Folkhälsomyndigheten och Aftonbladet spred tillsammans ‘fejknyhet’ om antalet ‘coronadöda’ – en ‘surdeg’ som fortsätter ‘jäsa’!

Folkhälsomyndigheten (FHM) och Aftonbladet (AB) spred en ‘fejknyhet’ för några dagar sedan (HÄR).

 

Aftonbladet spred okritiskt utan granskning en ‘fejknyhet’ från Folkhälsomyndigheten (HÄR) enligt följande:  “…Det högsta antalet avlidna per dag under den senaste 30-dagarsperioden har varit två…”.

‘Fejknyheten’ spreds av FHM trots att ett trendbrott kan urskiljas i myndighetens egen databas under den angivna tidsperioden (se tabeller nedan).

Samma dag som ‘fejknyheten’ spreds av FHM och publicerades av AB (dvs den 14/9) var det INTE noll dagar som hade mer än två döda, utan sex dagar, dvs var femte dag ( se tabell 2 nedan).

Den 17/9 (dvs tre dagar senare) avseende samma 30-dagarsperiod hade antalet dagar med mer än två döda mer än fördubblats (se tabell 1 nedan), dvs nästan varannan dag (13 av 30).

‘Fejket’ i ‘fejknyheten’ har ökat dag för dag.

En ‘surdeg’ som ‘jäst’ och kommer fortsätta ‘jäsa’ de närmaste två veckorna.

 

Fortsätt läsa “Folkhälsomyndigheten och Aftonbladet spred tillsammans ‘fejknyhet’ om antalet ‘coronadöda’ – en ‘surdeg’ som fortsätter ‘jäsa’!”

Antal coronadöda ‘sjudubblades’ den här veckan – ‘klumpvis eftersläpning’ eller ‘brutalt trendbrott’? Kanske ‘lugnet före stormen’!

FHM verkar ‘ropa hej’ för tidigt.

Dvs ‘INTE över bäcken ännu’.

 

Flertalet av ‘coronarestriktionerna’ kommer att tas bort inom en snar framtid enligt regeringen och Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Samtidigt har 14-dagarsincidensen (dvs ett mått på smittspridning) ökat konstant under åtta veckor (HÄR).

De senaste fyra  veckorna har FHM i genomsnitt rapporterat drygt elva ‘coronadöda’ per vecka.

Den innevarande veckan rapporterades 72 ‘coronadöda’, dvs nästan sju gånger fler.

Fortsätt läsa “Antal coronadöda ‘sjudubblades’ den här veckan – ‘klumpvis eftersläpning’ eller ‘brutalt trendbrott’? Kanske ‘lugnet före stormen’!”

FHMs råd till ovaccinerade och ‘antivaxare’: Olämpligt gå ut på barer och dansa samt besöka teater/idrottsevenemang, men fritt fram trängas i kollektivtrafik!

Folkhälsomyndigheten (FHM) tog fram ‘pincetten’ istället för ‘storsläggan’ för  de som avstår från eller vägrar att vaccinera sig (HÄR). Notera att det finns många som INTE kan vaccinera sig av hälsoskäl.

Hittills har FHMs frivilliga råd lett till att människor insjuknat och avlidit i onödan.

 

Råd som gäller för ovaccinerade och ‘antivaxare’ enligt generaldirektör Carlsson i sammandrag:

Olämpligt att gå ut på barer och dansa samt besöka teater/idrottsevenemang.

Men INTE olämpligt med trängsel i kollektivtrafik.

 

Fortsätt läsa “FHMs råd till ovaccinerade och ‘antivaxare’: Olämpligt gå ut på barer och dansa samt besöka teater/idrottsevenemang, men fritt fram trängas i kollektivtrafik!”

Varför är ‘ekologiska’ produkter INTE ‘ekologiskt hållbara’? Kravmärkning INTE ‘ekologiskt hållbar’!

‘Ekologiska’ produkter är INTE ‘ekologiskt hållbara’.

 

Allt fler verkar inse att t ex närodlade och närproducerade produkter som trots att de INTE nödvändigtvis är märkta som ‘ekologiska’ kan vara lika ‘ekologiskt hållbara’ eller kanske ‘hållbarare’ jämfört med ‘ekologiskt’ märkta produkter.

Det som beaktas vid ‘ekologisk’ kravmärkning är ekologiska faktorer i närtid, men inte över tid.

 

Fortsätt läsa “Varför är ‘ekologiska’ produkter INTE ‘ekologiskt hållbara’? Kravmärkning INTE ‘ekologiskt hållbar’!”

Folkhälsomyndigheten och Aftonbladet sprider ‘fake news’ tillsammans – TVÅ klick synar ‘bluffen’, dvs ‘busenkel’ källgranskning!

Folkhälsomyndigheten förklarar INTE, utan bortförklarar.

Aftonbladet (AB) granskar INTE och förhåller sig INTE kritiskt till Folkhälsomyndigheten (FHM).

AB sprider och tillåter FHM sprida ‘fake news’.

 

Ett exempel på ‘busenkel’ källgranskning av ‘fake news’ följer nedan som visar hur enbart två klick ‘synar bluffen’.

Fortsätt läsa “Folkhälsomyndigheten och Aftonbladet sprider ‘fake news’ tillsammans – TVÅ klick synar ‘bluffen’, dvs ‘busenkel’ källgranskning!”