Pressfrihet och presstöd – ett ‘omaka’ par som kan bidra till journalistiska ‘haverier’ och dess ‘förfall’!

Pressfrihet och presstöd går hand i hand i Sverige, men båda är samtidigt ett ‘omaka’ par.

Pressfrihet är en viktig byggsten i en demokrati.

Presstöd är ekonomiskt stöd från staten för att främja mångfald av nyhetsmedier nationellt och lokalt.

 

Det statliga presstödet kan således värna den journalistiska pressfriheten, men samspelet skapar också en beroendesituation mellan staten och nyhetsmedier vars roll är att granska och förhålla sig kritisk till makthavare i staten.

Fortsätt läsa Pressfrihet och presstöd – ett ‘omaka’ par som kan bidra till journalistiska ‘haverier’ och dess ‘förfall’!

‘Halmfigurerna’ duggar tätt när politiska argument ‘tryter’ – (ur)usla politiker är de egentliga ‘halmfigurerna’ och dessutom överbetalda ‘nollor’!

Toppolitiker framstår allt oftare som ganska ‘usla’.

En del av dem verkar rent av ‘urusla’.

 

Flera toppolitiker (dvs partiledare, språkrör, statsministrar, statsråd och andra politiska nyckelpersoner) verkar INTE kunna sin sak, utan strävar efter ‘billiga’ politiska poänger med s k ‘oneliners’, vilket i vissa sammanhang kan vara retoriskt godtagbart.

Men kan också urholka deras trovärdighet.

 

Fortsätt läsa ‘Halmfigurerna’ duggar tätt när politiska argument ‘tryter’ – (ur)usla politiker är de egentliga ‘halmfigurerna’ och dessutom överbetalda ‘nollor’!

Socialdemokraternas ‘dekadens’ DEL 1: obefintlig återväxt av kompetens och ‘toppstyrning’ – En ‘maktgirig kärna’ enligt ‘klia min rygg, så kliar jag din’!

Löfven är en f d partiledare för S som speglar socialdemokratins ‘dekadens’.

Sahlin och Juholt var INGA undantag, utan ‘startskottet’ på ett ‘sluttande plan’.

 

Flertalet statsråd som S nominerat sedan 2014 under Löfven I och II samt Andersson som statsministrar imponerar INTE när det gäller utbildning, kunskaper och erfarenheter.

Fortsätt läsa Socialdemokraternas ‘dekadens’ DEL 1: obefintlig återväxt av kompetens och ‘toppstyrning’ – En ‘maktgirig kärna’ enligt ‘klia min rygg, så kliar jag din’!

HÅLLBAR UTVECKLING Del 6: Klimatförhandlingar påminner om ‘chicken race’ präglat av ‘fångarnas dilemma’ – rationellt blir irrationellt och hållbar utveckling en ‘hägring’!

Hållbar utveckling på klimattoppmöten är präglade av ‘feltänk’ (HÄR), närsynt och spretig ‘klimatagenda’ (HÄR) samt verklighetsfrånvänd ‘synvilla (HÄR) utan realistiska mål samt åtgärder (HÄR). Det innebär att hållbar utveckling INTE går att ‘trolla fram’ (HÄR).

Gängse klimatförhandlingar verkar vara ett s k ‘chicken race’.

 

Dvs där den som ger efter ger de andra fördelar, men alla förlorar i större utsträckning om inga eftergifter görs.

Fortsätt läsa HÅLLBAR UTVECKLING Del 6: Klimatförhandlingar påminner om ‘chicken race’ präglat av ‘fångarnas dilemma’ – rationellt blir irrationellt och hållbar utveckling en ‘hägring’!

Statsråd på ‘sandlådenivå’ är FEL person på FEL plats – S ‘ser ner på’ kunskap och bildning, dvs den NYA socialdemokratin!

Flera statsråd i Anderssons regering (liksom Löfvens f d regering) har ‘lik i garderoben’ (t ex Shekarabi, Eneroth, Strandhäll och Karkiainen) och andra har visat sig vara inkompetenta (t ex Johansson, Hallengren och Ygeman) – HÄR.

Trots detta har Andersson ‘fullt förtroende’ för dem.

 

Fortsätt läsa Statsråd på ‘sandlådenivå’ är FEL person på FEL plats – S ‘ser ner på’ kunskap och bildning, dvs den NYA socialdemokratin!

SSU och S tillämpar INTE ’nolltolerans’ mot oegentligheter – belönar istället med förtroendeuppdrag!

Oegentligheter begångna av SSU- och S-toppar är flera (HÄR och (HÄR)) och på sistone har flera nya oegentligheter sett dagens ljus (HÄR och HÄR).

Socialförsäkringsminister Shekarabi fuskade på sin tid för att bli SSU:s ordförande (HÄR) och har sedermera parkerat i maktens korridorer som statsråd (HÄR).

INGEN verkar bry sig.

 

Löfven hade INGA betänkligheter att utnämna honom till statsråd och nu visade det sig att Andersson INTE heller hade några betänkligheter att utnämna honom på nytt.

Skandaler har också präglat SSU (HÄR).

S och SSU har därmed INTE ’noll-tolerans’ mot klandervärt beteende och leverne.

Utan dessa ges förnyat förtroende, dvs belönar oegentligheter.

 

Fortsätt läsa SSU och S tillämpar INTE ’nolltolerans’ mot oegentligheter – belönar istället med förtroendeuppdrag!

Det verkar vara ‘kutym’ att ‘mainstream-medier’ INTE granskar varandra, utan ‘vänder bort blicken’ – en ‘oskriven regel’! 

När journalister och deras ansvariga utgivare av mainstream-medier (MSM) havererar sker INGEN kritisk granskning från andra journalister verksamma i MSM.

Däremot sker ofta och gärna kritisk granskning i MSM av ‘alternativa medier’.

En granskning som INTE alltid är opartisk, utan snarare ‘svartmålning’.

 

Fortsätt läsa Det verkar vara ‘kutym’ att ‘mainstream-medier’ INTE granskar varandra, utan ‘vänder bort blicken’ – en ‘oskriven regel’! 

Andersson ‘räddaren i nöden’ för S? TVEKSAMT – tillsätter INTE statsråd på ‘meritokratiska’ grunder, utan en inre krets av inavlade ‘JA-sägare’!

Andersson ‘räddaren i nöden’ för S?

 

Den kritiska frågan är om hon kommer att omge sig med välutbildade, kompetenta personer med relevanta kunskaper och erfarenheter.

Fortsätt läsa Andersson ‘räddaren i nöden’ för S? TVEKSAMT – tillsätter INTE statsråd på ‘meritokratiska’ grunder, utan en inre krets av inavlade ‘JA-sägare’!

Karkiainen: ”Jag är helt säker. Jag har inga lik i garderoben”, trots ‘dagsfärska’ – Andersson är INTE bara blind och döv utan dessutom ‘tondöv’!

Statsråden i Anderssons regering ‘radar upp’ det ena ‘liket’ efter det andra ‘i sina garderober’.

 

Först Eneroth och därefter Strandhäll (HÄR), men nu också Karkiainen (HÄR).

Den kritiska frågan fortsätter vara dagsaktuell när det gäller vad som krävs för att INTE vara lämplig som statsråd i Anderssons regering (HÄR).

Kravprofilen för statsråds lämplighet innehåller fortsättningsvis INTE klanderfritt beteende och leverne.

 

Fortsätt läsa Karkiainen: ”Jag är helt säker. Jag har inga lik i garderoben”, trots ‘dagsfärska’ – Andersson är INTE bara blind och döv utan dessutom ‘tondöv’!