HÅLLBAR UTVECKLING Del 5 – går inte att ‘trolla’ fram, så glöm ‘hokus pokus filiokus’ – gör om och gör rätt!

Hållbar utveckling på klimattoppmöten är präglade av ‘feltänk’ (HÄR), närsynt och spretig ‘klimatagenda’ (HÄR). Den är präglad av en verklighetsfrånvänd ‘synvilla (HÄR) utan realistiska mål samt åtgärder (HÄR).

Hållbar utveckling kräver ett helhetsperspektiv.

Fortsätt läsa HÅLLBAR UTVECKLING Del 5 – går inte att ‘trolla’ fram, så glöm ‘hokus pokus filiokus’ – gör om och gör rätt!

Pandemin kan vara närmare början än slutet – ‘sticka huvudet i sanden’ hjälper INTE, dvs INGEN lösning!

Det kan låta ‘alarmistiskt’ eller överdrivet att påstå att pandemin kan vara närmare början än slutet (HÄR), men ‘coronaviruset’ har gång på gång visat sig besitta egenskaper som förändrar ‘spelplanen’ på löpande band och dessutom helt plötsligt.

Det som var ‘sant’ igår är INTE ‘sant’ idag.

Det som är ‘sant’ idag är kanske INTE ‘sant’ imorgon.

 

Fortsätt läsa Pandemin kan vara närmare början än slutet – ‘sticka huvudet i sanden’ hjälper INTE, dvs INGEN lösning!

HÅLLBAR UTVECKLING Del 4 – Mycket prat och lite verkstad – ‘spika’ realistiska mål och åtgärder!

Hållbar utveckling kräver en ‘jordnära’ förståelse av verkligheten ‘bortom nästippen’.

 

Det innebär ett kritiskt förhållningssätt baserat på ‘sunt förnuft’ i förhållande till vad som sägs samt varför det sägs.

Istället domineras budskapen som media förmedlar av nästintill ‘religiös sanning’ (dvs dogmatism) som om det vore en ‘quick fix’ med hållbar utveckling.

Lägg ‘vackra ord’ åt sidan. 

‘Spika’ i stället realistiska mål och åtgärder.

 

Fortsätt läsa HÅLLBAR UTVECKLING Del 4 – Mycket prat och lite verkstad – ‘spika’ realistiska mål och åtgärder!

Andersson: först Eneroth och därefter Strandhäll – vad krävs för att INTE vara lämplig som statsråd i DIN regering? INTE klanderfritt beteende och leverne i alla fall!

Statsminister Andersson – vad håller DU på med?

 

Man kan undra var gränsen går för Andersson när det gäller lämplighet att vara statsråd i hennes regering. Det verkar som om ‘kravprofilen’ på tänkbara kandidater är utvattnad.

Exempelvis, deras kunskaper, utbildning och erfarenheter verkar irrelevanta, då flera verkar okunniga, saknar högre utbildning och dessutom lämpliga erfarenheter (HÄR).

Deras beteende och leverne framstår också som irrelevant.

 

Fortsätt läsa Andersson: först Eneroth och därefter Strandhäll – vad krävs för att INTE vara lämplig som statsråd i DIN regering? INTE klanderfritt beteende och leverne i alla fall!

‘Linslusen’ Tegnell agerar huvudlöst och ‘bejakar’ SITT ego istället för ansvarstagande och föredöme som statsepidemiolog!

Statsepidemiolog Tegnell agerar åter igen huvudlöst.

Dvs med ‘huvudet under armen’.

 

Det skedde för en tid sedan: ”…omkring 400 anställda vid avdelningen för intensivvård, operation och anestesi (an-op-iva), på Sahlgrenska universitetssjukhuset, hade personalfest på hotellet Elite Park Avenue i Göteborg.”

Tegnell höll före personalfesten två 4-timmars föreläsningar under dagen med 200 åhörare åt gången. Om självaste statsepidemiologen deltar obehindrat i en stor folksamling inomhus skickar detta ‘tveeggade’ signaler till åhörarna som efteråt på kvällen skulle ha personalfest.

Fortsätt läsa ‘Linslusen’ Tegnell agerar huvudlöst och ‘bejakar’ SITT ego istället för ansvarstagande och föredöme som statsepidemiolog!

Andersson kontra Löfven – INTE ‘lika som bär’, utan (kanske) som ‘natt och dag’ eller mellanting mellan Löfven och Sahlin med en ‘släng’ av Kinberg-Batra!

Andersson kontra Löfven – INTE ‘lika som bär’

Utan (kanske) som ‘natt och dag’.

 

Nyvalde partiledaren för S (dvs Magdalena Andersson) är välutbildad, kompetent och verkar besitta relevanta erfarenheter för att inneha statsministerämbetet (HÄR).

Hon är därmed ‘raka motsatsen’ jämfört med hennes företrädare Löfven (HÄR) som kan liknas vid ett ‘stolpskott’, eller kanske ‘självmål’ för socialdemokratin.

En ‘fackpamp’ som troligtvis valdes i brist på interna kandidater i partiet vid tidpunkten.

 

Fortsätt läsa Andersson kontra Löfven – INTE ‘lika som bär’, utan (kanske) som ‘natt och dag’ eller mellanting mellan Löfven och Sahlin med en ‘släng’ av Kinberg-Batra!

Statsminister Andersson har fått en ‘slirande’ lögnhals ‘på halsen’ i regeringen – statsråd Strandhäll ljög första dagen på jobbet – ‘fler lik i garderoben’?

Klimat- och miljöminister Strandhäll (S) verkar ljugit om sina obetalda räkningar som hamnat hos Kronofogden (HÄR).

 

Hon verkat försökt dölja att hon INTE enbart haft enstaka skulder som hamnat hos kronofogden, utan många (HÄR).

Dvs inte TVÅ utan NIO ärenden hos Kronofogden sedan 2018.

 

Notera att ärenden för 2017 och tidigare är bortgallrade (HÄR).

Fortsätt läsa Statsminister Andersson har fått en ‘slirande’ lögnhals ‘på halsen’ i regeringen – statsråd Strandhäll ljög första dagen på jobbet – ‘fler lik i garderoben’?

HÅLLBAR UTVECKLING Del 3: Kräver ekonomisk, social och miljö- samt klimatmässig verklighetsförankring – annars en ‘synvilla’!

Hållbar utveckling uppnås INTE på klimattoppmöten.

Präglade av ‘feltänk’ (HÄR).

Närsynt samt spretig ‘klimatagenda’ (HÄR).

 

En studie påvisar sambanden mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i företag, vars logik kan appliceras på andra samhällsområden.

Den indikerar att utgångspunkten för hållbar utveckling inte är miljö- och klimatmässig hållbarhet, utan ekonomisk hållbarhet.

Det innebär att otillräcklig ekonomisk hållbarhet begränsar förutsättningarna och kan omöjliggöra social och miljö- samt klimatmässig hållbarhet i samhället.

Fortsätt läsa HÅLLBAR UTVECKLING Del 3: Kräver ekonomisk, social och miljö- samt klimatmässig verklighetsförankring – annars en ‘synvilla’!

ECDC om vaccinationseffekten: nästan 500.000 färre coronadöda över 60 år i Europa – ‘antivaxare’ verkar vara faktaresistenta, egoistiska och dessutom osolidariska!

Om faktaresistens, egoism  och osolidaritet.

 

WHO och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har ‘räknat’ på hur många liv som räddats av vaccinering för personer över 60 år i 33 Europeiska länder (HÄR).

Hittills sedan december 2019 har cirka 1.500.000 människor avlidit av ‘corona’ i Europa, vilket är en hemsk siffra.

Det kunde dock varit 2.000.000 istället om INTE vaccin existerat ännu, dvs ytterligare nästan 500.000 ‘coronadöda’.

INGEN överraskning att många liv räddats.

Däremot anmärkningsvärt att ‘antivaxare’ INTE bryr sig om andra i samhället.

 

Fortsätt läsa ECDC om vaccinationseffekten: nästan 500.000 färre coronadöda över 60 år i Europa – ‘antivaxare’ verkar vara faktaresistenta, egoistiska och dessutom osolidariska!

HÅLLBAR UTVECKLING Del 2: Klimattoppmöten i all ära, men fortfarande ‘grus i maskineriet’ – närsynt och spretigt!

En ‘titt’ på verkligheten ger en inblick.

 

De senaste trettio åren har miljö- och klimattoppmöten avlöst varandra (t ex Kyoto Protocol 1992, The Paris Agreement 2015).

Nyligen ‘avbockades’ ett nytt klimattoppmöte (COP26), men det går trögt med få framsteg på ‘agendan’ mot hållbar utveckling (HÄR).

Dilemmat är att det INTE finns samsyn och samspel avseende mål och åtgärder (HÄR).

Dvs närsynt och spretigt.

 

Fortsätt läsa HÅLLBAR UTVECKLING Del 2: Klimattoppmöten i all ära, men fortfarande ‘grus i maskineriet’ – närsynt och spretigt!