100 000 ‘spökflyg’ i onödan – ‘va fan e’ MP:s miljö- och klimattalibaner? MP satsade på ‘platspåseskatt’ och höga energipriser istället!

MP och dess ‘svans’ av mlijö- och klimattalibaner verkar fått de mesta om ‘bakfoten’.

De’ verkar INTE ‘se skogen för alla träden’.

 

En gammal och väletablerad ‘sanning’ har dykt upp i nyhetsflödet, nämligen att det kommer i vinter flygas 100 000 ‘spökflyg’ i onödan, dvs tomma plan (HÄR).

Fortsätt läsa 100 000 ‘spökflyg’ i onödan – ‘va fan e’ MP:s miljö- och klimattalibaner? MP satsade på ‘platspåseskatt’ och höga energipriser istället!

HÅLLBAR UTVECKLING Del 6: Klimatförhandlingar påminner om ‘chicken race’ präglat av ‘fångarnas dilemma’ – rationellt blir irrationellt och hållbar utveckling en ‘hägring’!

Hållbar utveckling på klimattoppmöten är präglade av ‘feltänk’ (HÄR), närsynt och spretig ‘klimatagenda’ (HÄR) samt verklighetsfrånvänd ‘synvilla (HÄR) utan realistiska mål samt åtgärder (HÄR). Det innebär att hållbar utveckling INTE går att ‘trolla fram’ (HÄR).

Gängse klimatförhandlingar verkar vara ett s k ‘chicken race’.

 

Dvs där den som ger efter ger de andra fördelar, men alla förlorar i större utsträckning om inga eftergifter görs.

Fortsätt läsa HÅLLBAR UTVECKLING Del 6: Klimatförhandlingar påminner om ‘chicken race’ präglat av ‘fångarnas dilemma’ – rationellt blir irrationellt och hållbar utveckling en ‘hägring’!

HÅLLBAR UTVECKLING Del 5 – går inte att ‘trolla’ fram, så glöm ‘hokus pokus filiokus’ – gör om och gör rätt!

Hållbar utveckling på klimattoppmöten är präglade av ‘feltänk’ (HÄR), närsynt och spretig ‘klimatagenda’ (HÄR). Den är präglad av en verklighetsfrånvänd ‘synvilla (HÄR) utan realistiska mål samt åtgärder (HÄR).

Hållbar utveckling kräver ett helhetsperspektiv.

Fortsätt läsa HÅLLBAR UTVECKLING Del 5 – går inte att ‘trolla’ fram, så glöm ‘hokus pokus filiokus’ – gör om och gör rätt!

HÅLLBAR UTVECKLING Del 4 – Mycket prat och lite verkstad – ‘spika’ realistiska mål och åtgärder!

Hållbar utveckling kräver en ‘jordnära’ förståelse av verkligheten ‘bortom nästippen’.

 

Det innebär ett kritiskt förhållningssätt baserat på ‘sunt förnuft’ i förhållande till vad som sägs samt varför det sägs.

Istället domineras budskapen som media förmedlar av nästintill ‘religiös sanning’ (dvs dogmatism) som om det vore en ‘quick fix’ med hållbar utveckling.

Lägg ‘vackra ord’ åt sidan. 

‘Spika’ i stället realistiska mål och åtgärder.

 

Fortsätt läsa HÅLLBAR UTVECKLING Del 4 – Mycket prat och lite verkstad – ‘spika’ realistiska mål och åtgärder!

HÅLLBAR UTVECKLING Del 3: Kräver ekonomisk, social och miljö- samt klimatmässig verklighetsförankring – annars en ‘synvilla’!

Hållbar utveckling uppnås INTE på klimattoppmöten.

Präglade av ‘feltänk’ (HÄR).

Närsynt samt spretig ‘klimatagenda’ (HÄR).

 

En studie påvisar sambanden mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i företag, vars logik kan appliceras på andra samhällsområden.

Den indikerar att utgångspunkten för hållbar utveckling inte är miljö- och klimatmässig hållbarhet, utan ekonomisk hållbarhet.

Det innebär att otillräcklig ekonomisk hållbarhet begränsar förutsättningarna och kan omöjliggöra social och miljö- samt klimatmässig hållbarhet i samhället.

Fortsätt läsa HÅLLBAR UTVECKLING Del 3: Kräver ekonomisk, social och miljö- samt klimatmässig verklighetsförankring – annars en ‘synvilla’!

HÅLLBAR UTVECKLING Del 2: Klimattoppmöten i all ära, men fortfarande ‘grus i maskineriet’ – närsynt och spretigt!

En ‘titt’ på verkligheten ger en inblick.

 

De senaste trettio åren har miljö- och klimattoppmöten avlöst varandra (t ex Kyoto Protocol 1992, The Paris Agreement 2015).

