Före 9/11 – islamism, hedersförtryck, könsstympning, barnäktenskap och månggifte ‘kändes’ avlägset – numera dagligen på ‘näthinnan’ och ‘vardagsmat’ i samhällsbilden!

Idag är det 20 år sedan terrorattentatet mot World Trade Center (dvs 9/11) .

 

Terrorattentatet var ett ‘bryskt’ uppvaknande i ‘västvärlden’. Världen har förändrats sedan dess  i många avseenden, men också det svenska samhället har förändrats.

9/11 har lett till ett successivt ‘uppvaknande’ i västvärlden att det existerar mer än en ‘världsbild’, dvs sättet att se på världen och medmänniskorna i samhället I Sverige verkar den här insikten INTE infunnit sig ännu hos många (HÄR).

Människors religiösa och kulturella värderingar (dvs normer och attityder) och traditioner (dvs seder och bruk) kan vara ‘oförenliga’ med den officiella ‘samhällsbilden’.

 

Trots drastiska förändringar i ‘samhällsbilden’ verkar många INTE ‘fatta galoppen’, nämligen att ALLA inte har samma ‘världsbild’ och dessutom INTE har samma syn på sina medmänniskor präglade av värderingar och traditioner som är väsensskilda från den ‘världsbild’ som existerat i ‘västvärlden’ under lång tid (HÄR och HÄR).

Före 9/11 – islamism, politisk islam, hedersförtryck, barnäktenskap, månggifte och könsstympning ‘kändes’ avlägset.

Numera dagligen på ‘näthinnan’ och ‘vardagsmat’ i samhällsbilden.

%d bloggare gillar detta: