Sveriges bekräftade fall per capita de senaste två veckorna är 42 gånger Danmark, Finland och Norge tillsammans!

Antalet bekräftat smittade i COVID-19 per dag i Sverige har varit cirka 500 per dag under de fem veckorna 18-22 (dvs 27/4-31/5) och fördubblats till cirka 1.000 per dag under de senaste två veckorna 23-24 (dvs 1-14/6) enligt FHMs dagliga rapporteringar.

Antalet bekräftade fall per dag de senaste två veckorna (v23-24) i Sverige är därmed cirka 42 gånger Danmark, Finland och Norge tillsammans.

Fortsätt läsa “Sveriges bekräftade fall per capita de senaste två veckorna är 42 gånger Danmark, Finland och Norge tillsammans!”

Hur länge är Sveriges pandemistrategi etiskt och moraliskt försvarbar?

I Sverige är det uppenbarligen etiskt (dvs hur man bör tänka) och moraliskt (dvs hur man egentligen handlar) försvarbart att regering och Folkhälsomyndigheten fortsätter med en pandemistrategi som leder till att många fler människor dör av COVID-19 än andra jämförbara länder.

Var går smärtgränsen för regeringens och FHMs oetiska och omoraliska pandemistrategi?

Redan den 1 april hade pandemistrategin misslyckats. och den 2 april  kom kallduschen som borde lett till att MSBs generaldirektör, FHMs generaldirektör och statsepidemiologen sparkats av regeringen med omedelbar verkan, då det inte fanns någon beredskap överhuvudtaget hos dessa myndigheter.

Utvecklingen därefter har visat sig vara förödande på grund av att INTE ha RÄTT personer på RÄTT plats vid RÄTT tidpunkt.

Fortsätt läsa “Hur länge är Sveriges pandemistrategi etiskt och moraliskt försvarbar?”

OBS! Sveriges dödstal per capita är nästan 7 gånger dödstalen i Danmark, Finland och Norge tillsammans!

Regeringen med statsminister Löfven och Folkhälsomyndigheten med generaldirektör Carlsson och statsepidemiolog Tegnell bedyrar att den s k svenska strategin är ‘rätt’ och att den ‘ligger fast’, dvs ingen självkritik överhuvudtaget trots att verkligheten indikerar fruktansvärda siffror.

Dödstalen i Sverige är mycket högre, och ökar vecka efter vecka, i förhållande till dödstalen i Danmark, Finland och Norge. Ofta nämns att Sveriges dödstal är tre gånger högre, men per capita är det svenska dödstalet mer än det dubbla!

Fortsätt läsa “OBS! Sveriges dödstal per capita är nästan 7 gånger dödstalen i Danmark, Finland och Norge tillsammans!”

Sårbarhet förenar globala leverantörsnätverk med Sveriges pandemistrategi

Att saker och ting ofta hänger ihop verkar inte regering och Folkhälsomyndigheten (FHM) insett, tyvärr. Fokus verkar ha varit på att prioritera ekonomiska hänsynstaganden, vilket skett till ett högt socialt pris på mänskligt lidande och död..

Trots ekonomiska prioriteringar förväntas svensk ekonomi tappa lika mycket som många andra jämförbara länder (t ex Danmark, Finland och Norge) som valde att minimera sjuklighet och dödlighet.

Fortsätt läsa “Sårbarhet förenar globala leverantörsnätverk med Sveriges pandemistrategi”