‘Vårdkö’, ‘vårdberg’ och ‘vårdskuld’ är omskrivningar för ‘sjukvårdkollaps’ – dvs ‘bägaren har runnit över’ och INGET slut finns i närtid.

Svensk sjukvård har under lång tid haft stora problem med att möta behovet i samhället.

 

Det är en sjukvård som i mångt och mycket fungerar väl, men den verkar alltmer otillräcklig.

Redan innan pandemin hade mycket sjukvård ställts in och således INTE genomförts och under pandemin har inställd sjukvård ökat markant (HÄR och HÄR).

Men myndigheter och politiker använder förskönande ordval.

Exempelvis, inställd sjukvård benämns ‘vårdkö, ‘vårdberg’ eller ‘vårdskuld’.

 

Under ett normalår genomförs 560.000 operationer i Sverige (HÄR och HÄR). Före pandemin fanns det 133.000 inställda  operationer. Under pandemin har denna siffra ökat med ytterligare 169.000, dvs numera över 300.000 inställda operationer.

‘Vårdkö’, ‘vårdberg’ eller ‘vårdskuld’…?

 

Politiker och myndighetssverige har en ‘ful’ praxis att beskriva verkligheten med ordval som INTE speglar vad som de facto pågår i samhället. Två exempel:

(i) ‘Problem’ kallas ‘utmaningar’.

(ii) ‘Inkompetens’ kallas ‘naivitet’.

‘Vårdkö’, ‘vårdberg’ och ‘vårdskuld’ är i samma anda omskrivningar för ‘sjukvårdkollaps’.

 

‘Kollaps’ är ett starkt ordval som innebär ‘sammanbrott’. Betänk att Sverige år efter år INTE klarat av att möta sjukvårdsbehovet i samhället. Det har sannolikt inburit att många fått ett sämre hälsotillstånd och därmed blivit sjukare och andra kan i värsta fall avlidit.

 Det innebär  att ‘bägaren runnit över’ och INGET slut finns i närtid.

Kort sagt, ‘sjukvårdskollaps’.

Ett svar till “‘Vårdkö’, ‘vårdberg’ och ‘vårdskuld’ är omskrivningar för ‘sjukvårdkollaps’ – dvs ‘bägaren har runnit över’ och INGET slut finns i närtid.”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: