Skillnaden mellan Norges schackvärldsmästare och Sveriges ‘världsmästare’ i klimataktivism – ’egna bedrifter’ kontra ’andras välvilja’!

Skillnaden är att Norges schackvärldsmästare Magnus Carlsen är ’nationalidol’ på ’egna bedrifter’, INTE på ’andras välvilja’ som Greta Thunberg.

 

Det säger en del om skillnaderna mellan Norge och Sverige. I Sverige ‘lyfts’ Greta fram som en ‘nationalidol’, men det förtjänar bara en person som ‘lyckats’ på ’egna ‘bedrifter’, INTE på andras ‘välvilja’.

Men det säger en hel del om hur media lyfter fram ‘saker och ting’ i Sverige.

Fortsätt läsa “Skillnaden mellan Norges schackvärldsmästare och Sveriges ‘världsmästare’ i klimataktivism – ’egna bedrifter’ kontra ’andras välvilja’!”

Glöm immunitetspass på flygresor – inför istället snabbtest för COVID-19 innan incheckning

Hur ser framtiden ut för internationellt flygresande? Det kommer sannolikt att vara annorlunda under en längre tid, t ex få flighter, få flygresenärer, utökade hälsokontroller på flygplatser, mer tidskrävande flygplatsrutiner, dyrare flygbiljetter m m, men det finns ljus i tunneln.

Fortsätt läsa “Glöm immunitetspass på flygresor – inför istället snabbtest för COVID-19 innan incheckning”

Var finns klimatforskarna i samhällsdebatten och mediarapporteringen?

Samhällsdebatten och mediarapporteringen om klimatförändringar präglas i stor uträckning av forskare som inte är klimatforskare. I detta sammanhang deltar dessutom opinionsbildare, aktivister, självutnämnda experter och andra tyckare som saknar förankring i klimatforskning.

För tydlighetens skull, jag är ingen klimatforskare och finner det förvånansvärt att dessa inte syns eller hörs mer i samhällsdebatten och mediarapporteringen. För mig skulle relevanta forskare  om klimatförändringar vara forskare vars forskning kan bidra till att förklara orsakerna till klimatförändringar på jorden.

I detta sammanhang uppfattar jag det som centralt att skilja på orsaker och effekter gällande klimatförändringar. Effekterna av klimatförändringar studeras bl a av forskare inom metereologi och miljövetenskaper, vilka också verkar vara de som är tongivande i samhällsdebatten och mediarapporteringen.

Det kan förklaras av att effekterna av klimatförändringar ofta kan vara konkreta och synliga, medan orsakerna till dessa ofta kan vara abstrakta och svårbegripliga.

Fortsätt läsa “Var finns klimatforskarna i samhällsdebatten och mediarapporteringen?”

Greta och ‘Greta’-rörelsen – media präglas av flockbeteende och skygglappar

Gretas framfart i världen saknar nog motstycke när det gäller klimataktivism.

Den kan nog sammanfattas i ett ord:  ‘halleluja’.

Hennes framfart från ingenstans är dock svårförklarlig. Hon är dessutom inte den första unga kvinnan som fått tala i FN om sin klimataktivism (se t ex Severn Cullis-Suzuki, 1992; Brittany Trilford, 2012) som tämligen omgående försvann i det dolda.

Det är problematiskt att media rapporterar ensidigt om Gretas engagemang och handlingar, men inte rapporterar om vad som möjliggjort och möjliggör hennes klimataktivism.

Det är också beklagligt att media inte rapporterar om andra unga människor som är minst lika eller mer engagerade i sin klimataktivisim, men som inte lever i västvärlden.

Ett genuint klimatengagemang från en väldigt ung människa är Licypriya Kangujam. Varför lyfts inte hon till skyarna, då hennes engagemang är mer långtgående och personligt krävande i jämförelse med Greta. Denna unga flicka framför dessutom kritik mot media för att hon kallas ‘the Greta of India’, trots att Licypriya enligt egen utsago började med sin klimataktivism före Greta.

Media präglas av flockbeteende och skygglappar.

Fortsätt läsa “Greta och ‘Greta’-rörelsen – media präglas av flockbeteende och skygglappar”

Greta borde inte låta sig charmas av superkändisars klimatengagemang

Den ena superkändisen efter den andra tar gärna tillfället i akt att hylla och lysa ihop med Greta på sociala medier och i olika andra sammanhang, men det ställs få kritiska frågor till dessa superkändisar om deras eget personliga engagemang och leverne i vardagen.

Lever dessa superkändisar som de förespråkar att andra skall leva efter eller fortsätter de som vanligt med en många gånger större miljöpåverkan än vanliga människor?

Dessa superkändisar flyger ofta kors och tvärs runt jorden i privatjets. De har ofta stora energislukande hem. De har dessutom inte bara ett hem utan ofta flera. De har ofta flera bilar, kanske båtar och stora sådana. De har ofta stora volymer av kläder, och skor m m.

Att en superkändis har en elbil eller äter vegetariskt är knappast ett mått på att vara klimatsmart i sitt leverne, utan helhetsbilden borde beaktas. Deras livsstil kan vanligtvis inte ses som särskilt klimatsmart.

Fortsätt läsa “Greta borde inte låta sig charmas av superkändisars klimatengagemang”