställe.

 

DU kan också få mängdrabatt om DU begår flera brott, dvs varje var brott som DU döms för i domstol kan innebära att DU får mängdrabatt enligt följande:

Mängdrabatt (eller s k asperationsprincip) innebär;  ”att när en gärningsman döms för flera brott samtidigt och får ett gemensamt straff, så bedöms det allvarligaste brottet till sitt fulla straffvärde medan straffvärdet för övriga brott reduceras i en fallande skala.”

Om DU begår några ‘småbrott’, dvs lagöverträdelser som INTE skadar eller dödar någon (t ex marginell fortkörning, betalar för sent m m) så får DU vanligtvis inte mängdrabatt. Dina ‘småbrott’ kan istället bedömas som allvarligare, då DU begått upprepad brottslig handling.

Om DU däremot begår flera allvarliga brott (t ex hot, misshandel, våldtäkter, dråp, mord m m) så kan DU helt plötsligt få ‘mängdrabatt’.

 

Fortsätt läsa INTE ‘mängdrabatt’ för vanligt folk, men för ‘skitagrova’ brottslingar erbjuds ‘massrabatter’ vid upprepad allvarlig brottslighet!

När ‘snorrika’ INTE är ‘snorungar’ utan använder sin rikedom till livsavgörande insatser för andra, dvs ‘snorbra’ – SNYGGT JOBBAT!

Det är nästan för bra för att vara sant.

Dvs när ‘snorrika’ INTE är ‘snorungar’.

 

Det är ‘kanonbra’ när de som har mer än tillräckligt använder en del av sin rikedom till att bistå andra i ett kritiskt skede i livet (HÄR).

Kim Kardashian West verkar hjälpt flera talangfulla kvinnliga fotbollsspelare och deras familjer att undvika talibanernas hårdföra styre mot kvinnor och särskilt mot kvinnor som idrottar. Det verkar dessutom skett utan minsta tvekan (HÄR).

Fortsätt läsa När ‘snorrika’ INTE är ‘snorungar’ utan använder sin rikedom till livsavgörande insatser för andra, dvs ‘snorbra’ – SNYGGT JOBBAT!

‘Jämställdhetsparadoxen’ – en ‘paradox’ eller en självklarhet? Ett resultat av JÄMSTÄLLDHET!

‘Jämställdhetsparadoxen’ en ‘paradox‘ eller en självklarhet?

 

Jämställdhetsparadoxen (HÄR) innebär i korthet att ju mer jämställt ett land är, desto mer olika är män och kvinnor gällande deras preferenser, personlighet och yrkesval. Det ges olika förklaringar till jämställdhetsparadoxen (HÄR), men också kritik framförs (HÄR).

Men svaret till att ‘jämställdhetsparadoxen’ existerar i jämställda länder kan bottna i kvinnor tillåts vara individualister och kan förverkliga sina ‘drömmar’.

Kvinnans ‘JAG’ går före GRUPPEN.

Dvs kan välja fritt och väljer fritt.

 

Fortsätt läsa ‘Jämställdhetsparadoxen’ – en ‘paradox’ eller en självklarhet? Ett resultat av JÄMSTÄLLDHET!

Jämställdhetsparadoxen som påvisar kvinnors oberoende och självständighet ‘sätter myror i huvudet’ på feminister, men varför? Män och kvinnor är ju olika!

Jämställdhetsparadoxen (HÄR) innebär i korthet att ju mer jämställt ett land är, desto mer olika är män och kvinnor gällande deras preferenser, personlighet och yrkesval.

Detta ‘sätter myror i huvudet’ på feminister.

 

Fortsätt läsa Jämställdhetsparadoxen som påvisar kvinnors oberoende och självständighet ‘sätter myror i huvudet’ på feminister, men varför? Män och kvinnor är ju olika!

Afghanerna (läs männen) ‘vek ner sig’ utan motstånd – ett ‘svek’ mot kvinnor och flickor? Kanske, men troligtvis INTE!

Trots alla internationella ansträngningar för att skapa frihet, försvara mänskliga rättigheter och ett drägligare liv för många människor i Afghanistan, t ex kvinnor, flickor och barn, så verkar afghanerna (läs männen) vikit ner sig utan motstånd mot talibanerna.

Talibanerna är alltså tillbaka igen, utan motstånd.

Internationella bedömare är ‘tagna på sängen’.

 

Men var det INTE ett väntat (eller åtminstone sannolikt) scenario med en korrupt regering och president i Kabul (HÄR och HÄR)?

Fortsätt läsa Afghanerna (läs männen) ‘vek ner sig’ utan motstånd – ett ‘svek’ mot kvinnor och flickor? Kanske, men troligtvis INTE!

Löfvens och Lindes feministiska ‘dubbelmoral’: Biden ‘kastar’ kvinnor och flickor i Afghanistan tillbaka till medeltiden – INGEN kritik eller regeringen ‘på barrikaderna’!

President Biden ‘kastar’ kvinnor och flickor i Afghanistan tillbaka till medeltiden.

 

Sveriges feministiska regering med statsminister Löfven och utrikesminister Linde borde vara ‘fly förbannade’ och ‘på barrikaderna’, men eftersom det INTE är Trump utan Biden, så ‘håller dom käften’.

Löfvens och Lindes feministiska ‘dubbelmoral’ är vedervärdig.

ALLA kvinnor och flickor omfattas INTE av den svenska regeringens feministiska agenda.

 

Fortsätt läsa Löfvens och Lindes feministiska ‘dubbelmoral’: Biden ‘kastar’ kvinnor och flickor i Afghanistan tillbaka till medeltiden – INGEN kritik eller regeringen ‘på barrikaderna’!

När oskyldiga (läs barn) drabbas av ‘gänguppgörelser’, då gapar och skriker (skit)politiker sig hesa, men gör INTE ett SKIT – KLÄM ÅT ‘rötäggen’ och sätt dem ‘bakom lås och bom’, PUNKT SLUT!

Varje gång oskyldiga drabbas av ‘gänguppgörelser’ kommer en ‘kavalkad‘ eller snarare ‘radda‘ av politiska fördömanden från den ‘politiska adeln‘ (HÄR och HÄR).

Men det är bara ‘mycket snack och lite verkstad‘.

 

Fortsätt läsa När oskyldiga (läs barn) drabbas av ‘gänguppgörelser’, då gapar och skriker (skit)politiker sig hesa, men gör INTE ett SKIT – KLÄM ÅT ‘rötäggen’ och sätt dem ‘bakom lås och bom’, PUNKT SLUT!