Kritik mot vinstuttag med ‘skolpeng’, men INTE vinstuttag med ‘presstöd? Dagspressen profiterar också på skattemedel!

Kritiken är ofta högljudd när det gäller vinstuttag i friskolor som har s k ‘skolpeng’.

 

Journalister är ofta och gärna ‘på hugget’ när det gäller att ifrågasätta dessa vinstuttag. I samma anda ‘hänger’ vissa politiker ‘på tåget’ och kritiserar samma vinstuttag.

Men samma kritik ‘lyser’ med sin frånvaro när det gäller vinstuttag i mediekoncerner som erhåller ‘presstöd’.

 

Fortsätt läsa Kritik mot vinstuttag med ‘skolpeng’, men INTE vinstuttag med ‘presstöd? Dagspressen profiterar också på skattemedel!

Aftonbladet synliggör Expressens pressetiska haveri, men utan kritisk granskning och kritiskt förhållningssätt – dvs ‘skyddar varandra i slutändan!

Aftonbladet har publicerat ett reportage om den extremt grova våldtäktshistorien bakom Expressens ‘glorifierande’ av en grovt kriminell förortsgangster (HÄR) som dömts för en extrem och utdragen gruppvåldtäkt (HÄR).

Aftonbladets reportage synliggör Expressens pressetiska haveri.

Mycket allvarliga fakta om huvudpersonen hemlighölls. 

 

Fortsätt läsa Aftonbladet synliggör Expressens pressetiska haveri, men utan kritisk granskning och kritiskt förhållningssätt – dvs ‘skyddar varandra i slutändan!

Ansvariga utgivare och chefer ‘lägger locket på’ istället för ‘nolltolerans’ – ‘en ond cirkel’ där journalister håller tyst, eftersom deras chefer håller tyst!

Det finns journalister som INTE verkar kunna skilja på sin roll och sin person.

 

Deras personliga uppfattning och känslor blandas ihop med deras journalistiska arbete, vilket påverkar dem att granska sakliga och förhålla sig kritiska.

Detta är allvarligt, men det är dock allvarligare att deras arbetsgivare (dvs läs ‘ansvariga utgivare’ och ‘chefer’) förhåller sig förlåtande och försvarar osaklig och okritisk journalistik.

Fortsätt läsa Ansvariga utgivare och chefer ‘lägger locket på’ istället för ‘nolltolerans’ – ‘en ond cirkel’ där journalister håller tyst, eftersom deras chefer håller tyst!

MSM oförmögna hantera ‘naiva’ och ‘dumma’ journalister – ‘bjuder’ på den ena ‘tabben’ efter den andra och alternativa medier ‘gnuggar händerna’!

Mainstream-medier (MSM) verkar oförmögna att hantera ‘naiva’ och ‘dumma’ journalister.

 

Dessa ‘naiva’ och ‘dumma’ journalister är ett dilemma för andra journalister. Deras ‘skräpreportage’ (t ex HÄR, HÄR och HÄR) skadar medias roll i samhället att granska och informera medborgarna om bl a oegentligheter.

De ‘solkar ner’ andra journalister som eftersträvar opartisk och saklig journalistik.

 

Fortsätt läsa MSM oförmögna hantera ‘naiva’ och ‘dumma’ journalister – ‘bjuder’ på den ena ‘tabben’ efter den andra och alternativa medier ‘gnuggar händerna’!

Expressens ‘skräpjournalistik’ glorifierar GROVT kvinnoförnedrande våldtäktsbrottsling och osynliggör ‘offret’ – varför är ‘feminister’, #MeToo-aktivister och MSM tysta?

Expressen försöker dölja ett vedervärdigt brott som begåtts mot en tonårsflicka och målar upp en förvrängd bild av verkligheten (HÄR). Det var ‘alternativa medier’ som var först med att avslöja Expressens ‘skräpjournalistik’ (HÄR).

‘Skräpjournalistik’ som glorifierar en GROVT kvinnoförnedrande våldtäktsbrottsling.

Ett sadistiskt och hänsynslöst brott.

 

Fortsätt läsa Expressens ‘skräpjournalistik’ glorifierar GROVT kvinnoförnedrande våldtäktsbrottsling och osynliggör ‘offret’ – varför är ‘feminister’, #MeToo-aktivister och MSM tysta?

‘Alternativa medier’ håller koll på och läxar upp ‘mainstream-medier’ med avslöjanden om partisk och osaklig journalistik – ‘skrattar bäst som skrattar sist’!

Mainstream-medier (MSM) i Sverige ondgör sig ofta över ‘alternativa medier’.

Det hörs aldrig några positiva omdömen från MSM.

Utan svartmålning av ‘alternativa medier’ tillämpas.

 

En ‘gammal’ sanning är att på en konkurrensutsatt marknad uppstår det ‘alternativ’ om aktörerna på marknaden INTE kan tillgodose de behov, önskemål och krav som ‘kunderna’  på marknaden efterfrågar.

Fortsätt läsa ‘Alternativa medier’ håller koll på och läxar upp ‘mainstream-medier’ med avslöjanden om partisk och osaklig journalistik – ‘skrattar bäst som skrattar sist’!

‘Censur’ på Facebook och YouTube av ‘oliktänkande’ kan få motsatt effekt – dvs stärks i sin övertygelse och osäkra ‘icke-oliktänkande’ kan ‘byta sida’.

Facebook och YouTube agerar ‘gud’ trots att de saknar ‘allsmäktiga‘ förmågor.

‘Tagit sig vatten över huvudet’.

 

Facebook och YouTube bedriver numera omfattande ‘censur’ trots att det som ‘censureras’ på sociala plattformar många gånger INTE är olagligt.

Fortsätt läsa ‘Censur’ på Facebook och YouTube av ‘oliktänkande’ kan få motsatt effekt – dvs stärks i sin övertygelse och osäkra ‘icke-oliktänkande’ kan ‘byta sida’.

Medias klimatrapportering ‘sågas jäms med fotknölarna’ – utgår INTE från fakta, utan verkar inspireras av ‘konspirationsteorier’!

‘Sågningen’ är INTE oväntad, tyvärr.

Utan ånyo ett ‘krasst’ konstaterande.

Medias trovärdighet ‘falnar’ alltmer. 

 

Näringslivets medieinstitut (HÄR) ‘sågar’ medias rapportering om stigande havsnivåer ‘jäms med fotknölarna’ (HÄR). ‘Mediedrakarna’ som studerats är SVT, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Aftonbladet.

Fortsätt läsa Medias klimatrapportering ‘sågas jäms med fotknölarna’ – utgår INTE från fakta, utan verkar inspireras av ‘konspirationsteorier’!

INTE fakta, utan händelser och skeenden kan ge upphov till konspirationsteorier påhejade av ‘nättroll’!

I dagens informationssamhälle dyker det upp olika slags ‘konspirationsteorier’, dvs en hypotes eller teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration. Anhängare av konspirationsteorier benämns ofta i media som ‘konspirationsteoretiker’.

Ett nedsättande språkbruk om människor som tror på konspirationsteorier.

 

Fortsätt läsa INTE fakta, utan händelser och skeenden kan ge upphov till konspirationsteorier påhejade av ‘nättroll’!