‘Flockimmunitet’ uppnås genom dödlighet och sjuklighet!

FHM hävdar att myndigheten INTE strävar efter ‘flockimmunitet’ för COVID-19, trots att Tegnell hyllat denna strategi.

Kritiska forskare hävdar att FHMs strategi är ‘flockimmunitet’ och att det är en farlig och orealistiisk väg att gå. Det är samma spår som WHO varnar länder att följa.

Fortsätt läsa “‘Flockimmunitet’ uppnås genom dödlighet och sjuklighet!”

Är FHMs strategi rätt eller fel? Svaret vet vi redan men frågan är felställd.

FHMs s k strategi för COVID-19 som statepidemiolog Tegnell envist försvarar föll omgående med ett ‘magplask’. Alla vet numera att lidandet och massdöden på äldreboenden har visat sig vara en katastrof utan motstycke i modern tid. Alla vet numera att människor med invandrarbakgrund också är överrepresenterade i statistiken för COVID-19.

Men är FHMs strategi rätt eller fel?

Fortsätt läsa “Är FHMs strategi rätt eller fel? Svaret vet vi redan men frågan är felställd.”

FHM och Tegnell: gammal visdom säger att: ‘många bäckar små gör en stor å’

FHM och Tegnell bortser från ‘verkliga’ synergieffekter när det gäller skyddsåtgärder och skyddsutrustning på äldreboenden och i hemtjänsten. 

Tegnell påstår och spekulerar om ‘påhittade’ synergieffekter utan evidens, och redovisar inte stöd i forskning för detta, utan ger enbart vaga formuleringar och hypotetiska resonemang typiska för ‘skrivbordsmänniskor’ långt ifrån verkligheten.

Fortsätt läsa “FHM och Tegnell: gammal visdom säger att: ‘många bäckar små gör en stor å’”

Tegnell: fler svårt sjuka och döda bakom varje skyddsåtgärd mot smittspridning som FHM nedvärderat och negligerat

Tegnell försvarar ofta FHMs avsaknad av preventiva åtgärder med att säga att ‘evidensen’ (dvs empiriska bevis) är svag eller obefintlig, trots att FHMs s k COVID-19 strategi i avgörande delar saknat och fortfarande saknar evidens och stöd i internationell forskning.

Det är ett villospår att hänvisa till att det saknas evidens när det INTE passar in i FHMs strategi. Det görs i syfte att vilseleda och flytta fokus från annat som Tegnell tillåts påstå och spekulera kring utan evidens.

Oavsett om det finns evidens eller inte, så kan en effekt av t ex munskydd och visir, INTE uteslutas idagsläget.  Fortsätt läsa “Tegnell: fler svårt sjuka och döda bakom varje skyddsåtgärd mot smittspridning som FHM nedvärderat och negligerat”

3.000 döda i COVID-19 – Varför är regering och FHM så passiva att vidta preventiva åtgärder?

Två inledande frågor:

1) Varför är regering med statsministern i spetsen så passiva att vidta preventiva åtgärder?

2) Varför är Folkhälsomyndigheten med generaldirektören och statsepidemiologen i spetsen så passiva att vidta preventiva åtgärder?

Här följer en tidslinje över antalet döda i COVID-19 enligt FHMs dagliga rapportering (dvs exkl mörkertal och eftersläpning):

Den 15 mars hade enstaka personer avlidit i COVID-19.

Den 30 mars hade 100 personer avlidit i COVID-19.

Den 8 april hade 500 personer avlidit i COVID-19.

Den 14 april hade 1.000 personer avlidit i COVID-19.

Den 23 april hade 2.000 personer avlidit i COVID-19.

Idag (7/5) har över 3.000 personer avlidit i Sverige på grund av COVID-19 enligt FHM (3.040 döda).

En jämförelse – det motsvarar cirka 15.000 döda i Spanien, cirka 18.000 döda i Italien och cirka 100.000 döda i USA. Det är dessutom skyhögt över dödstalen i Danmark, Finland och Norge.

Fortsätt läsa “3.000 döda i COVID-19 – Varför är regering och FHM så passiva att vidta preventiva åtgärder?”