COVID-19, ALFA, DELTA, OMIKRON och nu DELTAKRON – ‘coronaviruset’ en ‘naturbegåvning’ eller ‘labbskapelse’?

‘Coronaviruset’ har visat sig vara en ‘jäkel’ när det gäller att byta ‘skepnad’, dvs förmågan att förändras och frodas i världen.

Det ursprungliga COVID-19 ter sig numera som ganska beskedlig i jämförelse med ALFA och DELTA. Båda dessa har i sin tur ‘utmanövrerats’ av OMIKRON.

Nu verkar en ny variant dykt upp – DELTAKRON (HÄR).  

Dvs en kombination av DELTA och OMIKRON. 

 

‘Coronavirusets’ förmåga att förändras och kombineras sinsemellan varianter är knappast en god nyhet, men INTE nödvändigtvis en dålig heller.

Dilemmat är att INGEN vet vad som kommer att hända, dvs det finns stora förhoppningar om att pandemin kan vara på väg att försvinna på sikt.

Det enda man vet är att pandemin en dag kommer att övergå i en endemi och till slut upphöra, men INGEN har en ‘susning’ om när detta slutdatum kan inträffa, tyvärr.

‘Coronaviruset’ är en ‘listig rackare’ utöver det vanliga.

INGEN vet ‘vad som komma skall’.

Den kritiska frågan fortsättar vara högaktuell om ‘coronaviruset’ är en ‘naturbegåvning’ eller ‘labbskapelse’.

 

%d bloggare gillar detta: