‘Censur’ på Facebook och YouTube av ‘oliktänkande’ kan få motsatt effekt – dvs stärks i sin övertygelse och osäkra ‘icke-oliktänkande’ kan ‘byta sida’.

Facebook och YouTube agerar ‘gud’ trots att de saknar ‘allsmäktiga‘ förmågor.

‘Tagit sig vatten över huvudet’.

 

Facebook och YouTube bedriver numera omfattande ‘censur’ trots att det som ‘censureras’ på sociala plattformar många gånger INTE är olagligt.

Det kan vara vilseledande och felaktig information som ‘censureras’, men om den borde ‘censureras’ så är det politikernas ansvar att agera med lagstiftning och därefter kan sociala plattformar agera enligt gällande lagstiftning i varje land.

Oavsett om man är ‘oliktänkande’ eller ‘icke-oliktänkande’ så  kommer INTE ‘censur’ av laglig information på sociala plattformar att få människor att ändra uppfattning.

 

Varför ‘censurera’ laglig information även om den kan vara vilseledande eller felaktig (s k desinformation) och därmed omyndigförklara vuxna människor?

Gränsen för vad som är vilseledande eller felaktig information är INTE alltid möjligt att fastställa, dvs  objektivt och sakligt.

Det finns en risk att en viss typ av vilseledning och felaktigheter ‘brännmärks’ och ‘censureras’, medan andra tillåts på Facebook och Youtube  Det finns en uppenbar risk för ensidig ‘censur’ av s k ‘desinformation’.

Exempelvis, sociala plattformars ‘censur’ av ovilliga och motståndare till vaccination övertygar sannolikt få eller INGA ‘antivaxare’.

Tvärtom, ‘antivaxares’ uppfattning kan förstärkas.

Dessutom ‘censur’ av ‘antivaxare’ kan få motsatt effekt.

Dvs att osäkra ‘vaxare’ kan ‘byta sida’.

%d bloggare gillar detta: