Indian, Eskimå m fl – men VIKING är INTE en ‘kränkande’ stereotyp!

Stereotypa benämningar som är kopplade till människors ursprung, etnicitet eller annan bakgrund vilka kan uppfattas som kränkande ‘översköljer’ mediabruset nästan dagligen på sistone. Ibland är det befogat, men ibland undrar man vad som är ‘kränkande’.

Det ‘osar’ olika måttstockar som vanligt i media.

Det kommer alltid att finnas någon någonstans som ‘känner sig kränkt’. Är det inte den ena stereotypen, så är det en annan. Det finns stereotyper som kan uppfattas som positivt laddade, då de används för att inge respekt och styrka e dyl.

Utan att förringa betydelsen av att stereotyper kan vara negativt laddade och definitivt kränkande, så verkar mycket handla om stereotyper oavsett innebörd. Men det finns givetvis undantag.

Svensk journalistkår och ‘dom’ ‘ondgör’ sig INTE över stereotypen VIKING.

VIKING är lika ‘kränkande’ som andra stereotyper, men ‘icke sa Nicke’! 

Fortsätt läsa “Indian, Eskimå m fl – men VIKING är INTE en ‘kränkande’ stereotyp!”

‘Dom’ tillämpar diskriminerande och opportunistiska måttstockar för mänskligt lidande och död

Mönstret upprepar sig gång på gång. ‘Dom’ har demonstrerat under finanskrisen 2008, migrationskrisen 2015, klimatkrisen 2019 och pandemikrisen 2020.

Men det är inte mängden mänskligt lidande och död som avgör om ‘dom’ demonstrerar eller inte.

‘Dom’ verkar istället cyniska och empatilösa utan hänsyn till ‘allas lika värdighet’ och bara gömmer sig bakom floskeln ‘allas lika värde’?

Fortsätt läsa “‘Dom’ tillämpar diskriminerande och opportunistiska måttstockar för mänskligt lidande och död”

COVID-19 synliggör att Sveriges värdegrund ‘allas lika värde’ inte prioriterar och respekterar ‘allas lika värdighet’

COVID-19 synliggör att Sveriges s k värdegrund ‘allas lika värde’ inte respekterar ‘allas lika värdighet’. Ekonomiska skäl väger tyngre än mänskligt lidande och död.

WHO kritiserar länder som har en strategi för att uppnå flockimmunitet och offrar människor på vägen: “Den här idén att länder som inte gjort så mycket för att bromsa spridningen plötsligt kommer att nå flockimmunitet och inte bryr sig om man förlorar några äldre på vägen är ett väldigt väldigt farligt tillvägagångssätt.

Sverige 2020 värderas ett människoliv lågt när nationalekonomer värdesätter ett förlorat liv som inte är i arbetsför och produktiv ålder för samhället. Dessa kalkyler räknar inte heller på den sociala kostnad som lidande och död medför.

Fortsätt läsa “COVID-19 synliggör att Sveriges värdegrund ‘allas lika värde’ inte prioriterar och respekterar ‘allas lika värdighet’”

Varför är alla aktivister, feminister, ‘kändisar’ och andra vurmare för ‘allas lika värde’ osynliga och tysta?

JAG UNDRAR: Var är alla aktivister, feminister, ‘kändisar’ och andra vurmare för ‘allas lika värde’ i tider av stort lidande och massdöd i Sverige?

Under migrationskrisen 2015 och klimatkrisnödläget 2019 stod de på barrikaderna och var högljudda.

Under 2019 dog eller saknades 1.319 människor efter försök att korsa Medelhavet enligt UNHCR. Under mindre än två månader har nästan 3.000  människor dött av COVID-19 (exkl mörkertal och eftersläpning i statistiken) i Sverige.

Under 2011-2018 var det i genomsnitt 2 dödsfall per miljon människor globalt på grund av torka, stormar och orkaner, skogsbränder, extrem kyla och värme samt jordskred enligt CRED. I Sverige har COVID-19 hittills orsakat 270 dödsfall per miljon människor enligt Worldometer

Fortsätt läsa “Varför är alla aktivister, feminister, ‘kändisar’ och andra vurmare för ‘allas lika värde’ osynliga och tysta?”

Den ‘flacka kurvan’ à la Tegnell är intetsägande och vilseledande – en illusion och falsk bild av verkligheten

Allt som sägs och görs kring COVID-19 kan ha en baksida som inte alltid synliggörs eller tydliggörs för allmänheten.

Vems mamma, pappa, mor- eller farförälder har hittills sållats bort eller kommer sållas bort från livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser?

Jo, den s k ‘flacka kurvan’ som statsepidemiolog Tegnell ofta lyfter fram vid presskonferenser och i intervjuer handlar till syvende och sist om vem som har sållats bort eller kommer sållas bort från användningen av livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser.

Folkhälsomyndigheten (FHM) med Tegnell i spetsen pratar ofta om den s k ‘flacka kurvan’ i ett diagram när det gäller bekräftade coronafall med koppling till sjukvårdskapaciteten (‘horisontell linje’ som speglar max vårdkapacitet) med fokus på livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser.

Den ‘flacka kurvan’ i förhållande till den ‘horisontella linjen’ som förmedlas ger en skenbart positiv bild av vårdkapaciteten i Sverige.

Men den ‘flacka kurvan’ är intetsägande och dessutom vilsledande.

Fortsätt läsa “Den ‘flacka kurvan’ à la Tegnell är intetsägande och vilseledande – en illusion och falsk bild av verkligheten”