HÅLLBAR UTVECKLING Del 3: Kräver ekonomisk, social och miljö- samt klimatmässig verklighetsförankring – annars en ‘synvilla’!

Hållbar utveckling uppnås INTE på klimattoppmöten.

Präglade av ‘feltänk’ (HÄR).

Närsynt samt spretig ‘klimatagenda’ (HÄR).

 

En studie påvisar sambanden mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i företag, vars logik kan appliceras på andra samhällsområden.

Den indikerar att utgångspunkten för hållbar utveckling inte är miljö- och klimatmässig hållbarhet, utan ekonomisk hållbarhet.

Det innebär att otillräcklig ekonomisk hållbarhet begränsar förutsättningarna och kan omöjliggöra social och miljö- samt klimatmässig hållbarhet i samhället.

Ekonomisk hållbarhet är därför en förutsättning för att kunna uppnå social och miljö- samt klimatmässig hållbarhet.

Dvs hållbar utveckling över tid och i olika sammanhang.

 

Den ger förutsättningar för att satsa på miljömässig hållbarhet, vars satsningar påverkas av de förutsättningar som gäller för social hållbarhet i samhället. Miljömässig hållbarhet innebär INTE hållbar utveckling.

Riskerar bli en ‘synvilla’.

Dvs en orealistisk (kanske utopisk) miljö- och klimatmässig hållbarhet.

I värsta fall en återvändsgränd.

 

Ett ‘felspår’ som fördröjer eller urholkar, kanske punkterar, miljö- och klimatansträngningarna för hållbar utveckling.

Med andra ord, utgångspunkten i miljö- och klimatmässig hållbarhet löper stor risk att leda till suboptimering av hållbar utveckling.

Hållbar utveckling utan ekonomisk och social hänsyn är därmed dömt att misslyckas.

Hållbar utveckling kräver ekonomisk, social och miljö- samt klimatmässig verklighetsförankring.

 

Ett svar till “HÅLLBAR UTVECKLING Del 3: Kräver ekonomisk, social och miljö- samt klimatmässig verklighetsförankring – annars en ‘synvilla’!”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: