Tänk om coronaviruset sprids som en ‘trojansk häst’ – lågintensiva smittbärare ‘laddar kulorna’ åt högintensiva som ‘skjuter skarpt’

Det verkar vuxit fram en preliminär förståelse om att enskilda individer (s k smittbärare) med tydliga symptom kan svara för en stor del av spridningen av Covid-19 (s k ‘superspridare’). Detta anses ge upphov till s k ‘klustersmitta’.

Men tänk om det är tvärtom!

Tänk om coronaviruset istället sprids som en ‘trojansk häst’. Viruset ‘bidar sin tid’ med asymptomatiska smittsbärare (dvs utan symptom), utan att upptäckas och ‘skapar utbrott’ (s k kluster) när lämpliga smittbärare ‘dyker up’ som kan sprida viruset med full kraft.

Fortsätt läsa “Tänk om coronaviruset sprids som en ‘trojansk häst’ – lågintensiva smittbärare ‘laddar kulorna’ åt högintensiva som ‘skjuter skarpt’”

Skandiamannen: ‘…inte ta bort pusselbitar som hör till pusslet…’ – ett hån mot polisen eller dolt erkännande, eller både och?

”Skandiamannen” Stig Engström pekas ut som Palmes mördare av åklagaren, men indikerade han ett erkännande redan 1986?

Han fick inte delta i polisens rekonstruktion av händelseförloppet kring mordet!

Åklagaren menar att han hånar polisen, men vad säger han egentligen cirka 03.00-0.3:20 minuter i kilppet (HÄR).

Ett hån eller dolt erkännande?

Gjorde han ett nytt dolt erkännande 1992 när han säger (sidan 10): “…kanske mördaren är en solitär, en ensamvarg, just i det oplanerade dråpögonblicket…”

Oavsett, att bli utpekat offentligt av Palme-utredningens åklagare utan möjlighet att försvara sig för ett såpass allvarligt brott är en ny milstolpe i Sverige 2020. 

‘Dom’ tillämpar diskriminerande och opportunistiska måttstockar för mänskligt lidande och död

Mönstret upprepar sig gång på gång. ‘Dom’ har demonstrerat under finanskrisen 2008, migrationskrisen 2015, klimatkrisen 2019 och pandemikrisen 2020.

Men det är inte mängden mänskligt lidande och död som avgör om ‘dom’ demonstrerar eller inte.

‘Dom’ verkar istället cyniska och empatilösa utan hänsyn till ‘allas lika värdighet’ och bara gömmer sig bakom floskeln ‘allas lika värde’?

Fortsätt läsa “‘Dom’ tillämpar diskriminerande och opportunistiska måttstockar för mänskligt lidande och död”

Är förtroendet högt för regering och myndigheter? SVAR: Det vet man inte!

Media har kommunicerat att förtroendet för regeringen och myndigheter varit högt (t ex HÄR; HÄR) trots:

  • att beredskapen varit urusel inom många samhällsområden;
  • att regering och myndigheter varit senfärdiga att reagera och agera;
  • att regering och myndigheter gjort felaktiga bedömningar och haft fel på många punkter;
  • att riskgrupper inte skyddats som utlovat;
  • att många blivit svårt sjuka;
  • att massdöd skett på äldreboenden;
  • att vissa invandrargrupper är kraftigt överrepresenterade i sjuktal och dödstal;
  • Sveriges s k COVID-19 strategi går på tvärs mot Världshälsoorganisationen (WHO).

Fortsätt läsa “Är förtroendet högt för regering och myndigheter? SVAR: Det vet man inte!”