‘Klimatkollaps’ är nära förestående enligt EU, men INTE för Kina och Indien – S-U-B-O-P-T-I-M-E-R-I-N-G, dvs helhetsperspektiv med ‘klimatmarodörer’ saknas!

Klimatkollapsen är nära förestående?

 

EU har som mål att bli ‘klimatneutralt’ senast 2050 (HÄR). EU har tidigare utlyst ‘klimatnödläge’ (HÄR). Samtidigt ‘brassar’ Kina på med att bygga kolkraftverk som aldrig förr (HÄR) med Indien som en annan ‘klimatmarodör’. Många andra länder har INTE heller fokus på minskade utsläpp (HÄR).

EUs fokus ter sig ologiskt i ett större perspektiv. 

Fortsätt läsa ‘Klimatkollaps’ är nära förestående enligt EU, men INTE för Kina och Indien – S-U-B-O-P-T-I-M-E-R-I-N-G, dvs helhetsperspektiv med ‘klimatmarodörer’ saknas!

Orsaken till klimatförändringar (enligt IPCC) ‘kokar ner till’ enbart en växthusgas (koldioxid/CO2) och ‘lägger ALLA ägg i samma korg’, dvs ‘satsar’ ALLT på ‘ett kort’!

Det råder i princip vetenskaplig ‘konsensus‘ om att jordens medeltemperatur ökat sedan förindustriell tid och fortsätter öka (HÄR) påverkad av mänskliga aktiviteter. Det råder däremot INTE ‘konsensus’ när det gäller de bakomliggande orsakerna, utan en eller flera tros ligga bakom.

Den 6e och senaste IPCC-rapporten (HÄR) fortsätter på samma spår som de tidigare med att ‘måla upp’ en lägesbild av forskningsfronten som huvudsakligen baseras på en växthusgas som den stora ‘boven’ till globala temperaturökningar med efterföljande väderfluktuationer, vilka i förlängningen kan innebära klimatförändringar.

Orsaken enligt IPCC ‘kokar ner till’ enbart en växthusgas, dvs koldioxid (CO2).

Enligt mottot ‘enkelt svar på svåra frågor’.

 

Fortsätt läsa Orsaken till klimatförändringar (enligt IPCC) ‘kokar ner till’ enbart en växthusgas (koldioxid/CO2) och ‘lägger ALLA ägg i samma korg’, dvs ‘satsar’ ALLT på ‘ett kort’!

‘Aktivisten’ Greta säger att man INTE skall ‘lyssna’ på henne, men hon verkar INTE förstå varför man INTE skall ‘lyssna’ på henne!

Varför säger ‘aktivisten’ Greta att man INTE skall ‘lyssna’ på henne?

Det är givetvis bara hyckleri, utan hon vill att ALLA skall lyssna på just henne.

 

Det finns en annan sida av samma mynt, nämligen:

‘Aktivisten’ Greta verkar INTE förstå varför man INTE skall ‘lyssna’ på henne.

Fortsätt läsa ‘Aktivisten’ Greta säger att man INTE skall ‘lyssna’ på henne, men hon verkar INTE förstå varför man INTE skall ‘lyssna’ på henne!

‘Aktivisten’ GRETA: ”Lyssna INTE på mig”, men vad gör ‘pappskallarna’ på SVT? Intervjuas i Aktuellt och sänder en dokumentär om ‘aktivisten’ GRETA!

‘Aktivisten’ GRETAS budskapet lyder: ”Lyssna INTE på mig!

Upp- och nervända världen när ‘aktivisten’ GRETA intervjuas i SVTs Aktuellt och SVT sänder dessutom en dokumentär om ‘aktivisten’ GRETA.

SVT = PK-media

PK-media = ‘aktivist’-media

Saklighet och opartiskhet är som ‘bortblåst’.

 

Fortsätt läsa ‘Aktivisten’ GRETA: ”Lyssna INTE på mig”, men vad gör ‘pappskallarna’ på SVT? Intervjuas i Aktuellt och sänder en dokumentär om ‘aktivisten’ GRETA!

‘Kallare’ eller ‘varmare’ är klimatförändringar, INTE vädervariationer – när medial enögdhet och ‘löfvensk’ analysförmåga ‘snuttifierar’ vädervariationer och klimatförändringar!

Den är vintern har det varit kallt på många håll i Europa. Den senaste tiden i Sverige har det också varit ‘ruggigt kallt’ med många minusgrader i stora delar av landet. I media framträder vanligtvis en bild som i stort är ganska ensidig.

När det är ‘kallare’ beror det på väderrelaterade fenomen.

När det istället är ‘varmare’ för årstiden, så beror det istället på klimatförändringar.

 

Efter en ovanligt kall vinter så lyfter media nu även fram ‘kallare’ väder som orsakat av klimatförändringar (HÄR och HÄR), men få nyanserar och problematiserar (HÄR).

‘Varmare’ eller ‘kallare’ verkar numera vara klimatförändringar, men INTE vädervariationer.

 

Fortsätt läsa ‘Kallare’ eller ‘varmare’ är klimatförändringar, INTE vädervariationer – när medial enögdhet och ‘löfvensk’ analysförmåga ‘snuttifierar’ vädervariationer och klimatförändringar!

När forskare i media säger ‘kan’ betyder detta att forskarna INTE vet, utan tror och gissar!

Ordet ‘kan’ används flitigt i media när substans saknas och istället baseras på spekulation.

 

Ordet ‘kan’ används medvetet och tolkas av många som att ‘fakta’ föreligger eller att det är ‘sant’. Det är vanligt att forskare som uttalar sig om väder och klimat använder ordet ‘kan’.

Fortsätt läsa När forskare i media säger ‘kan’ betyder detta att forskarna INTE vet, utan tror och gissar!

Koldioxidhalten i atmosfären ökade under 2020 trots nästan global ‘lockdown’ till ‘enögda’ klimativrares förtret – skilj på kvalificerade gissningar och ‘killgissningar’!

En intressant aspekt som varit känt en tid i forskarvärlden (läsvänlig text HÄR) är att koldioxidhalten i atmosfären fortsatt öka under 2020 trots nästan global ‘lockdown’ (dvs nedstängningar av samhällen globalt i större eller mindre usträckning).

Koldioxidhalten i atmosfären ges stort utrymme kring dagens väder och morgondagens klimat.

Men det verkar existera en ‘enögd’ ensidighet hos klimativrare.

 

Fortsätt läsa Koldioxidhalten i atmosfären ökade under 2020 trots nästan global ‘lockdown’ till ‘enögda’ klimativrares förtret – skilj på kvalificerade gissningar och ‘killgissningar’!

Skillnaden mellan Norges schackvärldsmästare och Sveriges ‘världsmästare’ i klimataktivism – ’egna bedrifter’ kontra ’andras välvilja’!

Skillnaden är att Norges schackvärldsmästare Magnus Carlsen är ’nationalidol’ på ’egna bedrifter’, INTE på ’andras välvilja’ som Greta Thunberg.

 

Det säger en del om skillnaderna mellan Norge och Sverige. I Sverige ‘lyfts’ Greta fram som en ‘nationalidol’, men det förtjänar bara en person som ‘lyckats’ på ’egna ‘bedrifter’, INTE på andras ‘välvilja’.

Men det säger en hel del om hur media lyfter fram ‘saker och ting’ i Sverige.

Fortsätt läsa Skillnaden mellan Norges schackvärldsmästare och Sveriges ‘världsmästare’ i klimataktivism – ’egna bedrifter’ kontra ’andras välvilja’!

Glöm immunitetspass på flygresor – inför istället snabbtest för COVID-19 innan incheckning

Hur ser framtiden ut för internationellt flygresande? Det kommer sannolikt att vara annorlunda under en längre tid, t ex få flighter, få flygresenärer, utökade hälsokontroller på flygplatser, mer tidskrävande flygplatsrutiner, dyrare flygbiljetter m m, men det finns ljus i tunneln.

Fortsätt läsa Glöm immunitetspass på flygresor – inför istället snabbtest för COVID-19 innan incheckning