Milstolpe 15.000 ‘coronadöda’ uppnådd och dessutom avlider en var 4:e timme i tysthet – ‘tick-tack’, ‘tick tack’!

Ytterligare en ‘dödlig’ milstolpe är tyvärr uppnådd.

 

Egentligen uppnåddes denna ‘milstolpe’ för flera dagar sedan på grund av eftersläpning i rapportering av avlidna upp till tre veckor. Det medför att det officiella dödstalet hela tiden ‘släpar efter’.

Väldigt många verkar ha återgått till livet före pandemin. På ytan verkar dessutom som det mesta i samhället återgått till det normala.

Samtidigt har Sverige numera nått 15.000 ‘coronadöda’ (HÄR).

I tillägg avlider en person var fjärde timme sedan flera veckor (HÄR).

 

Sverige fortsätter vara det ‘svarta fåret’ i Norden, med skyhögt mycket högre totalsiffror avseende sjuklighet och död jämfört med Danmark, Finland och Norge var för sig och tillsammans (HÄR).

På ‘världsrankingen’ över flest officiellt bekräftade ‘coronadöda’ per capita (dvs i förhållande till folkmängd) ligger Sverige på plats  53, Danmark på plats 115, Finland på plats 136, och slutligen Norge på plats 147 (HÄR).

Det innebär att Sverige också har haft flest bekräftade fall per capita jämfört med grannländerna (HÄR), trots att Sverige genomfört färre test därmed hittat färre fall. Exempelvis, Danmark har utfört 11 gånger fler test per capita för att mörkertalet skall vara så litet som möjligt.

Mörkertal som inte beaktas och absoluta mått som används i nyhetsrapporteringen kring antalet ‘coronadöda’ kan ge en missvisande bild av verkligheten. När det gäller döds- och sjukstatistiken i de nordiska länderna så finns det ingen anledning att hänvisa till att mörkertalet avviker mellan länderna, utan sannolikt i samma storleksordning (dvs ganska obetydlig).

Det innebär att Sverige tveklöst har varit ‘värst i klassen’ tills dags dato.

De nordiska grannländerna har utan tvekan hanterat mänskligt lidande orsakat av smittspridning, sjuk- och dödlighet bättre än Sverige.

 

Men i och med att många restriktioner tagits bort i grannländerna kommer den kommande utvecklingen sannolikt att vara mer jämlik. Det är bara att hoppas på att ingen ny ‘milstolpe’ nås i framtiden. Det är redan alldeles får många som lidit och avlidit.

%d bloggare gillar detta: