Socialdemokraternas ‘dekadens’ DEL 2: kunskapsförakt och verklighetsfrånvänd hållning ‘kryddat med’ faktaresistens istället för folkbildning och verklighetsförankring!

Socialdemokraternas ‘dekadens’ kan delvis förklaras av obefintlig återväxt av kompetens i kombination med ‘toppstyrning’, dvs en ‘maktgirig kärna’ enligt ‘klia min rygg, så kliar jag din’ (HÄR).

Socialdemokratins ‘grundbult’ var i många år folkbildning och verklighetsförankring.

 

Socialdemokratin byggdes på verklighetsförankring och den grundläggande tanken om att en ‘bildad’ befolkning skapade förutsättningar för ett rättvisare och mer jämställt samhälle.

Socialdemokratin byggdes också på att skilja den politiska makten från kyrkan. Sverige utvecklades till ett av de mest sekulära länderna i världen fram till 2010, men som förändrats drastiskt på grund av hög invandring från länder där religion och politik går hand i hand eller där religionen styr över politiken. 

Stora grupper i befolkningen har numera INTE en sekulär livsåskådning eller världsbild, utan präglade av religiösa dogmer inklusive religiöst villkorade kulturella traditioner och värderingar (HÄR och HÄR). I detta sammanhang har klanstrukturer vuxit fram med korruption och kriminalitet i dess fotspår (HÄR)

Bevis finns för att det svenska samhället INTE är kompatibelt med andra samhällen i världen.

 

Diagrammet nedan åskådliggör Sverige längst upp till höger i förhållande till många andra länder.

En verklighet som INTE kan nonchaleras.

 

Källa: World Value Survey (2020)

Diagrammet visar på varför Sverige ‘gettofierats’ (HÄR och HÄR).

Faktaresistens har blivit ett ‘signum’ för socialdemokratin.

 

Socialdemokratin byggde på tanken om att olika ekonomiska och sociala förutsättningar INTE skulle begränsa människors möjligheter. Trots olika ekonomiska och sociala förutsättningar skulle ALLA ha samma möjligheter till utbildning och ekonomisk försörjning.

Ett samhälle där alla hade möjligheter att gå i skolan, studera vidare och förkovra sig, dvs en grundbult i ett civiliserat samhälle.

Socialdemokratin såg folkbildning och verklighetsförankring som en ‘garant’ för demokratin.

Numera präglas socialdemokratin av kunskapsförakt och verklighetsfrånvänd hållning.

Varför övergav socialdemokratin ‘folkbildning’ och ‘verklighetsförankring’?

Ett svar till “Socialdemokraternas ‘dekadens’ DEL 2: kunskapsförakt och verklighetsfrånvänd hållning ‘kryddat med’ faktaresistens istället för folkbildning och verklighetsförankring!”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: