Coronakommissionen: Vilka beslut har fattats av vem på vilka grunder vid vilken tidpunkt? ALLA KORT och ‘syndabockar’ PÅ BORDET!

Det finns många frågetecken kring regeringens och Folkhälsomyndighetens (FHM) strategi för pandemiarbetet. Ansvaret för fattade beslut är oklart där regeringen ‘gömmer’ sig bakom en myndighet och myndigheten ‘gömmer’ sig bakom regeringen.

Coronakommissionen som föreslås borde också getts direktiv att peka ut ‘syndabockar’ (dvs s k ‘stolpskott’ och deras ‘självmål’), så att ansvarsutkrävande kan ske.

En händelseutveckling som lett fram till såpass stort mänskligt lidande och massdöd kräver ansvarsutkrävande. Ett etiskt och moraliskt försvarbart kommissionsarbete kan inte tillåta att ansvariga undgår att ställas till svars i en civiliserad rättstat. Att inte ställa ansvariga till svars tillhör ‘skurkstater’ och andra präglade av diktaturer.

Coronakommissionen har i grund och botten en kärnfråga att besvara:

Vilka beslut har fattats av vem på vilka grunder vid vilken tidpunkt?

Händelseutvecklingen av Covid-19 har visat på betydelsen av att ‘fatta rätt beslut på rätt grunder vid rätt tidpunkt’,. Händelseutvecklingen i Sverige (jämfört med Danmark, Finland och Norge)  indikerar tydligt att regeringen och FHM fattat ‘fel beslut på fel grunder vid fel tidpunkt’.

Fortsätt läsa “Coronakommissionen: Vilka beslut har fattats av vem på vilka grunder vid vilken tidpunkt? ALLA KORT och ‘syndabockar’ PÅ BORDET!”

Tänk om coronaviruset sprids som en ‘trojansk häst’ – lågintensiva smittbärare ‘laddar kulorna’ åt högintensiva som ‘skjuter skarpt’

Det verkar vuxit fram en preliminär förståelse om att enskilda individer (s k smittbärare) med tydliga symptom kan svara för en stor del av spridningen av Covid-19 (s k ‘superspridare’). Detta anses ge upphov till s k ‘klustersmitta’.

Men tänk om det är tvärtom!

Tänk om coronaviruset istället sprids som en ‘trojansk häst’. Viruset ‘bidar sin tid’ med asymptomatiska smittsbärare (dvs utan symptom), utan att upptäckas och ‘skapar utbrott’ (s k kluster) när lämpliga smittbärare ‘dyker up’ som kan sprida viruset med full kraft.

Fortsätt läsa “Tänk om coronaviruset sprids som en ‘trojansk häst’ – lågintensiva smittbärare ‘laddar kulorna’ åt högintensiva som ‘skjuter skarpt’”

Ytterligare fakta om Sveriges ‘utvecklingkurva’ i ‘överdödlighet’ (per capita) jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans – VARNING för fruktansvärda siffror!

I ett tidigare inlägg redovisades fakta som talar sitt tydliga språk när det gäller Sveriges ‘överdödlighet’ i absoluta tal för Covid-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge.

I detta inlägg kommer ytterligare fakta om Sveriges ‘överdödlighet’ i Covid-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge, men baserat på relativa tal, nämligen ‘per capita’ som är mycket högre.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) försöker hela tiden ‘dribbla bort’ de enormt stora skillnader i ‘dödlighet’ som finns mellan Sverige på ena sidan och Danmark, Finland samt Norge på den andra, trots att ’empiriska data’ otvetydiga.

Bortförklaringar och verklighetsflykt får inte dölja sanningen!

Obehaglig statistik redovisas i diagrammet som följer. 

Fortsätt läsa “Ytterligare fakta om Sveriges ‘utvecklingkurva’ i ‘överdödlighet’ (per capita) jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans – VARNING för fruktansvärda siffror!”

SVTs vetenskapsreporter sprider ‘fake news’ från Tegnell som bortser från helheten och vilseleder om verkligheten

SVTs vetenskapsreporter är dåligt påläst om smittspridningen för Covid-19 i Sverige, men trots detta skriver hen: “Men det är svårt att tolka utvecklingen på annat sätt än vad statsepidemiolog Anders Tegnell gör – nämligen att smittspridningen är på väg ner i Sverige. Bäst hade så klart varit ännu tydligare statistik kring detta…”.

Det finns ‘tydliga’ empiriska data som emotsäger både SVTs vetenskapsreporter och statsepidemiolog Tegnell.

Data visar att smittspridningen INTE är på väg ner!

Fortsätt läsa “SVTs vetenskapsreporter sprider ‘fake news’ från Tegnell som bortser från helheten och vilseleder om verkligheten”