Klimataktivister ‘pekar finger’ åt andra, men ‘lever INTE som de lär’, utan visar sitt ‘rätta’ ansikte!

Klimataktivister ‘pekar finger’ åt andra.

Men ‘lever INTE som man lär’.

 

Klimataktivister verkar INTE villiga att ompröva sin konsumtion eller livsstil mer än på ytan. De har detta sannolikt gemensamt med de flesta andra klimataktivister som hörs och syns.

Fortsätt läsa Klimataktivister ‘pekar finger’ åt andra, men ‘lever INTE som de lär’, utan visar sitt ‘rätta’ ansikte!

Klimataktivister ‘på gatan’ verkar INTE ‘se längre än näsan räcker’ – ‘köper’ enkla svar på komplexa problem à la ‘Greta’!

Klimataktivister ‘på gatan’ verkar INTE särskilt måna om effekterna av sina ‘aktioner’.

 

Klimataktivister ‘på gatan’ verkar INTE inse att många av deras s k ‘aktioner’  (t ex HÄR) saknar stöd och förståelse hos den breda allmänheten. Det kan istället vara tvärtom att deras aktioner som genomförs väcker ett motstånd (HÄR) och i förlängningen att människor slutar lyssna på dem (HÄR).

Den kritiska frågan är vad klimataktivister ‘på gatan’ egentligen har för kunskaper om klimat, väder och mlijö, dvs förutom desinformativ ‘skrämselpropaganda’ och ‘domedagsscenarier’.

De verkar ha samma ytliga kunskap och förståelse à la ‘Greta’.

 

Fortsätt läsa Klimataktivister ‘på gatan’ verkar INTE ‘se längre än näsan räcker’ – ‘köper’ enkla svar på komplexa problem à la ‘Greta’!

MP är INTE ett ‘miljöparti, utan ett parti för ‘miljöhipsters’, dvs ‘dom’ som tror sig vara ‘trendiga’ och ‘miljömedvetna’ men präglade av ‘historielöshet’!

MP kallar sig ‘miljöparti’, men verkar INTE fokusera på livet som många människor har i samspel med naturen. MP har utvecklats från ett miljöparti till en ‘högborg’ för miljö- och klimatfanatiskt hyckleri (HÄR).

Människor som är miljömedvetna och lever miljövänligt verkar inte attraheras av partiets miljö- och klimatfanatiska agenda. MP verkar inte heller rikta sig mot dessa väljare, vilka kanske ‘ser igenom’ partiets populistiska retorik präglad av hotfullt och nedsättande språkbruk

MP riktar sig istället mot ‘miljöhipsters‘ i storstäder.

En väljargrupp som tror sig vara ‘trendiga’ och ‘miljömedvetna’.

Men präglade av ‘historielöshet‘.

 

Fortsätt läsa MP är INTE ett ‘miljöparti, utan ett parti för ‘miljöhipsters’, dvs ‘dom’ som tror sig vara ‘trendiga’ och ‘miljömedvetna’ men präglade av ‘historielöshet’!

MP är ett extremt ‘ytterkantsparti’ med en miljö- och klimatpopulistisk agenda – en ‘högborg’ för miljö- och klimatfanatiskt hyckleri!

I den politiska debatten påstås ibland att V och SD är s k ‘ytterkantspartier’.

Men MP är nog det EXTREMA YTTERKANTSPARTIET i så fall.

 

Det räcker att titta på vilket stöd MP har i väljarkåren, dvs obefintligt. Ett parti som ges orättfärdigt stort medialt utrymme i förhållande till sin storlek och dessutom ett parti med en extrem och oresonlig agenda.

Fortsätt läsa MP är ett extremt ‘ytterkantsparti’ med en miljö- och klimatpopulistisk agenda – en ‘högborg’ för miljö- och klimatfanatiskt hyckleri!

‘Gått mode i’ att förklara skeenden och händelser med klimatförändringar – en ‘slentrianmässig’ och spekulativ ‘slaskförklaring’ som ofta saknar belägg!

Skeenden (t ex extrema eller ovanliga väderfenomen) eller händelser (t ex skogsbränder och översvämningar) kopplas i medias rapportering ofta till klimatförändringar. En stående fras som ofta dyker upp lyder ungefär så här:

‘…klimatförändringar kan vara en förklaring…’

 

Fortsätt läsa ‘Gått mode i’ att förklara skeenden och händelser med klimatförändringar – en ‘slentrianmässig’ och spekulativ ‘slaskförklaring’ som ofta saknar belägg!

IPCC:s ‘hopkok’ av scenarier kan i slutändan uppfattas som vetenskapligt ‘svårsmälta’ karameller!

Många kan uppleva att vädret förändrats i deras närmiljö, men kan vanligtvis INTE veta om detta stämmer med säkerhet.

I detta sammanhang spelar IPCC en viktig roll, men vars rapporter ‘bjuder’ på ‘svårsmälta karameller’ som kan användas som argument mot de förändringar som påstås vara i antågande.

Spekulation kontra ‘empiriska’ fakta blandas ‘hejvilt’ (HÄR).

 

Fortsätt läsa IPCC:s ‘hopkok’ av scenarier kan i slutändan uppfattas som vetenskapligt ‘svårsmälta’ karameller!

IPCC:s trovärdighet stärks INTE av SVT:s ‘enögda’ journalistik, utan tvärtom bidrar till att ‘kritiker’ får ‘vatten på sin kvarn’!

Klimatmodellerna som IPCC ‘vilar’ sin senaste rapport på ifrågasätts av ‘kritiker’. Olika scenarier blandas som kan vara antingen rimliga eller orimliga.

‘Kritiker’ ifrågasätter vanligtvis inte IPCC-rapporten som helhet eller forskningen som den bygger på, utan kritiken handlar ofta om tre saker:

(i) klimatmodellernas giltighet och tillförlitlighet:

(ii) den ‘utmålade’ globala temperaturökningen som skall ske till år 2100; och

(iii) orsakerna till denna ‘utmålade’ temperaturökning.

Men SVT sprider okritiskt IPCC:s budskap.

Dvs enögd journalistik.

 

Fortsätt läsa IPCC:s trovärdighet stärks INTE av SVT:s ‘enögda’ journalistik, utan tvärtom bidrar till att ‘kritiker’ får ‘vatten på sin kvarn’!

Varför är ‘ekologiska’ produkter INTE ‘ekologiskt hållbara’? Kravmärkning INTE ‘ekologiskt hållbar’!

‘Ekologiska’ produkter är INTE ‘ekologiskt hållbara’.

 

Allt fler verkar inse att t ex närodlade och närproducerade produkter som trots att de INTE nödvändigtvis är märkta som ‘ekologiska’ kan vara lika ‘ekologiskt hållbara’ eller kanske ‘hållbarare’ jämfört med ‘ekologiskt’ märkta produkter.

Det som beaktas vid ‘ekologisk’ kravmärkning är ekologiska faktorer i närtid, men inte över tid.

 

Fortsätt läsa Varför är ‘ekologiska’ produkter INTE ‘ekologiskt hållbara’? Kravmärkning INTE ‘ekologiskt hållbar’!

‘Ekologiskt’ och ‘ekologiskt hållbara’ produkter är INTE samma sak – därmed kan både ‘ekologiska’ och ‘konventionella’ produkter vara ‘ekologiskt ohållbara!

Det verkar finnas en ‘mytbildning’ kring att ‘ekologiska’ produkter också är ‘ekologiskt hållbara’,

 

En ‘myt’ som kan ha ‘byggts upp’ för att öka intresset (dvs produktion, distribution och försäljning samt konsumtion) av s k ‘ekologiska’ produkter (t ex livsmedel och textilprodukter). Försäljningen av ‘ekologiska’ livsmedel har dock stagnerat på senare tid (HÄR).

Fortsätt läsa ‘Ekologiskt’ och ‘ekologiskt hållbara’ produkter är INTE samma sak – därmed kan både ‘ekologiska’ och ‘konventionella’ produkter vara ‘ekologiskt ohållbara!