Hur FHM och Tegnell vilseleder allmänheten med fokusförflyttning till den ‘flacka kurvan’

En beprövad kommunikationsstrategi är att flytta fokus från besvärande uppgifter till andra som förmedlar en ‘bättre’ bild av verkligheten.

‘Fokusförflyttning’ är gängse praxis i politiken av regeringar och politiska partier, men att FHM ägnar sig åt fokusförflyttning kring händelseutvecklingen av COVID-19 vilseleder allmänheten.

Hur flyttar FHM med Tegnell som frontfigur fokus i sin kommunikation kring den s k  COVID-19 strategin?

Det är sannolikt väldigt få som vet att ett av huvudmålen med FHMs  strategi är att MINIMERA DÖDLIGHET

Fortsätt läsa “Hur FHM och Tegnell vilseleder allmänheten med fokusförflyttning till den ‘flacka kurvan’”

COVID-19 synliggör att Sveriges värdegrund ‘allas lika värde’ inte prioriterar och respekterar ‘allas lika värdighet’

COVID-19 synliggör att Sveriges s k värdegrund ‘allas lika värde’ inte respekterar ‘allas lika värdighet’. Ekonomiska skäl väger tyngre än mänskligt lidande och död.

WHO kritiserar länder som har en strategi för att uppnå flockimmunitet och offrar människor på vägen: “Den här idén att länder som inte gjort så mycket för att bromsa spridningen plötsligt kommer att nå flockimmunitet och inte bryr sig om man förlorar några äldre på vägen är ett väldigt väldigt farligt tillvägagångssätt.

Sverige 2020 värderas ett människoliv lågt när nationalekonomer värdesätter ett förlorat liv som inte är i arbetsför och produktiv ålder för samhället. Dessa kalkyler räknar inte heller på den sociala kostnad som lidande och död medför.

Fortsätt läsa “COVID-19 synliggör att Sveriges värdegrund ‘allas lika värde’ inte prioriterar och respekterar ‘allas lika värdighet’”

Är FHMs strategi rätt eller fel? Svaret vet vi redan men frågan är felställd.

FHMs s k strategi för COVID-19 som statepidemiolog Tegnell envist försvarar föll omgående med ett ‘magplask’. Alla vet numera att lidandet och massdöden på äldreboenden har visat sig vara en katastrof utan motstycke i modern tid. Alla vet numera att människor med invandrarbakgrund också är överrepresenterade i statistiken för COVID-19.

Men är FHMs strategi rätt eller fel?

Fortsätt läsa “Är FHMs strategi rätt eller fel? Svaret vet vi redan men frågan är felställd.”

Tegnell: fler svårt sjuka och döda bakom varje skyddsåtgärd mot smittspridning som FHM nedvärderat och negligerat

Tegnell försvarar ofta FHMs avsaknad av preventiva åtgärder med att säga att ‘evidensen’ (dvs empiriska bevis) är svag eller obefintlig, trots att FHMs s k COVID-19 strategi i avgörande delar saknat och fortfarande saknar evidens och stöd i internationell forskning.

Det är ett villospår att hänvisa till att det saknas evidens när det INTE passar in i FHMs strategi. Det görs i syfte att vilseleda och flytta fokus från annat som Tegnell tillåts påstå och spekulera kring utan evidens.

Oavsett om det finns evidens eller inte, så kan en effekt av t ex munskydd och visir, INTE uteslutas idagsläget.  Fortsätt läsa “Tegnell: fler svårt sjuka och döda bakom varje skyddsåtgärd mot smittspridning som FHM nedvärderat och negligerat”

3.000 döda i COVID-19 – Varför är regering och FHM så passiva att vidta preventiva åtgärder?

Två inledande frågor:

1) Varför är regering med statsministern i spetsen så passiva att vidta preventiva åtgärder?

2) Varför är Folkhälsomyndigheten med generaldirektören och statsepidemiologen i spetsen så passiva att vidta preventiva åtgärder?

Här följer en tidslinje över antalet döda i COVID-19 enligt FHMs dagliga rapportering (dvs exkl mörkertal och eftersläpning):

Den 15 mars hade enstaka personer avlidit i COVID-19.

Den 30 mars hade 100 personer avlidit i COVID-19.

Den 8 april hade 500 personer avlidit i COVID-19.

Den 14 april hade 1.000 personer avlidit i COVID-19.

Den 23 april hade 2.000 personer avlidit i COVID-19.

Idag (7/5) har över 3.000 personer avlidit i Sverige på grund av COVID-19 enligt FHM (3.040 döda).

En jämförelse – det motsvarar cirka 15.000 döda i Spanien, cirka 18.000 döda i Italien och cirka 100.000 döda i USA. Det är dessutom skyhögt över dödstalen i Danmark, Finland och Norge.

Fortsätt läsa “3.000 döda i COVID-19 – Varför är regering och FHM så passiva att vidta preventiva åtgärder?”