Om Göran Svensson

Professor, Kristiania University College, Norge, internationell forskningsledare och föredragshållare inom företagsekonomiska forskningsområden med intresse för kulturella värderingar och traditioner samt samhällsfrågor nationellt och internationellt.

Läs mer här.