Kunde NATO, EU och USA bidragit till att undvika Rysslands invasion och krigföring i Ukraina eller var det oundvikligt?

Motståndet och avskyn mot händelseutvecklingen i Ukraina är utbredd och omfattande hos gemene man och kvinna. Det är i princip bara enstaka länder som stödjer Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina, men samtidigt är det många länder i världen som inte stöttar sanktionerna införda av EU och USA. Oavsett, så är det ett krig som orsakar stort mänskligt lidande och död, förstörelse, massflykt av människor internt i Ukraina och till andra länder i Europa.

Den kritiska frågan med facit i hand den 24 februari är om Rysslands krigföring i Ukraina hade kunnat undvikas om NATO, EU och USA förhållit sig annorlunda till Rysslands krav.

Fortsätt läsa Kunde NATO, EU och USA bidragit till att undvika Rysslands invasion och krigföring i Ukraina eller var det oundvikligt?

VEM säger VAD och VARFÖR?

I tider av kris och oro (t ex krig) är det nödvändigt att ALLTID fundera på VEM som säger VAD och VARFÖR.

 

Pandemin har visat att regeringar och myndigheter förskönat verkligheten och vilselett allmänheten.

Ett annat exempel är att media förmedlar budskap från NATO, EU och USA att Ryssland i princip ALLTID förmedlar propaganda och sprider desinformation om kriget i Ukraina. Samma media verkar förhålla sig okritiska till den information som NATO, EU och USA förmedlar dagligdags om Ryssland och kriget i Ukraina.

Båda sidor i denna konflikt förmedlar information som kan vara propaganda och desinformation, men media förhåller sig INTE kritiskt på samma vis när det gäller den ena sidan jämfört med den andra.

Det är därför nödvändigt att ALLTID ha i åtanke VEM som säger VAD och VARFÖR.

Oavsett VEM som förmedlar ett budskap.

Medias ‘slätstrukna’ kritik mot Biden – tänk om Trump varit president, då hade det varit annat ljud i skällan’!

Ensidig eller enögd mediabevakning av Biden är ‘tidstypisk’.

 

Media förhåller sig passiva och okritiska till Bidens agerande kring Rysslands invasion av Ukraina.

Spaltmeter efter spaltmeter förklarar och rättfärdigar media på olika vis varför Biden agerar som han gör.

‘Rätt eller fel må vara osagt’.

 

I princip, media ‘letar INTE efter ‘fel’, utan eftersträvar att rättfärdiga Bidens hittillsvarande agerande.

Under Trumps tid som president var medias favoritsysselsättning att hitta ‘fel’ och med STORA och ÅTERKOMMANDE rubriker och förstora upp dessa. 

Den kritiska frågan är varför media ALLTID tillämpar olika måttstockar.

Tänk om Trump hade varit president istället, då hade det blivit annat ‘ljud i skällan’.

Över 17.000 ‘coronadöda’ och över 300 per vecka, dvs EN var 30e minut – INGEN verkar bry sig!

 

Pandemin fortsätter skörda många liv i det tysta.

 

De senaste veckorna har över 300 personer avlidit som en följd av ‘corona’, dvs 2 per timma eller 1 var 30e minut (HÄR).

Innevarande vecka fortsätter i samma dödliga takt.

En ny milstolpe nåddes idag med 17.000 ‘coronadöda’.

Trots det stora antalet ‘coronadöda’ fortsätter så har de flesta har ingen aning om mängden avlidna på grund av ‘corona’.

Det är stora rubriker kring gängskjutningar som totalt sett leder till få avlidna.

Varför denna tystnad kring ‘coronadöden’?

 

 

Nedstängningar räddade nästan inga liv? När s k ‘forskare’ är i otakt med verkligheten, dvs ‘pseudovetenskap’!

Medias kritiska granskning och kritiska förhållningssätt är bedrövlig.

 

Media går på ‘nit efter nit’. Det är uppenbart att journalister är vetenskapligt okunniga och inkompetenta, dvs saknar all form av vetenskaplig metodkunskap.

Det är pinsamt att publicera en ‘fejk’-nyhet enligt följande:

‘Forskare’ påstår att nedstängningar under pandemin räddad få liv (HÄR).

 

Den kritiska frågan är om detta är en verklighetsbaserad tolkning och slutsats.

Betänk om världen INTE vidtagit åtgärder för att minska spridningen av COVID. Hade pandemin INTE orsakat många fler dödsfall och dessutom större mänskligt lidande samt allvarlig sjuklighet?

Svaret är nog givet på förhand, dvs givetvis!

 

Jämför exempelvis fakta mellan Sveriges och Norges dödstal (HÄR) och ländernas grad av nedstängningar (HÄR) eller läs om argument mot denna tolkning och slutsats att nedstängningar räddat få liv HÄR.

Nedstängningar ‘talar sitt tydliga språk’.

 

Sambandet mellan smittspridning, allvarlig sjuklig och död är fruktansvärt obehagligt (HÄR).

Ett exempel på när s k ‘forskare’ är i otakt med verkligheten.

Dvs INTE vetenskap, utan ‘psuedovetenskap’.

INTE ‘forskare’ utan ‘charlataner’.

Människor dör i onödan pga överbelastning och otillräcklig bemanning – sjukvårdskollaps? INGEN vill ‘ta ordet i sin mun’!

Siffror visar att människor dör i onödan i svensk sjukvård på grund av överbelastning och otillräcklig bemanning (HÄR).

 

I förlängningen är det människor som blir sjukare och får ett sämre hälsotillstånd.

Den kritiska frågan är när ‘elefanten i rummet’  synliggöras och dessutom åtgärdas.

Istället används ‘förskönande’ omskrivningar, såsom vårdkö, vårdberg och vårdskuld (HÄR).

 

Fortsätt läsa Människor dör i onödan pga överbelastning och otillräcklig bemanning – sjukvårdskollaps? INGEN vill ‘ta ordet i sin mun’!

Försvarsmaktens ‘vapenskrammel’ på Gotland är inrikespolitisk propaganda om god beredskap, men avskräcker knappast en fiende!

Försvarsmaktens synliga ‘vapenskrammel’ på Gotland har varit märkligt.

Dvs stridsfordon och soldater på ‘gator och torg’ (HÄR).

 

Syftet kan knappast ha varit att avskräcka en fiende från att attackera Gotland, utan det har handlat om inrikespolitisk propaganda.

Fortsätt läsa Försvarsmaktens ‘vapenskrammel’ på Gotland är inrikespolitisk propaganda om god beredskap, men avskräcker knappast en fiende!

100 000 ‘spökflyg’ i onödan – ‘va fan e’ MP:s miljö- och klimattalibaner? MP satsade på ‘platspåseskatt’ och höga energipriser istället!

MP och dess ‘svans’ av mlijö- och klimattalibaner verkar fått de mesta om ‘bakfoten’.

De’ verkar INTE ‘se skogen för alla träden’.

 

En gammal och väletablerad ‘sanning’ har dykt upp i nyhetsflödet, nämligen att det kommer i vinter flygas 100 000 ‘spökflyg’ i onödan, dvs tomma plan (HÄR).

Fortsätt läsa 100 000 ‘spökflyg’ i onödan – ‘va fan e’ MP:s miljö- och klimattalibaner? MP satsade på ‘platspåseskatt’ och höga energipriser istället!

‘Drönarna’ var ‘ubåtar’ och ‘väderkvarnar’ – media kvalitetssäkrar INTE nyhetsrapporteringen, utan ‘skränar’ och ‘skrönor’!

För en tid sedan ‘vimlade’ det av ‘drönare’ över s k skyddsobjekt och Stockholm city.

Eller var det ‘ubåtar’ och ‘väderkvarnar” (HÄR)?

Fortsätt läsa ‘Drönarna’ var ‘ubåtar’ och ‘väderkvarnar’ – media kvalitetssäkrar INTE nyhetsrapporteringen, utan ‘skränar’ och ‘skrönor’!

‘Vaccinpass’ har passerat ‘bäst före-datum’ – en tidsfråga innan ‘vaccinpass’ kastas i papperskorgen!

‘Vaccinpass’ har på sistone blivit alltmer ifrågasatt.

 

Det gäller både nationellt och internationellt.

OMIKRON har visat sig smitta vaccinerade och ovaccinerade samt att båda grupperna smittar andra i deras omgivning.

 

Numera planerar t ex Danmark att slopa alla restriktioner, inklusive ‘vaccinpass’ (HÄR).

Motståndet mot ‘vaccinpass’ har samtidigt tilltagit i Sverige och det verkar som om allt fler människor (och s k ‘experter’) i samhället ifrågasätter dess relevans och effekt på smittspridningen (HÄR).

Det innebär troligtvis att ‘vaccinpass’ har passerat sitt ‘bäst före-datum’.

Dvs en tidsfråga innan ‘vaccinpass’ kastas i papperskorgen.