‘Dra ALLA över en kam’ tillämpas på ‘svenskar, men INTE ‘invandrare’ – ‘okej’ generalisera om ‘svenskar’, men INTE ‘invandrare’!

Nu går skam på torra land‘. Den PK-istiska ‘tidsandan’ gör skillnad på ‘folk’. Olika måttstockar tillämpas på ‘folk’. Om DU är det ena eller det andra avgör vad som är ‘okej’, eller INTE.

‘Svenskar’ är INTE en homogen grupp.

‘Invandrare’ är INTE heller en homogen grupp.

 

Några exempel som gäller för båda:

Du har den extremt välutbildade ingenjören, doktorn eller forskaren från ett toppuniversitet. Samtidigt har du personen som kan sakna utbildning och dessutom kan ha mer eller mindre stora läs- och skrivsvårigheter.

Du har människor som försörjer sig själva, medan andra lever på bidrag. Du har människor som är kriminella , medan andra INTE begår brott. Du har människor som vill vara delaktiga i samhället, medan andra vill leva ‘vid sidan om’. Du har människor som står upp för ‘jämlikhet’ mellan män och kvinnor, medan andra tillämpar ‘ojämlikhet’. Du har människor som ‘står upp’ för ‘allas lika värdighet’, medan andra bekänner sig till ‘allas lika värde’.

Ovanstående kan avspegla både ‘svenskar’ eller ‘invandrare’.

 

När kritik framförs om ‘invandrare’, oavsett vad kritiken handlar om och vem som för fram den, dras det s k  ‘kortet’ fram.  Det kan exempelvis innebära beskyllningar om rasism och främlingsfientlighet eller så dyker ‘offerskoftan’ upp. Kritik kopplat till invandrare ‘viftas bort’ med att kritiken INTE gäller ALLA ‘invandare’.

Det innebär att DU inte kan generalisera om ‘invandrare’.

 

Men samma ‘kort’ dras INTE fram om kritiken handlar om ‘svenskar’, utan kritik gäller ‘slentrianmässigt ALLA ‘svenskar’.

‘Dra ALLA över en kam’ tillämpas på ‘svenskar’.

Men samma ‘sandlådeargument’ gäller INTE för ‘invandrare’.

Det är alltså ‘okej’ generalisera om ‘svenskar’, men INTE ‘invandrare’.

 

Vem är ‘spetälsk’ respektive ‘frisk’ – MED eller UTAN ‘mun/andningsskydd’? ‘Anekdotiska’ exempel på ‘när skenet bedrar’!

I länder där människor under pandemin vant sig vid ‘obligatorisk’ användning av mun- och andningsskydd (dvs i offentliga inom- och utomhusmiljöer ) ses ‘dom’ som av någon anledning är UTAN nästan som ‘spetälska‘.

I Sverige verkar det vara tvärtom.

 

Det verkar finnas människor som kan uppleva att ‘dom’ som använder mun/andningsskydd kan vara ‘smittade’.

Fortsätt läsa “Vem är ‘spetälsk’ respektive ‘frisk’ – MED eller UTAN ‘mun/andningsskydd’? ‘Anekdotiska’ exempel på ‘när skenet bedrar’!”

Ett ‘sluttande plan’ när idrottsutövare tar PERSONLIG POLITISK ställning som representant för sitt land – deras åsikter representerar INTE ‘folket’!

När det gäller politiska ställningstaganden kommer det ALDRIG råda ‘konsensus‘  i ett lands befolkning. Det brukar istället finnas åtminstone två motstående sidor, dvs FÖR eller EMOT. ‘något’.

I detta sammanhang kan idrottsutövare som tar PERSONLIG politisk ställning när de REPRESENTERAR sitt land vid internationella tävlingar (t ex VM och OS) innebära ett ‘sluttande plan’.

En ‘uppluckring’ där personliga politiska åsikter kan ‘svärta’ ner idrotten.

Idrottsutövare kan knappast göra anspråk på att deras personliga politiska ställningstagande representerar ‘folket’.

 

Fortsätt läsa “Ett ‘sluttande plan’ när idrottsutövare tar PERSONLIG POLITISK ställning som representant för sitt land – deras åsikter representerar INTE ‘folket’!”

Sahlin, Juholt och Löfven – en trio i socialdemokratisk ‘dekadens’ och ‘pasokifiering’, utan återväxt och återvändo!

Det ‘socialdemokratiska’ förfallet och existensberättigandet kan ha ‘börjat’ med ‘slutet’ för Göran Persson.

 

Socialdemokratins förfall har pågått under många år, men dess ‘början’ kan ha varit ‘slutet’ för Göran Perssons tid som partiledare. S började ‘rämna’ och ‘tappa fotfästet’ under hans sista tid (t ex HÄR) för att sedan accelerera  under ledning av den efterföljande trion partiledare, nämligen Mona Sahlin, Håkan Juholt och Stefan Löfven.

Socialdemokratins existensberättigande är alltmer ifrågasatt efter raden av partiledare som övergett partiets roll som ‘samhällsbyggare’ och ‘statsbärande’.

Fortsätt läsa “Sahlin, Juholt och Löfven – en trio i socialdemokratisk ‘dekadens’ och ‘pasokifiering’, utan återväxt och återvändo!”

Politiker som ‘lovar runt och håller tunt’ skall INTE ‘lyftas till skyarna’, utan ‘ställas inför skranket’ men ‘ur led är tiden’ – INGEN ‘skampåle’!

Det verkar numera ‘rumsrent’ att politiker ‘lovar runt och håller tunt‘. 

 

Statsminister Löfven har sedan 2014 lovat det ena efter det andra, men ‘svikit’ dessa löften ‘gång på gång’ (HÄR). Partiledare Lööf är en annan politiker som ‘svikit’ sina löften (HÄR).

Men ‘dom’ ställs INTE till svars.

Politiker som ‘sviker’ borde ALLTID ‘ställas inför skranket’.

 

Fortsätt läsa “Politiker som ‘lovar runt och håller tunt’ skall INTE ‘lyftas till skyarna’, utan ‘ställas inför skranket’ men ‘ur led är tiden’ – INGEN ‘skampåle’!”