Nyligen ‘avbockades’ ett nytt klimattoppmöte (COP26), men det går trögt med få framsteg på ‘agendan’ mot hållbar utveckling (HÄR).

Dilemmat är att det INTE finns samsyn och samspel avseende mål och åtgärder (HÄR).

Dvs närsynt och spretigt.

 

Fortsätt läsa HÅLLBAR UTVECKLING Del 2: Klimattoppmöten i all ära, men fortfarande ‘grus i maskineriet’ – närsynt och spretigt!

HÅLLBAR UTVECKLING Del 1: Klimattoppmöten är ‘enögda’ istället för ‘treögda’ – präglas av ‘feltänk’!

Klimattoppmötet i Glasgow (COP26) upprepade samma ‘feltänk’ som sina föregångare.

 

Mål har satts upp och åtgärder utlovats vid flera tillfällen under lång tid (t ex Kyoto Protocol 1992, The Paris Agreement 2015), Dessa s k ‘möten’ är ‘elitistiska’ långt ifrån den verklighet som präglar människors vardag.

De som ‘styr och ställer’ och dessutom bestämmer på dessa möten verkar INTE förstå människors vardag överhuvudtaget. Människor har andra bekymmer som oroar i vardagen än den s k ‘agendan’ som avhandlas på s k ‘klimattoppmöten’.

‘Deras’ verklighet är INTE ‘din’ verklighet.

Det finns ett gap mellan ‘dig och dom’.

 

Fortsätt läsa HÅLLBAR UTVECKLING Del 1: Klimattoppmöten är ‘enögda’ istället för ‘treögda’ – präglas av ‘feltänk’!

Klimataktivister borde gå från ‘klimatord’ till ‘klimathandling’, dvs från att vara emot ‘allt och alla’ till föredöme för ‘allt och alla’!

Varför vara högljudd och emot ‘allt och alla’ trots att ‘dom’ INTE föregår med gott exempel?

 

Det är lätt att ‘gapa och skrika’ så länge man INTE själv drabbas.

Det är lätt att ‘gapa och skrika’ när man är ekonomiskt, socialt och miljömässigt priviligierad.

Det är lätt att använda ‘stora ord’, men svårt att omsätta i verklig handling.

 

Fortsätt läsa Klimataktivister borde gå från ‘klimatord’ till ‘klimathandling’, dvs från att vara emot ‘allt och alla’ till föredöme för ‘allt och alla’!

Varför skuldbeläggs DU för DIN konsumtion och livsstil när de ‘tre stora’ är ‘kallsinniga’ och befolkningstillväxten pågår oavbrutet år efter år – börja i rätt ände!

Tre referenspunkter att ha i åtanke och ‘bakhuvudet’ i tider av s k ‘klimatförändringar’:

 

(i) De ‘tre stora skurkarna’ är ‘kallsinniga’ (dvs bidrar INTE tillräckligt) trots att de tillsammans står för över hälften av utsläppen i världen (HÄR), så varför skuldbeläggs DU för DIN konsumtion och livsstil?

(ii) Befolkningstillväxten i världen pågår oavbrutet (HÄR) år efter år, så varför skuldbeläggs DU för DIN konsumtion och livsstil?

(iii) I Sverige har utsläppen av koldioxid mer än halverats sedan toppen 1970 (HÄR), så varför skuldbeläggs DU för DIN konsumtion och livsstil?

Börja i rätt ände.

Börja med de ‘tre stora plus en’.

 

Fortsätt läsa Varför skuldbeläggs DU för DIN konsumtion och livsstil när de ‘tre stora’ är ‘kallsinniga’ och befolkningstillväxten pågår oavbrutet år efter år – börja i rätt ände!

Varför skall den ‘lilla människan’ bry sig när stora ‘miljö- och klimatmarodörer” INTE bryr sig till fullo – ‘handen på hjärtat’ – bryr DU dig ‘på riktigt’?

En överväldigande andel av människorna på jordklotet bryr sig inte om COP26 eller något annat miljö- och klimatevenemang.

De allra flesta har nog INTE en susning, eller kanske i bästa fall en vag aning, eftersom de har andra livsviktiga saker att ägna sin tid åt. I media ges ofta intrycket av att människor i världen bryr sig.

I verkligheten är det få (av de som kan) vilka är beredda att drastiskt ändra sin konsumtion och livsstil.

En ‘läpparnas bekännelse’ och viljan att framstå som ‘klimatgod’ dominerar.

 

Fortsätt läsa Varför skall den ‘lilla människan’ bry sig när stora ‘miljö- och klimatmarodörer” INTE bryr sig till fullo – ‘handen på hjärtat’ – bryr DU dig ‘på riktigt’?