Vem är ‘spetälsk’ respektive ‘frisk’ – MED eller UTAN ‘mun/andningsskydd’? ‘Anekdotiska’ exempel på ‘när skenet bedrar’!

I länder där människor under pandemin vant sig vid ‘obligatorisk’ användning av mun- och andningsskydd (dvs i offentliga inom- och utomhusmiljöer ) ses ‘dom’ som av någon anledning är UTAN nästan som ‘spetälska‘.

I Sverige verkar det vara tvärtom.

 

Det verkar finnas människor som kan uppleva att ‘dom’ som använder mun/andningsskydd kan vara ‘smittade’.

Fortsätt läsa Vem är ‘spetälsk’ respektive ‘frisk’ – MED eller UTAN ‘mun/andningsskydd’? ‘Anekdotiska’ exempel på ‘när skenet bedrar’!

STATUS QUO eller HALVERA antalet riksdagsledamöter – ‘omskola’ till ‘riktiga jobb på riktigt’ i skolan, vården och omsorgen! 

Sveriges Riksdag har 349 ledamöter (HÄR), vilket kan verka vara alldeles för många (HÄR) i ett land som Sverige med en liten befolkning som är koncentrerade till några storstadsregioner och därav utbredd glesbygd.

Status quo‘ eller förändring?

 

Fortsätt läsa STATUS QUO eller HALVERA antalet riksdagsledamöter – ‘omskola’ till ‘riktiga jobb på riktigt’ i skolan, vården och omsorgen! 

Den politiska beslutsmakten i Sveriges riksdag borde representera HELA Sverige – valkretsfördelningen missgynnar glesbygden som får ‘brödsmulorna’!

Det är INTE bara att Sveriges riksdag ‘göder’ karriärister och utgör en ‘födkrok’ för den ‘politiska adeln’ (HÄR). Representationen av ledamöter i riksdagen har en kraftig ‘slagsida’ åt de stora regionerna och mandatfördelningen är således ‘snedfördelad’ mellan regioner.

Alla vägar bär INTE längre till Rom‘.

Men i Sverige ‘bär alla vägar’ till storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Fördelningen av riksdagens ledamöter missgynnar glesbygdsregionerna och gynnar storstadsregionerna som om dessa vore representativa för hela Sverige.

Fortsätt läsa Den politiska beslutsmakten i Sveriges riksdag borde representera HELA Sverige – valkretsfördelningen missgynnar glesbygden som får ‘brödsmulorna’!

Sveriges Riksdag med 349 ledamöter har fungerat med 55 under pandemin – varför INTE permanenta färre ‘karriärister’ och deras luktrativa ‘födkrok’?

Sveriges Riksdag har 349 ledamöter (HÄR), men under pandemin har det varit tillräckligt med 55 (HÄR).

 

Den kritiska frågan är varför det finns 349 riksdagsledamöter i ett ‘litet’ land som Sverige.

Varför INTE permanenta ett färre antal ledamöter i Sveriges Riksdag?

 

Fortsätt läsa Sveriges Riksdag med 349 ledamöter har fungerat med 55 under pandemin – varför INTE permanenta färre ‘karriärister’ och deras luktrativa ‘födkrok’?