5.500.000 officiellt avlidna i ‘corona’ i världen, dvs pandemin fortsätter ‘skörda’ över 7.000 per dag!

5,5 MILJONER DÖDA i SARS-CoV-2 i världen (dvs enbart bekräftade fall).

Notera att antalet kan vara ‘2-3 ggr fler’ (HÄR).

Källa: Worldometer (HÄR).

UPPDATERAD tidslinje över ’coronadöden’ i världen följer i diagrammet nedan som illustrerar antalet avlidna per dag under olika tidperioder med intervallen 100, 1.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 avlidna och därefter intervall på 500.000 avlidna.

NOTERA att diagrammet åskådliggör att det avled betydligt fler människor i ‘corona’ under 2021  (röda staplar) per dag än under 2020 (blå staplar). 

Det är också värt att notera att antalet avlidna successivt verkar minska, vilket är ett resultat av ökad vaccinationstäckning i världen.

Följande tidslinje över antalet döda (officiellt bekräftade exkl mörkertal) sedan pandemins början gäller för hela världen per dag:

2020:

 • 100 döda – den 1-27/1
 • 1.000 döda – den 10/2 (+14 dagar – ökning med 64 döda per dag)
 • 10.000 döda – den 19/3 (+38 dagar – ökning med 236 döda per dag)
 • 50.000 döda – den 1/4 (+13 dagar – ökning med 3.076 döda per dag)
 • 100.000 döda – den 9/4 (+8 dagar – ökning med 6.250 döda per dag)
 • 500.000 döda – den 25/6 (+77 dagar – ökning med 5.194  döda per dag)
 • 1.000.000 döda den 27/9 (+94 dagar – ökning med 5.319 döda per dag)
 • 1.500.000 döda den 3/12 (+67 dagar – ökning med 7.462 döda per dag)

2021:

 • 2.000.000 döda den 15/1 (+43 dagar – ökning med 11.628 döda per dag)
 • 2.500.000 döda den 24/2 (+40 dagar – ökning med 12.500 döda per dag)
 • 3.000.000 döda den 16/4 (+51 dagar – ökning med 9.804 döda per dag)
 • 3.500.000 döda den 26/5 (+40 dagar – ökning med 12.500 döda per dag)
 • 4.000.000 döda den 6/7 (+40 dagar – ökning med 12.500 döda per dag)
 • 4.500.000 döda den 28/8 (+45 dagar – ökning med 11.111 döda per dag)
 • 5.000.000 döda den 29/10 (+61 dagar – ökning med 8.196 döda per dag)
 • 5.500.000 döda den 8/1 (+71 dagar – ökning med 7.042 döda per dag)

Det kan noteras att tidsintervallet mellan varje tidpunkt i sammanställningen ovan har ökat från 40-50 dagar till 60-70 dagar, vilket  är positiv då färre avlider per dag.

Men pandemin fortsätter i världen, trots att vaccination på bred front. 

I tillägg så fortsätter väldigt många att avlida varje dag av ‘corona’.

%d bloggare gillar detta: