‘Gangsterrap’ stigmatiserar invandrare, men ‘höjs till skyarna’ av PK-istiskt ‘tankegods’? Förstärker polariseringen av ‘vi-och-dom’!

I kölvattnet av den gängkriminalitet som omger ‘gangsterrap’ frodas segregation och utanförskap.

‘Gangstervälde’ växer fram med hot, våld och död i dess fotspår.

 

‘Gangsterrap’ verkar vara en ‘skyddad verkstad’ som INTE får kritiseras eller ifrågasättas.

Kritik och ifrågasättande ‘viftas bort’ med anklagelser om främlingsfientlighet och rasism.

 

En sida av ‘gangsterrap’ är att oavsett hot, våld och död som kan kopplas till ‘gansterrap’, så ‘gullas’ det med artisterna och deras s k ‘musik’.

En annan sida av ‘gangsterrap’ är att det räcker att artisten (ofta med invandrarbakgrund)  byts ut mot en annan artist med annan bakgrund , men som ‘rappar’ liknande textrader för att dessa skall ‘bannlysas’ från SR, Spotify, musikpriser m m.

Exempelvis, om en artist med t ex en mer högerorienterad profil skulle ‘rappa’ på samma vis med samma textrader och språkbruk som används i ‘gangsterrap’ hade det varit ‘annat ljud i skällan’ i den PK-istiska ‘bubblan’.

Det är ‘tidstypiskt’ att ‘gangsterrap’ tillåts stigmatisera invandrare.

 ‘Höjs’ dessutom till ‘skyarna’ av PK-istiskt ‘tankegods’.

Förstärker polariseringen av ‘vi-och-dom’.

%d bloggare gillar detta: