Samhällskontraktet verkar ha ‘gått åt helvete’: skett gradvis och kan vara utan återvändo – ‘sjuklövern’ vägrade inse att SD ‘satt inne med sanningen’!

Många är nog förvånade och kanske förskräckta över hur snabbt ‘samhällskontraktet’ förfallit.

 

Även internationellt har förfallet fått genomslag på ‘mönstersamhället’ genom hanteringen av migrationskrisen 2015 samt pandemikrisen 2020. Allvarlig kriminalitet har dessutom satt Sverige ‘på kartan’ internationellt.

Sverige eftersträvade under de ‘gyllene åren’ under den andra halvan av 1900-talet leva upp till det s k  ‘samhällskontraktet’, ”dvs överenskommelser som individer ingår i för att lättare kunna tillvarata ömsesidiga värden och intressen”.

Det var en central del av det socialdemokratiska samhällsbygget innan ‘flum’ och ‘trams’ började härbärgera i det politiska ‘finrummet’ på riksnivå (HÄR). En efter en ersattes och byttes de ‘riktiga sossarna’ ut mot okunniga, inkompetenta och oerfarna ‘medelmåttor’ och vissa fall ‘nollor’.

Det verkar numera vara vedertaget att ‘utbölingen’ som ‘svartmålades’ och ‘mobbades’ politiskt (dvs SD), verkar ha ‘suttit inne med sanningen’. 

SD:s s k ‘sanning’ som påstods vara rasistiskt, nazistiskt, fascistiskt, ‘brun’ osv, visar sig nu vara ‘rumsrent’ för åtminstone S och M. 

 

Samtliga riksdagspartier (dvs brukade kallas för ‘sjuklövern’) mobbade SD när det begav sig.

ALLA mot EN.

 

‘Decemberöverenskommelsen’ är ett exempel på hur långt S, M, C, MP, KD och L var villiga att gå i sin politiska mobbning av SD, dvs på odemokratiska grunder vägra SD inflytande.

Överenskommelsen skulle dessutom gälla fram till riksdagsvalet i höst (dvs två mandatperioder eller åtta år), men hann INTE ens fylla ett år.

Det kanske INTE är så konstigt att samhällskontraktet gått ‘åt helvete’.

Skett gradvis under åtminstone fyra mandatperioder med Reinfeldt och Löfven.

Kan numera vara utan återvändo.

 

‘Sjuklövern’ vände SD ryggen men som till syvende och sist verkar ha ‘suttit inne på sanningen’, dvs har fått rätt i sina förutsägelser att samhället skulle krackelera.

Enkla svar visade sig paradoxalt nog vara träffsäkra för att ‘ringa in’ komplexa problem.

Men minnet är kort i väljarkåren.

Det är därför DU kan få politiker som DU kanske INTE förtjänar, men ‘folket’ får politiker som ‘folket’ förtjänar (HÄR).

SD:s ‘sanning’ har varit en tidsfråga innan samhället krackelerade, dvs INTE ‘om’ utan ‘när’ med ‘sjuklöverns’ politik.

%d bloggare gillar detta: