Kasta ‘skrönan’ om ‘socio-ekonomiska’ faktorer som förklaring till ‘avarter’ och människors ‘utanförskap’ i papperskorgen – en ‘råttan i pizzan’ förklaring!

I tider när klanfejder, tvångsäktenskap, barnäktenskap,  könsstympning, blodshämnd, klankriminalitet och hedersförtryck pågår för fullt och som dessutom pågått under lång tid i det svenska samhället ter sig ‘socio-ekonomiska’ faktorer som osannolika förklaringar och ‘på gränsen’ till ‘korkade’.

‘Skrönan’ om att ‘socio-ekonomiska’ faktorer förklarar människors ‘utanförskap’ har ‘florerat’ under många år.

Många har kanske trott på dem, men många andra har nog tvekat och andra har INTE alls trott på ‘skrönan’.

 

Dessa s k ‘socio-ekonomiska’ faktorer (t ex utbildning, yrke och inkomst) har ALDRIG kunnat förklara framväxten av ‘parallellsamhällen’ (HÄR och HÄR) och det ‘utanförskap’ som detta innebär för de människor som frivilligt eller med tvång tvingas underordna sig.

‘Skrönan’ är en otidsenlig, illasinnad och föraktfull ‘stereotyp’ som ‘drar alla över en kam’.

 

Det som ‘skrönan’ fördomsfullt bygger på är att t ex outbildade, arbetslösa, och de med låg inkomst är mer benägna till oönskade och förbjudna handlingar och beteenden såsom klanfejder, tvångsäktenskap, barnäktenskap,  könsstympning, blodshämnd, klankriminalitet och hedersförtryck.

‘Skrönan’ avser också ‘socio-ekonomiska’ faktorer kopplat till utanförskapsområden, utsatta områden eller förorter, vilka avser invandrartäta bostadsområden (dvs ‘kärt barn har många namn’).

Det som istället kan förklara dessa ‘avarter’ i en svensk kontext är ‘kultur’ (HÄR och HÄR) eller ‘kulturarv’.

En ‘ryggsäck’ av värderingar (attityder och normer) och traditioner (seder och bruk) som människor ‘bär på’ 24/7.

Kasta ‘skrönan’ i ‘papperskorgen’.

En ‘råttan i pizzan’ förklaring.

 

%d bloggare gillar detta: