Varför skuldbeläggs DU för DIN konsumtion och livsstil när de ‘tre stora’ är ‘kallsinniga’ och befolkningstillväxten pågår oavbrutet år efter år – börja i rätt ände!

Tre referenspunkter att ha i åtanke och ‘bakhuvudet’ i tider av s k ‘klimatförändringar’:

 

(i) De ‘tre stora skurkarna’ är ‘kallsinniga’ (dvs bidrar INTE tillräckligt) trots att de tillsammans står för över hälften av utsläppen i världen (HÄR), så varför skuldbeläggs DU för DIN konsumtion och livsstil?

(ii) Befolkningstillväxten i världen pågår oavbrutet (HÄR) år efter år, så varför skuldbeläggs DU för DIN konsumtion och livsstil?

(iii) I Sverige har utsläppen av koldioxid mer än halverats sedan toppen 1970 (HÄR), så varför skuldbeläggs DU för DIN konsumtion och livsstil?

Börja i rätt ände.

Börja med de ‘tre stora plus en’.

 

Dvs (i) Kina, (ii) Indien och (iii) USA.

Samt (iv) den pågående befolkningstillväxten i världen.

 

Optimera därefter klimatpåverkan i övriga G20-länderna som tillsammans står 90% av världens BNP, 75-80% av internationell handel, cirka 65% av jordens befolkning och ungefär hälften av jordens landyta.

När de ‘tre stora’ tar sitt fulla ansvar och befolkningstillväxten tas på fullt allvar så kan kanske människors välvilja öka och deras intresse att ställa om ändras.

Sverige har de facto redan halverat utsläppen de senaste 50 åren samtidigt som:

(i) BNP ökat 14x från 350 till nästan 5.000 miljarder, vilket motsvarar med dagens penningvärde från 3.000 till 5.000 miljarder, dvs ökning på 67%.

(ii) Och dessutom en befolkningstillväxt på 25% (dvs från 8 till 10 miljoner).

 

Den kritiska frågan som INTE ges ett uttömmande svar i media och därmed befogad är enligt följande:

Varför skall DU ‘ställa om’ när de ‘tre stora’ är ‘kallsinniga’ och befolkningstillväxten pågår oavbrutet?

DIN påverkan är nästintill NOLL och har dessutom halverats under ett halvsekel.

%d bloggare gillar detta: