En affärsstrategi som orsakar mänskligt lidande och död tvingar företagsledningen att ‘löpa gatlopp’, men INTE regeringens och FHMs ‘coronastrategi’ – olika måttstockar!

Hade ett svenskt storföretag kunnat reagera och agera som regeringen eller Folkhälsomyndigheten (FHM)?

 

Det brukar bli stora rubriker om svenska storföretags planering och genomförande av sina verksamheter leder till mänskligt lidande och att människor dör, dvs här eller någon annanstans i världen.

Fortsätt läsa “En affärsstrategi som orsakar mänskligt lidande och död tvingar företagsledningen att ‘löpa gatlopp’, men INTE regeringens och FHMs ‘coronastrategi’ – olika måttstockar!”

FHMs rapportering ‘under all kritik’: 52.092 bekräftade fall blev 39.471, dvs över 12.000 fall ‘är som bortblåsta’!

Det är klandervärt när en myndighet rapporterar data som sedan ändras utan att förklara detta med ett enda ord (INTE ens i en fotnot).

 

Folkhälsomyndigheten (FHM) rapporterade under vecka 1 (dvs 4-10/1) följande bekräftade fall (se bilder 2-4) längst ner hämtade från dagliga uppdateringar (HÄR):

VECKA 1:

4/1 – INGEN rapportering från FHM

5/1 – 32.369 bekräftade fall

6/1 – INGEN rapportering från FHM

7/1 – 12.536 bekräftade fall

8/1 –   7.187 bekräftade fall

Summa: 52.092 bekräftade fall för vecka 1 enligt FHMs dagliga rapporteringar.

I veckorapporten som publicerades den 15/1 för vecka 1 redovisas bara 39.471 bekräftade fall (se bild 1 nedan hämtad från FHM veckorapport HÄR).

Varför denna skillnad på 12.621  fall?  Det är ingen obetydlig avvikelse.

Fortsätt läsa “FHMs rapportering ‘under all kritik’: 52.092 bekräftade fall blev 39.471, dvs över 12.000 fall ‘är som bortblåsta’!”

Trump och Löfven är olika, men ändå så lika – ‘mer regel än undantag’ för dagens toppolitiker och makthavare!

Idag tar Joe Biden över efter Donald Trump.

 

En helt annan värld när det gäller maktövertagande än den svenska som är betydligt beskedligare. Under fyra år har media matat oss med en bild av en amerikansk president som alltsom oftast varit negativ. Bilden kring Löfven har INTE varit i närheten av att vara så negativ.

Det borde innebära att president Trump och statsminister Löfven INTE har ‘nåt’ gemensamt.

 

President Trump och statsminister Löfven är tveköst olika i många avseenden (rent av varandras motsatser i vissa fall), men samtidigt ändå så lika. De är givetvis mer olika än lika, men likväl lika.

Båda förenas åtminstone i TRE gemensamma nämnare.

 

Fortsätt läsa “Trump och Löfven är olika, men ändå så lika – ‘mer regel än undantag’ för dagens toppolitiker och makthavare!”