Statsepidemiolog Tegnell (Sveriges motsvarighet på ‘Bagdad-Bob’) vilseleder allmänheten ånyo om ‘flockimmunitet’ med stöd av SVT

SVT tillåter att statsepidemiolog Tegnell uppträder som ‘Bagdad-Bobutan att ställa kritiska följdfrågor, ifrågasätta och granska påståenden om verkligheten trots att de saknar evidens i empiriska data och forskning.

SVT bidrar därmed till att Sveriges motsvarighet till ‘Bagdad-Bob’ kan vilseleda allmänheten med påståenden som saknar förankring i verkligheten.

Fortsätt läsa ”Statsepidemiolog Tegnell (Sveriges motsvarighet på ‘Bagdad-Bob’) vilseleder allmänheten ånyo om ‘flockimmunitet’ med stöd av SVT”

Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats jämfört med Danmark, Finland och Norge? TVÅ FÖRKLARINGAR: (i) ‘för lite’ och (ii) ‘försent’

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) vägrar konsekvent att erkänna att strategin för pandemiarbetet hittills misslyckats jämfört med Danmark, Finland och Norge och lett till en mycket negativ spiral i mänskligt lidande och död.

Varför?

Förutom faktaresistens, har regeringens och FHMS passivitet (dvs flathet, senfärdighet och feghet) att reagera och agera kraftfullt i tid påverkat händelseutvecklingen av Covid-19 mycket negativt.

Trots att regeringen på begäran av FHM  klassificerade Covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom den 1 februari dröjde det nästan två månader innan åtgärder vidtogs (HÄR och HÄR). Det innebar att värdefull tid gick förlorad, tyvärr enligt devisen:

‘…för lite och försent…’

Fortsätt läsa ”Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats jämfört med Danmark, Finland och Norge? TVÅ FÖRKLARINGAR: (i) ‘för lite’ och (ii) ‘försent’”

Svensk journalistik ifrågasätter inte regeringens och FHMs strategi för pandemiarbetet som ‘leker med elden’

Svensk journalistik förhåller sig otillräckligt kritisk till regeringens och Folkhälsomyndighetens s k strategi för Covid-19. Strategin kan liknas vid:

‘..att inte släcka elden, utan låta den brinna…’.

 

Fortsätt läsa ”Svensk journalistik ifrågasätter inte regeringens och FHMs strategi för pandemiarbetet som ‘leker med elden’”

Tidslinje över 5.000 döda i COVID-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge – 14 gånger högre de senaste fyra veckorna

Regeringen och Folkhälsomyndigheten hävdar ihärdigt att Sveriges pandemistrategi fortfarande är ‘rätt’ trots att Danmark, Finland och Norge tillsammans har mycket lägre dödstal (se diagram nedan) de senaste 12 veckorna (dvs vecka 13-24 –  23/3-14/6). Notera att före vecka 13 (dvs 1-12) fanns få dödsfall i respektive land.

Här följer en tidslinje (vecka 13-24) i diagram nedan över antalet döda i COVID-19 i Sverige (GULA staplar) enligt FHMs dagliga rapportering (dvs exkl mörkertal och eftersläpning).

Det är skyhögt över dödstalen i Danmark, Finland och Norge (BLÅ, RÖD och GRÅ staplar).

Fortsätt läsa ”Tidslinje över 5.000 döda i COVID-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge – 14 gånger högre de senaste fyra veckorna”