‘Saker’ nämns INTE vid sitt ‘rätta’ namn av regeringen och FHM – ‘tidstypiskt’ att ‘tysta ner’!

‘Pandemitider’ är INTE ‘business as usual‘, utan ‘kristider’.

 

Sverige har (kanske som bekant) förskräckligt många flera döda än Danmark, Finland och Norge tillsammans (HÄR och HÄR). Det är länder som vidtagit åtgärder som INTE regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige vidtagit. Det är också grannländer där ‘saker’ nämns vid sitt ‘rätta’ namn, men det finns en ovilja eller vägran hos regeringen och FHM att nämna.

Exempelvis, Sveriges har ‘dragit på sig’ stora hälsorelaterade och sociala kostnader i samhället.

Anledningen är att smittspridningen har tillåtits på en extremt hög nivå (HÄR), vilket ‘tystats ner’.

Regeringens och FHMs hantering av pandemin har fått stora konsekvenser på människor i samhället som kunde mildrats med en hantering som efterliknat de Nordiska grannländerna.. I detta sammanhang nämns INTE ‘saker’ vid sitt ‘rätta’ namn, utan ‘tystas ner’.

Tre exempel på ‘saker’ som ‘tystats ner’ av regeringen och FHM:

1) Vårdskulden har ‘skjutit i höjden’ (HÄR), som är ett mått på ‘sjukvårdskollaps’ (HÄR och HÄR). Sjukvården består av människor (dvs inte’ maskiner’) som KAN eller VILL jobba ‘jämt och ständigt’ för att många åtgärder INTE vidtagits av regeringen och FHM.

2) Pensionärer och andra riskgrupper har ‘påtvingats’ isolering och ‘betalat ett högt pris’ på grund av att de INTE kunnat röra sig ute i samhället på grund av otillräckliga åtgärder av regeringen och FHM (HÄR).

3) Sjukvårdspersonal är ‘körd i botten’ (t ex HÄR) med ‘posttraumatiska stressyndrom’ som ‘lurar bakom hörnet’, vilka fått ta hand om ‘baksidan’ av att av regeringen och FHM inte vidtagit tillräckliga åtgärder.

Det kan vara en ‘surdeg’ som ‘puttrar’ med oöverskådliga konsekvenser på hälsorelaterade och sociala kostnader i samhället. Det är ‘stötande’ att Regeringen och FHM ‘tystar ner’ konsekvenserna av sin hantering av pandemin.

INTE ens i ‘pandemitider’ (läs ‘kristider’) nämns ‘saker’ vid sitt ‘rätta’ namn.

Tidstypiskt‘, men ‘saker’ försvinner INTE bara för att de ‘tystas ner’.

%d bloggare gillar detta: