Kunde NATO, EU och USA bidragit till att undvika Rysslands invasion och krigföring i Ukraina eller var det oundvikligt?

Motståndet och avskyn mot händelseutvecklingen i Ukraina är utbredd och omfattande hos gemene man och kvinna. Det är i princip bara enstaka länder som stödjer Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina, men samtidigt är det många länder i världen som inte stöttar sanktionerna införda av EU och USA. Oavsett, så är det ett krig som orsakar stort mänskligt lidande och död, förstörelse, massflykt av människor internt i Ukraina och till andra länder i Europa.

Den kritiska frågan med facit i hand den 24 februari är om Rysslands krigföring i Ukraina hade kunnat undvikas om NATO, EU och USA förhållit sig annorlunda till Rysslands krav.

Fortsätt läsa Kunde NATO, EU och USA bidragit till att undvika Rysslands invasion och krigföring i Ukraina eller var det oundvikligt?

Nedstängningar räddade nästan inga liv? När s k ‘forskare’ är i otakt med verkligheten, dvs ‘pseudovetenskap’!

Medias kritiska granskning och kritiska förhållningssätt är bedrövlig.

 

Media går på ‘nit efter nit’. Det är uppenbart att journalister är vetenskapligt okunniga och inkompetenta, dvs saknar all form av vetenskaplig metodkunskap.

Det är pinsamt att publicera en ‘fejk’-nyhet enligt följande:

‘Forskare’ påstår att nedstängningar under pandemin räddad få liv (HÄR).

 

Den kritiska frågan är om detta är en verklighetsbaserad tolkning och slutsats.

Betänk om världen INTE vidtagit åtgärder för att minska spridningen av COVID. Hade pandemin INTE orsakat många fler dödsfall och dessutom större mänskligt lidande samt allvarlig sjuklighet?

Svaret är nog givet på förhand, dvs givetvis!

 

Jämför exempelvis fakta mellan Sveriges och Norges dödstal (HÄR) och ländernas grad av nedstängningar (HÄR) eller läs om argument mot denna tolkning och slutsats att nedstängningar räddat få liv HÄR.

Nedstängningar ‘talar sitt tydliga språk’.

 

Sambandet mellan smittspridning, allvarlig sjuklig och död är fruktansvärt obehagligt (HÄR).

Ett exempel på när s k ‘forskare’ är i otakt med verkligheten.

Dvs INTE vetenskap, utan ‘psuedovetenskap’.

INTE ‘forskare’ utan ‘charlataner’.

Försvarsmaktens ‘vapenskrammel’ på Gotland är inrikespolitisk propaganda om god beredskap, men avskräcker knappast en fiende!

Försvarsmaktens synliga ‘vapenskrammel’ på Gotland har varit märkligt.

Dvs stridsfordon och soldater på ‘gator och torg’ (HÄR).

 

Syftet kan knappast ha varit att avskräcka en fiende från att attackera Gotland, utan det har handlat om inrikespolitisk propaganda.

Fortsätt läsa Försvarsmaktens ‘vapenskrammel’ på Gotland är inrikespolitisk propaganda om god beredskap, men avskräcker knappast en fiende!

En efter en har de ‘riktiga sossarna’ bytts ut mot okunniga, inkompetenta och oerfarna ‘medelmåttor’ och ‘nollor’, dvs S har blivit ‘ihåligt’ och ‘ekar tomt’!

S har ‘tömts’ på kunskap, kompetens och erfarenhet i ‘rasande fart’.

Ett förfall som ‘heter duga’. 

 

Efter Perssons uttåg 2006 verkade många ‘riktiga sossar’ lämna politiken.

INGEN ‘riktig sosse’ ville dessutom efterträda Persson.

Vid tidpunkten fanns det flera ‘riktiga sossar’ som kunde tagit över partiledarskapet, men dessa insåg sannolikt det förfall som växte fram underifrån i partiet på bred front.

Ett förfall som INTE gick att stoppa.

Dvs obefintlig återväxt av ‘riktiga’ sossar.

 

Fortsätt läsa En efter en har de ‘riktiga sossarna’ bytts ut mot okunniga, inkompetenta och oerfarna ‘medelmåttor’ och ‘nollor’, dvs S har blivit ‘ihåligt’ och ‘ekar tomt’!

RÄTT åtgärder och restriktioner mot COVID kan upplevas vara FEL på samma vis som FEL åtgärder och restriktioner kan upplevas vara RÄTT – gäller också avsaknaden av åtgärder och restriktioner!

Vad är RÄTT eller FEL åtgärder och restriktioner mot COVID?

 

Svaret på denna fråga kan tyckas vara enkel, men i realiteten är frågan kanske rent av omöjlig besvara. Frågan är svår att avgöra då ett tänkbart svar svar påverkas av att:

FEL kan vara RÄTT och RÄTT kan vara FEL.

Dvs det finns INTE en ‘sanning’.

 

Fortsätt läsa RÄTT åtgärder och restriktioner mot COVID kan upplevas vara FEL på samma vis som FEL åtgärder och restriktioner kan upplevas vara RÄTT – gäller också avsaknaden av åtgärder och restriktioner!

Samhällskontraktet verkar ha ‘gått åt helvete’: skett gradvis och kan vara utan återvändo – ‘sjuklövern’ vägrade inse att SD ‘satt inne med sanningen’!

Många är nog förvånade och kanske förskräckta över hur snabbt ‘samhällskontraktet’ förfallit.

 

Även internationellt har förfallet fått genomslag på ‘mönstersamhället’ genom hanteringen av migrationskrisen 2015 samt pandemikrisen 2020. Allvarlig kriminalitet har dessutom satt Sverige ‘på kartan’ internationellt.

Sverige eftersträvade under de ‘gyllene åren’ under den andra halvan av 1900-talet leva upp till det s k  ‘samhällskontraktet’, ”dvs överenskommelser som individer ingår i för att lättare kunna tillvarata ömsesidiga värden och intressen”.

Det var en central del av det socialdemokratiska samhällsbygget innan ‘flum’ och ‘trams’ började härbärgera i det politiska ‘finrummet’ på riksnivå (HÄR). En efter en ersattes och byttes de ‘riktiga sossarna’ ut mot okunniga, inkompetenta och oerfarna ‘medelmåttor’ och vissa fall ‘nollor’.

Fortsätt läsa Samhällskontraktet verkar ha ‘gått åt helvete’: skett gradvis och kan vara utan återvändo – ‘sjuklövern’ vägrade inse att SD ‘satt inne med sanningen’!

Verkligheten har ännu INTE hunnit ikapp i delar av väljarkåren – tror sig veta vad man får med S, men INTE vad man får med SD!

Många verkar ‘inbilla sig’ att det INTE kommer att drabbas av de samhällsproblem som vuxit sig allt starkare det senaste decenniet.

Förnekelse och ‘strutsmentalitet’ verkar prägla delar av väljarkåren.

 

Fortsätt läsa Verkligheten har ännu INTE hunnit ikapp i delar av väljarkåren – tror sig veta vad man får med S, men INTE vad man får med SD!

‘Okvädingsord’ och förbud används mot de som är emot restriktioner och vaccin – ‘bannas’ och förvägras därmed yttrandefrihet!

Det finns numera ett utbrett missnöje och motstånd mot s k ‘coronarestriktioner’ och ‘påtvingad’ vaccinering i flera Europeiska länder.

‘Okvädingsord’ och förbud används mot de som är emot restriktioner och vaccin.

Missnöje och motstånd förvägras därmed yttrandefrihet. 

 

Fortsätt läsa ‘Okvädingsord’ och förbud används mot de som är emot restriktioner och vaccin – ‘bannas’ och förvägras därmed yttrandefrihet!

När DU är ‘ute på stan’: lägg märke till ‘äldre’ som väljer att INTE hålla avstånd, undvika trängsel och/eller använda munskydd trots ‘dödliga’ fakta ‘talar sitt tydliga språk’!

Det har snart gått två sedan pandemin ‘bröt ut’. 

Myndigheter och media har ‘matat’ med fakta om lidande och död.

 

Trots allt lidande och död som pandemin orsakat, så verkar vissa INTE bry sig, trots att de borde.

Fortsätt läsa När DU är ‘ute på stan’: lägg märke till ‘äldre’ som väljer att INTE hålla avstånd, undvika trängsel och/eller använda munskydd trots ‘dödliga’ fakta ‘talar sitt tydliga språk’!