VEM säger VAD och VARFÖR?

I tider av kris och oro (t ex krig) är det nödvändigt att ALLTID fundera på VEM som säger VAD och VARFÖR.

 

Pandemin har visat att regeringar och myndigheter förskönat verkligheten och vilselett allmänheten.

Ett annat exempel är att media förmedlar budskap från NATO, EU och USA att Ryssland i princip ALLTID förmedlar propaganda och sprider desinformation om kriget i Ukraina. Samma media verkar förhålla sig okritiska till den information som NATO, EU och USA förmedlar dagligdags om Ryssland och kriget i Ukraina.

Båda sidor i denna konflikt förmedlar information som kan vara propaganda och desinformation, men media förhåller sig INTE kritiskt på samma vis när det gäller den ena sidan jämfört med den andra.

Det är därför nödvändigt att ALLTID ha i åtanke VEM som säger VAD och VARFÖR.

Oavsett VEM som förmedlar ett budskap.

%d bloggare gillar detta: