WHO motsägelsefull om munskydd – ‘lever inte som de lär’

World Health Organisation (WHO) rekommenderar ‘allmänheten’ att i princip inte bära munskydd den 28 februari, utan:

“Wear a face mask, in case you are infected, to prevent further disease spread.”

WHO hade en presskonferens i Kina den 24 februari där WHOs representanter och alla journalister hade munskydd!

Fortsätt läsa ”WHO motsägelsefull om munskydd – ‘lever inte som de lär’”

Varför är generaldirektören på FHM forfarande högste chef trots obefintlig trovärdighet?

JAG STÄLLER FRÅGAN: Varför är generaldirektören på FHM forfarande högste chef trots obefintlig trovärdighet?

Generaldirektör Johan Carlssons trovärdighet borde sedan flera månader vara förbrukad hos regering och riksdag. Hans verklighetsförankring verkar obefintlig.

Det framträder en föga lyhörd ‘skrivbordsmänniska’ i en intervju den 7 februari , där han självsäkert utan ödmjukhet listar den ena felaktigheten eller ‘sanningen’ efter den andra om COVID-19 enligt följande:

Fortsätt läsa ”Varför är generaldirektören på FHM forfarande högste chef trots obefintlig trovärdighet?”

‘Flockimmunitet’ uppnås genom dödlighet och sjuklighet!

FHM hävdar att myndigheten INTE strävar efter ‘flockimmunitet’ för COVID-19, trots att Tegnell hyllat denna strategi.

Kritiska forskare hävdar att FHMs strategi är ‘flockimmunitet’ och att det är en farlig och orealistiisk väg att gå. Det är samma spår som WHO varnar länder att följa.

Fortsätt läsa ”‘Flockimmunitet’ uppnås genom dödlighet och sjuklighet!”

Hur FHM och Tegnell vilseleder allmänheten med fokusförflyttning till den ‘flacka kurvan’

En beprövad kommunikationsstrategi är att flytta fokus från besvärande uppgifter till andra som förmedlar en ‘bättre’ bild av verkligheten.

‘Fokusförflyttning’ är gängse praxis i politiken av regeringar och politiska partier, men att FHM ägnar sig åt fokusförflyttning kring händelseutvecklingen av COVID-19 vilseleder allmänheten.

Hur flyttar FHM med Tegnell som frontfigur fokus i sin kommunikation kring den s k  COVID-19 strategin?

Det är sannolikt väldigt få som vet att ett av huvudmålen med FHMs  strategi är att MINIMERA DÖDLIGHET

Fortsätt läsa ”Hur FHM och Tegnell vilseleder allmänheten med fokusförflyttning till den ‘flacka kurvan’”

COVID-19 synliggör att Sveriges värdegrund ‘allas lika värde’ inte prioriterar och respekterar ‘allas lika värdighet’

COVID-19 synliggör att Sveriges s k värdegrund ‘allas lika värde’ inte respekterar ‘allas lika värdighet’. Ekonomiska skäl väger tyngre än mänskligt lidande och död.

WHO kritiserar länder som har en strategi för att uppnå flockimmunitet och offrar människor på vägen: “Den här idén att länder som inte gjort så mycket för att bromsa spridningen plötsligt kommer att nå flockimmunitet och inte bryr sig om man förlorar några äldre på vägen är ett väldigt väldigt farligt tillvägagångssätt.

Sverige 2020 värderas ett människoliv lågt när nationalekonomer värdesätter ett förlorat liv som inte är i arbetsför och produktiv ålder för samhället. Dessa kalkyler räknar inte heller på den sociala kostnad som lidande och död medför.

Fortsätt läsa ”COVID-19 synliggör att Sveriges värdegrund ‘allas lika värde’ inte prioriterar och respekterar ‘allas lika värdighet’”